sátoroz, sátorozik szinonimái

ige
 • sátrat üt, sátrat ver, tanyáz, tanyázik
 • táborozik, kempingezik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

indulatos

melléknév
 • heves, lobbanékony, ingerlékeny, robbanékony, hirtelen haragú, rabiátus (választékos), féktelen, vad, szilaj, tüzes, szenvedélyes, vérmes, vehemens, zabolátlan, kolerikus (szaknyelvi), heveskedő, fékezhetetlen, pukkancs, faktúrás (tájnyelvi), mordály (tájnyelvi), hörcsögös (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a puskaporos hordó; lobban, mint a száraz szalma; nem szilvalé a vére; a víz is méreggé válik benne; nincs kocsisa az eszének (tájnyelvi)
 • haragos, ingerült, felindult, dühös

hányadán

határozószó
 • hogyan?, miképpen?
 • (tájnyelvi): hányad részért?
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sátoroz, sátorozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rokkant

melléknév, főnév
 • nyomorék, fogyatékos, sérült, mozgássérült, mozgáskorlátozott, munkaképtelen, csökkent munkaképességű, kripli (durva), inaszakadt (régies), erőfogyott (régies)
 • hadirokkant, invalidus (régies)
 • roskatag, düledező, romos, rogyadozó, pusztuló

porkoláb

főnév
 • börtönőr, foglár, fegyőr, poroszló (régies), tömlöctartó (régies), börtönész (tájnyelvi), smasszer (szleng)
 • pribék
 • (régies): várnagy (régies), várparancsnok

pingál

ige
 • fest, mázol, maszatol (pejoratív)
 • (pejoratív): sminkel (bizalmas), szépítkezik

örvendezik

ige
 • örül, ujjong, örömét leli, örvend, fel van dobva (bizalmas), kiugrik a bőréből

rusnya

melléknév
 • ocsmány, rút, csúf, csúnya, ronda, undok, visszataszító, undorító
 • piszkos, szutykos, tisztátalan, szennyes, mocskos
 • alávaló, hitvány, piszok, gyalázatos, galád

süketnéma, siketnéma

melléknév
 • kuka (tájnyelvi), kukanéma (tájnyelvi), sükebóka (tájnyelvi)

növénygyűjtemény

főnév
 • herbárium (szaknyelvi)

nemleges

melléknév
 • tagadó, elutasító, visszautasító, negatív

lég

főnév
 • levegő, levegőég (régies)
 • (tájnyelvi): közhangulat, légkör, atmoszféra

nyújtó

főnév
 • trapéz (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): láncfonal, vetülékfonal

szakad

ige
 • szakadozik, hasad, tönkremegy, nyúzódik, reped, rongyolódik, feslik, széjjelmegy, irhad (tájnyelvi), persed (tájnyelvi)
 • megszakad, félbemarad, abbamarad, szakul (tájnyelvi)
 • leomlik, leválik, lezúdul, zuhan, rászakad
 • (eső): zuhog, hull, ömlik, dől, töltődzik (tájnyelvi)
 • potyog (könny)
 • oszlik, elágazik, torkollik
 • elszármazik, elkerül, elszakad

szerelmes I.

melléknév
 • bámuló, csodáló, tisztelő, hódoló, szerető, szerelemittas, szerelmetes (régies)
 • szerelmi
 • rajongó, imádó, hódoló, tisztelő, híve (valakinek)
 • (régies): nagyon szeretett, tisztelt

galvánelem

főnév
 • Volta-elem (szaknyelvi), Volta-oszlop (szaknyelvi)

ugyanakkor

határozószó
 • egyidejűleg, egy időben, szintakkor (régies)
 • egyszerre, azalatt
 • (bizalmas): egyszersmind, egyben, egyúttal

teketóriázik

ige
 • körülményeskedik, vacakol, halogat, hezitál, tétovázik, vacillál

savanyúvíz

főnév
 • borvíz, ásványvíz, csevice (régies)

rizikó

főnév
 • kockázat, kockáztatás, veszély, bizonytalanság, vakmerőség

sorvaszt

ige
 • senyveszt, hervaszt, fogyaszt, emészt, erőtlenít, elgyengít, ernyeszt, lankaszt, enervál (idegen), kókaszt
 • elvékonyít (bőrt)

távközlés

főnév
 • híradástechnika (szaknyelvi), távírás, távírászat, telegráfia (régies), telekommunikáció (szaknyelvi)

seregély

főnév
 • csapatály (régies), serege (tájnyelvi), fellegmadár (tájnyelvi)

pörög

ige
 • forog, csavarodik, kering, piruettez, fordul, dugóhúzózik (szaknyelvi)
 • örvénylik
 • (szleng): táncol, ráz (szleng)

stampedli

főnév
 • pohárka, kispohár, kupica, stramperli (tájnyelvi)

tejfog

főnév
 • gyerekfog, csikófog (tréfás), egérfog (tréfás), csecsfog (tájnyelvi)