befeketít szinonimái

ige
 • rágalmaz, megrágalmaz, bevádol, megvádol, gyaláz, pocskondiáz, szapul, becsmérel, bemocskol, mószerol, besároz, hírbe hoz, rossz hírbe hoz, rossz hírét költi, veszett nevét költi (régies), veszett hírét költi (régies), befest (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

metafizika

főnév
 • ontológia (idegen)

jövetel

főnév
 • jövés, jövet, érkezés, közeledés
 • ádvent, úrjövetel (régies)
 • (tájnyelvi): jövő, jövendő, jövetelő (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a befeketít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

babona

főnév
 • tévhit, hiedelem, bozsena (tájnyelvi), szupersztíció (idegen), balhit (régies), bűbáj (régies)

alaprajz

főnév
 • tervrajz, fenékrajz (régies), körvonalrajz, vázlat

áhítat

főnév
 • ájtatosság, áhítatosság, buzgóság, buzgalom, elmélyülés
 • istentisztelet
 • tisztelet, csodálat, bámulat, rajongás, imádat, hódolat, odaadás, bálványozás

barom

főnév
 • jószág, marha, lábasjószág (régies)
 • szarvasmarha, igavonó, igásállat
 • (jelzőként is): állat, ökör, hatökör, tuskó (bizalmas), bunkó, tahó (bizalmas), disznó, marha, idióta, hülye, durva, ostoba, műveletlen, faragatlan, modortalan

betelepedik, betelep

főnév
 • beköltözik, bevándorol, behordozkodik (tájnyelvi)
 • beül, befekszik

kényelmetlen

melléknév
 • célszerűtlen
 • kellemetlen, terhes, kényes, zavaró, feszélyező, ciki (szleng), kínos, bosszantó, idegesítő, irritáló

biciklizik

ige
 • kerékpározik, karikázik, kerekezik (bizalmas), pedálozik, tapossa a pedált, teker (bizalmas), bicajozik (bizalmas), bringázik (bizalmas)
 • (szleng): közösül

bumfordi

melléknév
 • esetlen, mamlasz, félszeg, kétbalkezes, ügyetlen, együgyű, bamba, tökfilkó, balga, málé, málészájú, melák (bizalmas), balek(bizalmas)

elkerít

ige
 • elkülönít, elválaszt, elrekeszt, elzár
 • körülkerít
 • (tájnyelvi): káromkodik, cifráz (tájnyelvi), szitkozódik

díj

főnév
 • díjazás, fizetés, fizetség, munkabér, munkadíj, bér, bérezés, taksa, illetmény, illeték, honorárium, tiszteletdíj, járandóság, dotáció, juttatás, javadalmazás
 • jutalom, pályadíj, kitüntetés

befolyásos

melléknév
 • tekintélyes, jelentékeny, fontos, vezető, nagy hatalmú, hosszú a keze, messzire elér a keze, menő (szleng), nagymenő (szleng), nagyfejű (szleng), nagykutya, hangadó, irányadó, iránymutató,illetékes, mértékadó, mérvadó(bizalmas)

azalatt

határozószó
 • amíg, miközben, időközben, aközben, közben, azonban, addig, ugyanakkor

bensőséges

melléknév
 • átélt, meghitt, családias, meleg, szíves, szívélyes, otthonos, bizalmas, intim, szoros, testi-lelki, kordiális (régies)

depresszió

melléknév
 • levertség, lehangoltság, elkedvetlenedés, nyomottság, búskomorság, kedvetlenség, mélabú, életuntság, letörtség, szomorúság, kétségbeesés, csüggedtség, reménytelenség, elesettség, melankólia, szplín (választékos)

békemozgalom

főnév
 • békeharc, békeoffenzíva

alkalmazkodik

ige
 • igazodik, illeszkedik, idomul, simul, beilleszkedik, adaptálódik, hozzászokik, megszokik, hozzáedződik, akklimatizálódik (szaknyelvi), akkomodálódik (idegen), szabja magát (régies), tartja magát (valamihez)

beskatulyáz

ige
 • beoszt, besorol, bekategorizál

dicséret

főnév
 • elismerés, méltatás, bók, áradozás, dicsőítés, dics (régies), dicshimnusz, magasztalás, tömjénezés, dicsériáda (tréfás), dicsi (szleng)
 • ének (régies)