magol1 szinonimái

ige
 • (tájnyelvi): magoz, kibont, eltávolít (magot)

magol2 szinonimái

ige
 • (bizalmas): bifláz, bebifláz (bizalmas), szajkóz, szajkol (tájnyelvi), sulykol, bevág (bizalmas), benyal (szleng), beseggel (durva)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

történelem

főnév
 • história (régies), múlt
 • elbeszélés, történet, történetírás, krónika
 • történettudomány
 • történelemóra, töri, töci (szleng), töresz (szleng), törci (szleng), múmiatan (szleng)

hitellevél

főnév
 • akkreditív (idegen), hitelvény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a magol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leukémia

főnév
 • fehérvérűség, vérrák

közétkeztetés

főnév
 • üzemi étkezés, menza

körlevél

főnév
 • közlemény, körirat, nyílt levél, körrendelet, ismertető, tájékoztató, cirkuláré (régies)
 • enciklika (szaknyelvi), pásztorlevél
 • hirdetmény, falragasz (szaknyelvi), körözvény

kinyújtózik

ige
 • kiegyenesedik
 • (régies): terped, terpeszkedik
 • (tájnyelvi): megdöglik (durva), elpusztul, felfordul (durva), elhull

lőpor

főnév
 • puskapor, robbanópor, gyújtópor (régies), por (régies)

megfogamzik

ige
 • megtermékenyül, teherbe esik, megfogan, megcsigolyázik (tájnyelvi)
 • megered, gyökeret ver, megköt, meggyökerezik
 • (oltás, szemzés): megköt, fejlődésnek indul, megfakad, megered, megfogja (tájnyelvi)
 • (választékos): hatni kezd, hat
 • (áldás, átok): beteljesedik, betelik (bizalmas)

városi II.

főnév
 • városlakó, polgár, polgárember

kazán

főnév
 • tartály, üst
 • katlan
 • kazános cséplőgép, tüzesgép (tájnyelvi), gőzfazék (régies)

kapcsoló I.

melléknév
 • csatoló
 • összekötő, konjunktív (szaknyelvi), kopulatív (idegen)

gérokk

főnév
 • szalonkabát, ferencjóska (régies)

keresés

főnév
 • nyomozás, kutatás, keresgélés, utánajárás, fürkészés, felderítés, tudakolás
 • hajtás, hajszolás, űzés, üldözés, kergetés

megindultság

főnév
 • meghatottság, elérzékenyülés, elérzékenyedés, meghatódás, megrendülés, megindulás (választékos), megilletődés, felindulás

megvilágítás

főnév
 • expozíció
 • nézőpont, szempont, aspektus, szemszög, beállítás, feltüntetés
 • magyarázat, kommentár

biggyeszt

ige
 • (szájat): félrehúz, lebiggyeszt, csempít (tájnyelvi)
 • tesz, rak, helyez, akaszt, odaakaszt, odakapcsol, felfüggeszt, felaggat, odaragaszt, illeszt
 • mellékel, csatol, hozzátesz, hozzátold, hozzákapcsol, hozzáfűz, kiegészít

összefér

ige
 • megfér, megegyezik
 • összeillik, harmonizál, összepasszol (bizalmas), stimmel

néni

főnév
 • tanti (bizalmas), mama (bizalmas), mámi (bizalmas), néne (tájnyelvi), nénémasszony (régies), bábi (tájnyelvi), nami (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): testvérnéne, nővér, nőtestvér, nenő (tájnyelvi), nénike (tájnyelvi)
 • nagynéni, tanti (bizalmas)

magyaráz

ige
 • fejteget, taglal, megokol, indokol, megvilágít, megvilágosít, hüvelyez (régies), értelmez, interpretál, kommentál, demonstrál, explikál (szaknyelvi), exegetál (bibliai szöveget) (szaknyelvi)
 • (régies): tolmácsol, fordít, magyarít (régies)

letarol

ige
 • (növényzetet): elpusztít, kipusztít, kiirt
 • lecsupaszít, levág, lekoptat, lekopaszít, lekopaszt, megkopaszt
 • ledönt, lever
 • földúl

megbeszélés

főnév
 • tárgyalás, ülés, gyűlés, paláver (bizalmas), értekezlet, értekezés, összejövetel, konferencia, találkozó, diszkusszió (szaknyelvi), tanácskozás, beszélgetés, eszmecsere, véleménycsere, tapasztalatcsere, vita, csevegés, társalgás, diskurálás, duma (szleng)
 • konzílium (szaknyelvi), konzultáció

négyzet

főnév
 • négyszög, kvadrát (szaknyelvi)
 • második hatvány

márc

főnév
 • (tájnyelvi): méhsör, mézsör

közvetlenül

határozószó
 • közvetlen, egyenesen, mindjárt, nyomban, spontán, rögtön, éppen, direkte

megélhetés

főnév
 • kenyérkereset, kereset, életfenntartás, életlehetőség, létfenntartás, fennmaradás, egzisztencia (idegen), kenyér, jövedelem, foglalkozás

nemkülönben II.

kötőszó
 • sőt, ezenfelül, ráadásul, tetejében, továbbá