nemrég, nemrégen szinonimái

határozószó
 • nemrégiben, minap, múltkor, múltkoriban (bizalmas), mostanában, mostanság, legutóbb, az előbb, az imént, a közelmúltban, eleintén (tájnyelvi), minapában (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

intelligens

melléknév
 • értelmes, eszes, okos, fogékony, gyors felfogású, logikus, gondolkodó, éles eszű, éles elméjű, intellektuális
 • tanult, képzett, pallérozott, csiszolt
 • tanulékony

megtámadás

főnév
 • rátámadás, megrohanás, rajtaütés, rátörés, rárontás, nekirontás, zaklatás
 • ostrom, roham
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nemrég, nemrégen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

művelet

főnév
 • eljárás, cselekedet, tevékenység, operáció, aktus, akció, munkálat, munkafolyamat, munkafázis, manőver

megszeppen

ige
 • megijed, szepeg, megriad, megretten, megrémül, megrémülködik (tájnyelvi), megszopolyodik (tájnyelvi), elrökönyödik (régies), megrökönyödik, megszesszen (régies), megfélemledik (régies)

megmozdulás

főnév
 • megindulás, belendülés
 • akció, támadás, játék
 • felkelés, felbolydulás, tüntetés, sztrájk, népgyűlés, demonstráció, forrongás, zavargás

magazin

főnév
 • képeslap, képes folyóirat, képes újság
 • (szaknyelvi): filmkazetta
 • (régies): raktár, tárház (régies)
 • fegyverraktár, arzenál (régies)
 • (régies): tölténytár

násznagy

főnév
 • vőfély

odvas

melléknév
 • üreges, lyukas, vermes (régies), öblös, pudvás, szuvas (fog), reves (tájnyelvi), göthés (tájnyelvi), hézagos (régies)
 • korhadt, taplók, mállatag, pállott

lámpaláz

főnév
 • izgalom, félsz, tréma (idegen)
 • mikrofonláz

kuruzsló

főnév
 • kuruzslóasszony, vajákos (régies), vajákoskodó nő, sarlatán, javas, javasasszony, füves, füvesasszony, csodadoktor, bűbájos (tájnyelvi), tudalmas (tájnyelvi), tudákos (tájnyelvi), tudós (tájnyelvi), ördöngös
 • álorvos, kókler, svindler (bizalmas), szemfényvesztő

iram

főnév
 • gyorsaság, lendület, tempó, ütem, iramat (régies), sebesség, vágta, rohanás, hajtás, futás, nyargalás, iramodás, száguldás
 • (régies): futam

legény

főnév
 • fiatalember, fiú, fickó, fi (régies), hímfi (régies), ifjú, siheder, suhanc, süvölvény, suttyó, kolop (régies), ficsúr (régies), burs (idegen), cánkó (tájnyelvi), fattyú (tájnyelvi)
 • nőtlen
 • iparossegéd, inas, segéd, mesterlegény, boy (idegen)
 • szolga
 • tisztiszolga, csicskás (régies), pucer (régies)

ón

főnév
 • cin, stannum (régies)
 • irón

összemér

ige
 • összehasonlít, összevet, egybevet

eladatlan

melléknév
 • visszamaradt (példány), remittenda (szaknyelvi)

segédlet

főnév
 • közreműködés, asszisztencia (idegen), segítség
 • segédkönyv, segédanyag, jegyzet, kézikönyv

puffanás

főnév
 • dobbanás, zuhanás, durranás, püffenés, huppanás, esés, becsapódás, robbanás, lövés, dobogás

nemzetiség

főnév
 • népcsoport, nemzeti kisebbség, nacionalitás (régies), etnikum

műegyetem

főnév
 • műszaki egyetem, politechnikum (régies)

nyomozó I.

melléknév
 • kutató, fürkésző, vizsgáló

privatizáció

főnév
 • magánosítás, magánkézbe adás, privatizálás

nobilis

melléknév
 • nemes, lovagias
 • nagylelkű, bőkezű, gáláns
 • előkelő, finom

megtiszteltetés

főnév
 • tisztesség, dekórum (régies), kitüntetés, dicsőség, elismerés, megbecsülés

ocsúdik

ige
 • felébred, ébred, serken, magához tér, eszmél
 • ráébred (valamire)(választékos)

pszichiátria

főnév
 • elmegyógyászat