összeházasodik szinonimái

ige
 • egybekel (választékos), házasságot köt, megházasodik, összekerül (bizalmas), összekel (tájnyelvi), egybekerül (tájnyelvi), házasságra lép, frigyre lép

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elreped

ige
 • megreped, elhasad, meghasad, szétmegy, elválik, elroppan, szétfeslik, széthasad

kering

ige
 • kereng, köröz, forog, pörög, körbejár, körbemegy, cirkalmaz
 • keringőzik, táncol
 • cirkulál, örvénylik, áramlik, folyik, hömpölyög
 • kavarog
 • kóvályog, keringél (tájnyelvi), bolyong, kószál, csatangol, ődöng, lődörög, őgyeleg, ténfereg, kódorog, kóborol, járkál, mászkál, császkál, kujtorog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összeházasodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

öklel

ige
 • döf, taszít, szúr, bök, döfköd, bökdös, lököl (tájnyelvi), tusál (tájnyelvi)
 • viaskodik, mérkőzik, küzd, párbajozik

napszám

főnév
 • napibér, napidíj, napszámbér

műgyűjtő

főnév
 • gyűjtő, műpártoló, műbarát (régies), amatőr (régies)

megvacsorázik

ige
 • elvacsorál (tájnyelvi)

örömhír

főnév
 • jó hír, kedvező hír
 • evangélium, az üdvösség híre

péküzlet

főnév
 • pékség, pékbolt, kenyeresbolt, kenyeres

maximális

melléknév
 • legnagyobb, legmagasabb, legmesszebbmenő, legfelső, legjobb, legkülönb, legtöbb

mámoros

melléknév
 • részeg, ittas, italos, kapatos, spicces, zákányos, kótyagos, bódult, pityókás (bizalmas), becsiccsentett (bizalmas)
 • lelkesült, boldog, önfeledt, gyönyörittas (választékos), szerelemittas, diadalittas (választékos), örömittas, elragadtatott, megrészegült, euforikus (idegen), eksztatikus (idegen), emelkedett (hangulat), megittasult (választékos)

kerül

ige
 • elcsámborog, vargabetűt csinál, vargakanyart tesz, kitér, kerülőt tesz, kanyarodik
 • csavarog, lóg (bizalmas), bliccel, mulaszt, görbe úton jár
 • körüljár, körbejár, bejár
 • elkerül, őrizkedik (valamitől), tartózkodik, óvakodik (valamitől)
 • mellőz, bojkottál, kiközösít, kanyarint (tájnyelvi), gyűlöl, utál
 • jut, vetődik, keveredik, téved, szakad (tájnyelvi), megy, lép
 • adódik, akad, csúszik, esik, van, találkozik (tájnyelvi), elkövetkezik, kapódik (tájnyelvi), csurran-cseppen, jut (valamire), telik (valamire)
 • (valamennyibe): kóstál, ér (valamennyit)
 • jár (valamivel)

megerjed

ige
 • kiforrja magát
 • megbuggyan (bizalmas), megromlik

pestis

főnév
 • dögvész, döghalál, dögmirigy (régies), csoma (régies), fekete halál (régies), mirigyhalál (régies)

pumpál

ige
 • szivattyúz, felfúj, beletöm, feltölt

emelkedés

főnév
 • növekedés, fokozódás, erősödés, nagyobbodás, gyarapodás, szaporodás, öregbedés (régies)
 • előlépés, előmenetel, előrehaladás
 • emelkedő, kiemelkedés, meredek, domb, magaslat, halom, bucka, lanka, hát, földhát, kaptató (tájnyelvi), part (tájnyelvi)

szerencsecsillag

főnév
 • jócsillag
 • szerencse, sors

semmis

melléknév
 • érvénytelen, hatálytalan, hatályon kívüli, hatályon kívül helyezett
 • semmitmondó, jelentéktelen

összeismerkedik

ige
 • megismerkedik, összeparolázik (régies)

osztozkodik

ige
 • felez, mutyizik (tájnyelvi), osztályt csinál (régies), risztel (szleng)
 • (tájnyelvi): veszekszik, vitatkozik, civakodik

parázna

melléknév
 • erkölcstelen, kicsapongó, buja, szemérmetlen, szégyentelen, házasságtörő, bűnös, kéjelgő, fajtalan (régies), kurva (durva), kanfurgyi (tájnyelvi)

sátoroz, sátorozik

ige
 • sátrat üt, sátrat ver, tanyáz, tanyázik
 • táborozik, kempingezik

összevisszaság

főnév
 • rendetlenség, felfordulás, fejetlenség, anarchia, fejvesztettség, zavar, zűrzavar, zűr, káosz, konfúzió (választékos), tohuvabohu (választékos), szemétdomb, kupleráj (pejoratív), kupi (bizalmas), rumli (bizalmas), gyüleség (tájnyelvi), szerteség (tájnyelvi), széjjelség (tájnyelvi)
 • rendszertelenség, szabálytalanság, átláthatatlanság, áttekinthetetlenség
 • értelmetlenség, zöldség (bizalmas), badarság, marhaság, zagyvaság, zagyvalék, kuszaság, kuszáltság, halandzsa (bizalmas), hanta (szleng)

nekiszalad

ige
 • nekifut, nekilendül, nekiiramodik
 • beleszalad, nekirohan, nekihajt, nekimegy, nekiütközik, egymásba szalad, nekiütődik, hozzáverődik, hozzávágódik

passzíroz

ige
 • átnyom, áttör, pépesít
 • (régies): (vívásban) hárít

sem

kötőszó
 • se, nem, szintén nem, nem is