sínpár szinonimái

főnév
 • sín, vasút, vágány, vágánypár

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

haszon

főnév
 • nyereség, profit, előny, hozadék, hozam, plusz (bizalmas), rebach (régies)
 • eredmény, gyümölcs, látat (tájnyelvi), siker, foganat

sors

főnév
 • osztályrész, rendelés, elrendelés, csillagzat, predesztináció, karma (idegen), fátum, sor (bizalmas), végzet, gondviselés
 • véletlen, szerencse
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sínpár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sajtó

főnév
 • prés, satu, sutu (tájnyelvi)
 • sajtológép
 • nyomdagép, nyomógép
 • zsurnalisztika
 • média, tömegkommunikáció
 • újság, hírlap

prüszköl

ige
 • tüszköl (tájnyelvi), prüsszög, tüsszög, trüszköl
 • (ló): fújtat
 • dohog, tiltakozik, ellenkezik
 • húzódozik, vonakodik, fázik

poroszkál

ige
 • (ló): lépked, léptet
 • cammog, ballag, bandukol, baktat, kutyagol

összeveszés

főnév
 • veszekedés, perpatvar, civakodás, civódás, szóváltás, perlekedés, egyenetlenkedés, összeszólalkozás, konfliktus

semmiféle

névmás
 • semmilyen, semminemű (választékos), semmi néven nevezendő (választékos), semminő (régies)
 • (pejoratív): értéktelen, akármilyen

szalonna

főnév
 • zsírszövet, zsírréteg, háj, rántó (tájnyelvi), zsírnakvaló, zsiradék
 • (tájnyelvi): dinnyebél
 • tökbél
 • kenyérbél

nyugi

főnév
 • (bizalmas): türelem, csigavér (bizalmas)
 • (hsz-szerűen): majd, idővel

nyaláb

főnév
 • köteg, csomó, csokor, kéve, bála, marok (tájnyelvi), halmaz, fasciculus (szaknyelvi)
 • csomag, paksaméta (bizalmas), bengyele (tájnyelvi), cucolék (tájnyelvi), kupac, halom, rakás

lemészárol

ige
 • levág, legyilkol, lekaszabol, leöldös, kardélre hány, felkoncol, masszakrál (idegen), kiirt

oldalsó

melléknév
 • oldalt lévő
 • oldalági, laterális (szaknyelvi)

szatíra

főnév
 • gúnyirat, paródia, travesztia (idegen), gúnyvers
 • gúny, irónia

színiakadémia

főnév
 • színiiskola, színművészeti (bizalmas)

gombostű

főnév
 • férctű

utóirat

főnév
 • u. i., postscriptum (idegen), p. s., záradék

térképészet

főnév
 • kartográfia (szaknyelvi), térképrajzolás, térképszerkesztéstan (szaknyelvi)

siralom

főnév
 • sírás, kesergés, jajgatás, jajveszékelés, keserv
 • kesergés, siránkozás, panasz, lamentáció (régies), sopánkodás, zokszó
 • (szaknyelvi): sirám, panaszdal
 • (régies): kesergés, gyászolás

ruhafogas

főnév
 • ruhaakasztó, ruhakampó, fogas

sürgöny

főnév
 • távirat, telegram (régies)

tengeribetegség

főnév
 • hányinger, émelygés

sorompó

főnév
 • korlát, akadály, barikád
 • rúd, rekeszték (tájnyelvi)
 • vágányzáró (régies)
 • határ, vámfa (régies), zárfa (régies)
 • (tájnyelvi): kerítés

ráad

ige
 • felad, felsegít, rásegít, ráhúz (bizalmas), ráerőltet, ráölt
 • hozzátesz, kiegészít, kipótol, megtold, megszaporít, megtetéz, hozzáad, meghosszabbít

szajkóz

ige
 • ismétel, utánamond, hajtogat, mondogat
 • tanul, magol, bifláz

térhódítás

főnév
 • térfoglalás, terjeszkedés, behatolás, invázió