rác szinonimái

melléknév, főnév
 • szerb

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hellyel-közzel

határozószó
 • helyenként, elszórtan, szórványosan, itt-ott, néhol, hellyel-hellyel (tájnyelvi), szemül-szemül (tájnyelvi)
 • időnként, időközönként, hébe-hóba, néha-néha, olykor-olykor, esetenként, elvétve, ritkán

whisky

főnév
 • gabonapálinka
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rác szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

postabélyeg

főnév
 • levélbélyeg, bélyeg, markosbélyeg (tájnyelvi)

összefon

ige
 • befon, összefűz, egybefűz, együfon (tájnyelvi), összesodor, összeteker, összecsavar
 • (lábat): összekulcsol, kalácsol (régies), keresztbe tesz

önkéntes I.

melléknév
 • fakultatív, szabad

névsor

főnév
 • névjegyzék, lista, névlajstrom, lajstrom, katalógus, regiszter, nómenklatúra (idegen), jelenléti ív

prózai

melléknév
 • kötetlen (stílus), folyóbeszédbeli
 • száraz, hétköznapi, köznapi, mindennapi, profán, kicsinyes, fantázia nélküli, fantáziátlan, jellegtelen, földhözragadt, lapos, szürke, banális, közönséges, rideg, unalmas, sivár

révkalauz

főnév
 • hajókalauz, pilóta (régies), révész

mezei

melléknév
 • szántóföldi
 • mezőgazdasági, földművelő
 • falusi, parasztos, vidéki
 • (bizalmas): egyszerű, hétköznapi, közönséges, átlagos

menstruáció

főnév
 • menses (szaknyelvi), vérzés, havivérzés, havibaj, mosódás (tájnyelvi), asszonyi rend (tájnyelvi), hónapszám (tájnyelvi), virágzás (tájnyelvi), mensi (bizalmas), paradicsomérés (szleng), piroska (szleng), piros betűs ünnep (szleng), vendég (bizalmas)

korrumpál

ige
 • megveszteget, lefizet, megvesz, lekenyerez, lepénzel, megken (szleng), jattol (szleng)
 • megront, elzülleszt

mondóka

főnév
 • rigmus, kiolvasó, kiszámoló, versike
 • (bizalmas): mondandó, mondanivaló, beszéd
 • elbeszélés, történet

rokkan

ige
 • leereszkedik, alászáll, megülepszik, leülepszik
 • megrokkan

sirató

főnév
 • siratóasszony, gyászoló
 • siratóének, halottsirató, siralom, jeremiád (szaknyelvi), gyászdal, gyászének, planctus (idegen)

felrohan, fölrohan

ige
 • felfut, felszalad, felsiet, felszáguld

tényleg

határozószó
 • valóban, valójában, csakugyan, igazán, igazából, ténylegesen, kétségtelenül, kétségkívül, tagadhatatlanul, vitathatalanul, biztosan, bizonnyal

szikrányi

melléknév
 • kevés, cseppnyi, parányi, icipici, szemernyi, mákszemnyi, fikarcnyi, jottányi, csipetnyi

radiátor

főnév
 • fűtőtest, hősugárzó, melegítő
 • (szaknyelvi): hűtő

pór

főnév
 • paraszt, földművelő, földműves, szántóvető (régies), nemtelen (régies)
 • plebejus

remeg

ige
 • reszket, rebeg (tájnyelvi), ráng, rezeg, reng, rázkódik
 • borzong, didereg, vacog, citerázik (bizalmas), cidrizik (bizalmas)
 • retteg, fél, trémázik (szleng), aggódik, caplizik (szleng)
 • vibrál, oszcillál (idegen)

szerző I.

melléknév
 • létrehozó, okozó
 • vagyongyűjtő, harácsoló
 • alkotó, megíró

rákényszerül

ige
 • rászorul, ráfanyalodik, ráviszi a szükség, beletörődik, meghódol, meghunyászkodik, beadja a derekát, megadja magát

összesöpör

ige
 • felsöpör, kisöpör, kitakarít, felhárint (tájnyelvi)

repkény

főnév
 • folyófű, folyondár, szulák
 • borostyán, vadborostyán

szigetel

ige
 • izolál, elkülönít
 • tömít, elzár, burkol