összetép szinonimái

ige
 • széttép, szétszaggat, elszaggat, összeszaggat, megsemmisít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

izzadt

melléknév
 • verejtékes, verítékes, lucskos, csatakos, loncsos (tájnyelvi), vizes (bizalmas), nedves, nyirkos (tenyér), gyöngyöző (homlok)
 • párás, gőzös, nedves, nyirkos

napernyő

főnév
 • napellenző, árnyéktartó (régies), parazol (idegen), ernyő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összetép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

önkormányzat

főnév
 • helyhatóság, autonómia, önigazgatás, önrendelkezés, tanács (régies)
 • városháza

nekiindul

ige
 • nekivág, elindul, nekilódul, startol, nekibódorodik (tájnyelvi), nekimegy, rajtol
 • (tájnyelvi): belefog, megkezd, nekikezd, nekilát, munkához lát(valamivel)
 • megindul, elindul, elkezdődik

nagybirtokos

főnév
 • földesúr, földbirtokos, mágnás, nábob (régies), főnemes, főúr, hűbérúr (régies)
 • arisztokrata

meleg I.

melléknév
 • forró, tikkasztó, perzselő, rekkenő, égető
 • langyos, langymeleg
 • fűtött
 • szerető, szeretetteljes, szívélyes, szíves, szívbéli (bizalmas), szívből jövő, őszinte, bensőséges, meghitt, bizalmas, gyengéd, baráti
 • (helyzet): izgalmas, veszélyes, meredek (bizalmas), kockázatos, nehéz, feszült, veszedelmes, fenyegető
 • (bizalmas): homoszexuális, homokos (szleng), buzi (durva), buzeráns (durva)
 • leszbikus, leszbi (bizalmas)(idegen)

összeférhetetlen

melléknév
 • izgága, veszekedős, kötekedő, kötözködő, nehéz természetű, zsémbes, kutyavérű (tájnyelvi), querulans (idegen), szeszélyes, rigolyás, házsártos, civakodó, civódó, bakafántoskodó Sz: eb a macskával
 • összeegyeztethetetlen, ellentétes, inkompatíbilis (idegen), antagonisztikus (idegen)(idegen)

perdít

ige
 • fordít, sederít (tájnyelvi), pöndörít (tájnyelvi), kerenget (régies), karikál (régies), forgat, centrifugál (idegen)

megbabonáz

ige
 • megront, megboszorkányoz, megbűvöl, megigéz, megver, delejez (régies), elvarázsol, megvarázsol (tájnyelvi)
 • elragad, lenyűgöz, elszédít, elkábít, elbódít, elkápráztat, lebilincsel, vonz, elbájol, fascinál (idegen), megkap

martalék

főnév
 • (régies): zsákmány, préda, konc, szerzemény, ragadmány (régies), dúlság (régies)
 • (választékos): áldozat, préda

kettesével

ragos főnév
 • párosával, páronként, párjával, kettenként, ketten-ketten

meggátol

ige
 • megakadályoz, meghiúsít, gátat vet (valaminek), keresztez, feltart, útját állja, lehetetlenné tesz, megbénít, késleltet, keresztülhúz, hátráltat, leállít, megakaszt, visszaszorít, visszaver, féken tart, megállít

pipacs

főnév
 • vadmák, lúdmák (tájnyelvi), kutyamák (tájnyelvi), mákrózsa (tájnyelvi)

radiátor

főnév
 • fűtőtest, hősugárzó, melegítő
 • (szaknyelvi): hűtő

enyhül

ige
 • csillapodik, csillapszik, csendesedik, halkul, csökken, mérséklődik, gyengül, lágyul, szelídül, ellanyhul, alábbhagy, mérséklődik, alábbszáll, szűnik, csitul, enyhed (régies), enged, nyugszik, megcsappan, tompul, kevesbedik, fogy, apad, sorvad, fogyatkozik, múlik, kisebbedik, elül, elenyészik, gyaluszik (tájnyelvi)
 • melegszik, melegedik, tavaszodik

szétfolyik

ige
 • elfolyik, szétömlik, szétárad
 • eltűnik, elenyészik
 • elhomályosodik, elmosódik
 • (előadás, írásmű): szétesik

sikkaszt

ige
 • csal, hűtlenül kezel (választékos), sikít (szleng), megfaggyúz (szleng), surint (régies)
 • (régies): lop, elvisz, eltüntet, eltulajdonít, elemel, elsinkófál (bizalmas), megcsap (szleng), elcsakliz (bizalmas), megfúj (szleng)

összetör

ige
 • széttör, eltör, kettétör, összeroppant, összetipor, összezúz, szétzúz, ízzé-porrá zúz, összeroncsol, szétroncsol, ripityára tör, pozdorjává tör, összecsomagol (tájnyelvi), (gyümölcsöt) elfaggat (tájnyelvi), elszakogat (tájnyelvi)
 • megver, összever, agyba-főbe ver, elagyabugyál, helybenhagy, megkínoz
 • elgyötör, elfáraszt, kifáraszt, kimerít, megvisel, lever, lesújt, kikészít (szleng), elcsigáz
 • (szellemi értéket): tönkretesz, megsemmisít, elpusztít, romba dönt, aláás, feldúl, elemészt (tájnyelvi)

ömleszt

ige
 • (fémet): cseppfolyósít, olvaszt
 • formába önt
 • zúdít, áraszt, dönt, ont

parttalan

melléknév
 • végeláthatatlan, végtelen, határtalan
 • terjengős, hosszadalmas, se vége, se hossza

semelyik

névmás
 • egyik sem, egyik se, semék (tájnyelvi)

palánk

főnév
 • deszkakerítés, deszkafal, léckerítés, kerítés, lécezet, védőfal, mellvéd
 • (régies): erőd

néprajzkutató

főnév
 • néprajztudós, néprajzos (bizalmas), etnográfus (idegen), etnológus (idegen)

peder, pödör

ige
 • sodor, fodor (régies), bodroz (régies), fodorít (régies), bodorít
 • fon, összesodor

főnév
 • síléc, sítalp
 • sísport, sízés, síelés