savtúltengés szinonimái

főnév
 • savbőség, savasság, acidózis (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyenlősdi

főnév
 • egalitarizmus (idegen)

kiskereskedelem

főnév
 • kisárusítás, detail-kereskedelem
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a savtúltengés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

román2

melléknév
 • újlatin, neolatin (szaknyelvi)

portás

főnév
 • kapus, kapuőr, ajtónálló, őrkutya (szleng), portatündér (szleng)
 • házfelügyelő, házmester
 • (szleng): kidobólegény

piperecikk

főnév
 • illatszer, toalettcikk

ősz2

főnév
 • lombhullás, lombhullatás, indián nyár, vénasszonyok nyara, aranyősz

sablonos

melléknév
 • sematikus, szokványos, rutinszerű, sablonszerű, közhelyszerű, elcsépelt, banális, szakállas, elnyűtt, megszokott, semmitmondó, triviális, köznapi, mindennapi, rutin
 • monoton, lélektelen, egyhangú, gépies

sündörög

ige
 • settenkedik, ólálkodik, somfordál, sündörködik (tájnyelvi), kastankodik (tájnyelvi), kormoskodik (tájnyelvi), köntörködik (tájnyelvi)
 • dörgölődzik (valakihez), hízeleg
 • lábatlankodik, koslat

numizmatika

főnév
 • éremtan (szaknyelvi)

nemzetközi

melléknév
 • internacionális (idegen), államok feletti, népek közötti, egyetemes, világméretű, globális

legfeljebb, legfölje

határozószó
 • maximum, maximo calculo (idegen), ad maximum, legfennebb (tájnyelvi)
 • hacsaknem

nyurga

melléknév
 • magas, hosszú, hórihorgas, sudár (választékos), colos (bizalmas), coli (bizalmas), nyakigláb, vékony, nyúlánk, karcsú, égimeszelő, hirtelen nőtt (tréfás), langaléta, ösztövér, kalajdász (tájnyelvi), nyirge-nyurga (tájnyelvi), hószmány (tájnyelvi)

szakérettségi

főnév
 • gyorstalpaló (pejoratív)

szerencsétlenség

főnév
 • balszerencse, pech, sorscsapás, istencsapás, csapás, baj, vész, malőr (bizalmas)
 • katasztrófa, baleset, karambol
 • végveszély, végromlás, pusztulás, tragédia, kataklizma (idegen), vakeset (tájnyelvi)

garasoskodik

ige
 • kicsinyeskedik, fukarkodik, krajcároskodik, smucigoskodik (bizalmas), fösvénykedik, zsugorgat Sz: fogához veri a garast, élére rakja a garast

úgyis I.

kötőszó
 • hiszen, mert
 • akkor is, mégis, különben

tél

főnév
 • télvíz, télidő
 • fagy, zimankó, zegernye (tájnyelvi)

sebesvonat

főnév
 • gyorsvonat, gyors (bizalmas), expresszvonat, expressz (bizalmas)

robot2

főnév
 • robotember, automata
 • robotgép, háztartási robot

sör

főnév
 • ser (régies), serital (régies), árpalé (régies)

távozik

ige
 • elmegy, kimegy, indulóban van, odábbáll (bizalmas), elsiet, eltakarodik, elsomfordál, meglép (bizalmas), meglóg (bizalmas), tágul (bizalmas), felszedi a sátorfáját, lelép (bizalmas), elhordja az irháját (bizalmas), elszelel, kotringol (tájnyelvi), megpattan (szleng), eltűz (szleng), lelécel (szleng), elhúzza a csíkot (szleng)
 • kivándorol, disszidál
 • lemond, benyújtja a lemondását, leköszön, visszavonul, kilép, kiszáll a buliból (szleng), kifarol (bizalmas)
 • (választékos): meghal, elhalálozik, jobblétre szenderül, elhuny

sért

ige
 • sebez, bánt, dörzsöl, horzsol, szúr, vág, tör
 • megbánt, keserít, kínoz
 • támad, tagad, csorbít, megszeg, ront

prédikál

ige
 • szentbeszédet mond, igét hirdet
 • (bizalmas): szónokol, beszél, papol, lelkére köt, lelkére beszél, korhol, dorgál, prézsmitál (régies)

stoplámpa

főnév
 • féklámpa, hátsó lámpa

tekereg

ige
 • csavarodik, kunkorog, tekerődzik, tekergőzik, kígyózik, kacskaringózik
 • csavarog, lézeng, csatangol, barangol, görbe utakon jár, kóvályog, kóborol, kódorog, kimaradozik, kószál, bolyong, lődörög, lófrál, őgyeleg, cselleng, kóricál, kujtorog, kavillál (tájnyelvi), cikál (tájnyelvi), megtekerődzik (tájnyelvi)