összeismerkedik szinonimái

ige
 • megismerkedik, összeparolázik (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kánon

főnév
 • szabály, törvény, zsinórmérték, mérték, előírás
 • jogszabály

iszonyatos

melléknév
 • iszonyú, iszonytató, borzasztó, borzalmas, dermesztő, hajmeresztő, vérfagylaló, vérfagyasztó, ijesztő, félelmetes, rémes, irtózatos, irtóztató
 • utálatos, undorító, förtelmes, visszataszító, ocsmány, undok
 • iszonyú nagy, óriási, hatalmas, rettenetes, rettentő, szörnyű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összeismerkedik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ökölvívó

főnév
 • bokszoló, öklöző, bunyós (bizalmas)

naspolya

főnév
 • lasponya (tájnyelvi), noszpolya (tájnyelvi)

műnyelv

főnév
 • szaknyelv
 • terminológia (szaknyelvi), szakszókincs, nómenklatúra (szaknyelvi)
 • mesterséges nyelv

megvalósít

ige
 • beteljesít, foganatosít, valóra vált, realizál, nyélbe üt, megcsinál, elintéz, effektuál (idegen), végrehajt, véghezvisz, keresztülhajt, keresztülvisz, kivisz (bizalmas), kivitelez, létrehoz, elvégez, befejez, elér, megteremt, teljesít, megtesz, kivív, bevált, bevégez

őrszoba

főnév
 • kapitányság, rendőrség, botos kégli (tréfás), jagellóság (szleng), jard (szleng)

példátlan

melléknév
 • egyedülálló, ritka, kivételes, egyedi, egyszeri, egyetlen, páratlan, példa nélkül álló, utolérhetetlen, különleges, felülmúlhatatlan, rendkívüli, utánozhatatlan Sz: párját ritkítja; nincs hozzá fogható; egyedüli a maga nemében
 • szörnyű, elképesztő, hallatlan, arcátlan

meakulpázik

ige
 • beismer (hibát), vádolja magát, mentegetődzik, védekezik

mangalica

főnév
 • zsírsertés

késel

ige
 • szurkál, megszúr, bicskol (tájnyelvi)

megértés

főnév
 • felfogás, appercepció (idegen), intelligencia, ész, értelem
 • belátás, ráébredés, ráeszmélés
 • együttérzés, empátia, jóindulat
 • egyetértés, azonosulás, összhang

petúnia

főnév
 • tölcsérke

puritán

melléknév
 • egyszerű, igénytelen, tiszta életű, aszketikus, spártai, romlatlan, feddhetetlen, erkölcsös, szemérmes, szégyellős, mértéktartó, mértékletes
 • prűd
 • szerény, dísztelen, sallangmentes, szegényes

émelyít

ige
 • felkavarja a gyomrát, diszgusztál (régies), undorít, háborít (tájnyelvi)

szerepel

ige
 • fellép, alakít, játszik, közreműködik, figurál (régies)
 • előad, bemutat
 • tevékenységet fejt ki, fungál (tájnyelvi), tisztet tölt be
 • benne van, benne foglaltatik, előfordul
 • közrejátszik

seprőcirok

főnév
 • szerecsenköles

összekever

ige
 • összevegyít, összekavar, összehabar, összekutyul (bizalmas), összeelegyít, összezamicskál (tájnyelvi)
 • felráz
 • összedobál, felforgat, összezavar
 • összetéveszt, felcserél, elcserél, összecserél, összezavar, összekavar, összezagyvál, összekuszál, összegabalyít, konfundál (választékos)

otthonos

melléknév
 • otthonias, lakályos, kényelmes, fesztelen, családias, familiáris, meghitt, intim, szívélyes, kellemes, közvetlen, barátságos
 • (valamiben): jártas, jól informált, járatos, bennfentes, tapasztalt, tájékozott
 • bejáratos

pardon I.

módosítószó
 • bocsánat, elnézést kérek, bocsásson meg, bocsánatot kérek, bocs (bizalmas), bocsi (bizalmas)

savanyúvíz

főnév
 • borvíz, ásványvíz, csevice (régies)

összjáték

főnév
 • együttműködés, csapatmunka, összmunka, kooperáció

nélkül

névutó
 • hiányában, híjával, híján

pasztinák

főnév
 • paszternák, mohrépa, olaszrépa

semmi II.

főnév
 • nulla, zéró (bizalmas), zérus (bizalmas)
 • nuku (szleng), nudli (bizalmas), túró (szleng), csipisz (tájnyelvi), bolhafing (durva), medvegumi pirítva
 • nihil (idegen), megsemmisülés, nemlét
 • levegő, űr, messzeség
 • senki, porszem, jelentéktelenség