melltartó szinonimái

főnév
 • cicifiksz (bizalmas), cicitartó (bizalmas), kebelfék (bizalmas), kebelemelő (bizalmas), csöcsölő (szleng), bajfék (tréfás)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

térhatású

melléknév
 • háromdimenziós, térláttató, plasztikus
 • sztereofonikus (idegen), sztereó
 • életszerű, szemléletes, érzékletes, kézzelfogható

megkeresztel

ige
 • keresztvíz alá tart, elkeresztel
 • elnevez, nevet ad
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a melltartó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megsértődik

ige
 • megbántódik, megorrol, megneheztel, zokon vesz, rossz néven vesz, szívére veszi, megharagszik, felhúzza az orrát, felkapja a vizet (szleng), apprehendál (idegen), elzokul (tájnyelvi)

magatehetetlen

melléknév
 • tehetetlen, jótehetetlen (régies), élőhalott, cselekvőképtelen, cselekvésképtelen
 • (pejoratív): mamlasz, gyámoltalan, ügyetlen

liktárium

főnév
 • (régies): lekvár, gyümölcsíz, íz, dzsem, marmelád (régies)
 • pép, pépes orvosság

kutyaszorító

főnév
 • szorult helyzet, szükséghelyzet, szükségállapot, kényszerhelyzet, kalamajka, slamasztika, egérfogó, pác
 • (régies): zsákutca, sikátor

megvalósítás

főnév
 • keresztülvitel, foganatosítás, végrehajtás, realizálás, kivitelezés, kivitel, véghezvitel, teljesítés, elkészítés, befejezés, bevégzés, elvégzés, elintézés, elérés, elnyerés, megszerzés, megtétel

moszat

főnév
 • alga, pörs (régies)
 • (tájnyelvi): maszat

kliens

főnév
 • ügyfél, megbízó, kuncsaft (bizalmas), vevő, vásárló, fogyasztó

kitanul

ige
 • elsajátít (szakmát), kiképezi magát, képesítést szerez, kiműveli magát
 • megismer, kiismer, eligazodik, beavatódik
 • (valamiből): elfelejt, kijön a gyakorlatból

helyett

névutó
 • képviseletében (valakinek), gyanánt, fejében (valaminek), enyett (tájnyelvi)

korán

határozószó
 • idő előtt, hamar, előbb, jókor (régies), idejekorán, koránt (tájnyelvi)
 • hajnalban, kora reggel, reggel, istennapkor (tájnyelvi)

mustra

főnév
 • minta, áruminta, mintapéldány, mutatvány, mutatványdarab
 • szemle, ellenőrzés, szemrevételezés, vizsgálat, áttekintés
 • seregszemle, sorakozó, felvonulás

nőstény

főnév
 • anyaállat
 • (durva): nő, asszony, feleség, szerető

csomó

főnév
 • bog (tájnyelvi), hurok, csimbók (tájnyelvi), csombók (tájnyelvi), gubanc
 • csomósodás, görcs, bütyök, göcsört (bizalmas), göb (tájnyelvi), bök (tájnyelvi), göcs (tájnyelvi), bücök (tájnyelvi)
 • halom, rakás, tömeg, sereg, nyaláb, köteg, fürt, csomag, sokaság, halmaz, kupac, kazal (bizalmas), paksaméta
 • (szn-szerűen): sok, temérdek, számos, rengeteg, nagyszámú

ráad

ige
 • felad, felsegít, rásegít, ráhúz (bizalmas), ráerőltet, ráölt
 • hozzátesz, kiegészít, kipótol, megtold, megszaporít, megtetéz, hozzáad, meghosszabbít

ösztökél

ige
 • ösztönöz, biztat, buzdít, nógat, noszogat, bátorít, sürget, siettet, sarkall, sarkantyúz, serkent, kapacitál, unszol, tüzel, hajt, doppingol (bizalmas), stimulál, inspirál, motivál, szuttyongat (tájnyelvi), kénytet (tájnyelvi)

méltatás

főnév
 • kitüntetés, dicséret, magasztalás, méltánylás, megbecsülés, nagyrabecsülés, elismerés, hódolat
 • tiszteletadás, megemlékezés
 • értékelés, ismertetés, recenzió, ajánlás, bírálat, kritika, bemutatás

megrendszabályoz

ige
 • megfegyelmez, szabályoz, megreguláz
 • (bizalmas): megfékez, zaboláz, rendbe szed, ráncba szed, megfincoltat (tájnyelvi), megnyaggat (tájnyelvi)

miniatűr II.

főnév
 • miniatúra
 • (szaknyelvi): karcolat, kroki

összemelegedik

ige
 • összeszokik, megbarátkozik, összeédesedik

méreget

ige
 • méricskél (bizalmas), mértékel (szaknyelvi), mércsigél (tájnyelvi)
 • végigmér, taksál, szemrevételez, figyelget, fixíroz (bizalmas)
 • latolgat, fontolgat, tekintetbe vesz

malmozik

ige
 • tétlenkedik, lopja a napot, lustálkodik
 • unatkozik

molekula

főnév
 • részecske, korpuszkula (régies), tömecs (régies)

összeveszés

főnév
 • veszekedés, perpatvar, civakodás, civódás, szóváltás, perlekedés, egyenetlenkedés, összeszólalkozás, konfliktus