sebesvonat szinonimái

főnév
 • gyorsvonat, gyors (bizalmas), expresszvonat, expressz (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

selyem

főnév
 • hernyóselyem, műselyem, silk (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): kukoricahaj, bajusz
 • (jelzőként): puha, finom, selymes

zsúfolt

melléknév
 • tömött, tele, teli, népes, megrakott, kitöltött
 • szoros, szűkös, levegőtlen
 • mozgalmas
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sebesvonat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

romlik

ige
 • rongálódik, kopik, vásik
 • poshad, rothad, fülled, avasodik, enyekesedik (tájnyelvi)
 • (tojás): zápul
 • (fog): szuvasodik, odvasodik, vásik
 • rosszabbodik, rosszabbra fordul, súlyosbodik, hanyatlik
 • (látás, hallás): gyengül
 • lesüllyed, züllik, lejtőre kerül, korrumpálódik (idegen)
 • (pénz, árfolyam): esik, csökken, zuhan, értéktelenedik, devalválódik

poshad

ige
 • áporodik, posvad, posvadoz (régies)
 • megromlik, megbüdösödik, penészedik, peshed (tájnyelvi), rothad, zápul
 • (tájnyelvi): savanyodik, csiccsen (tájnyelvi)

pirít

ige
 • pergel (tájnyelvi), pörköl, pörzsöl, senyveszt, barnít, pergál (tájnyelvi)
 • pirosít, lebarnít, megéget, leéget
 • megszégyenít, rápirít, korhol

összeáll

ige
 • összegyűlik, tömörül, sorakozik
 • társul, összefog, szövetkezik, bandába verődik
 • létrejön, kialakul
 • (pejoratív): összeköltözik, együtt él (valakivel) Sz: bagóhiten él vele; összeszűrik a levet
 • összetapad, egybeforrad, összenő, csomósodik, összeszigorosodik (tájnyelvi), megszilárdul, megköt, megkeményedik, megdermed, besűrűsödik, jeged (régies)

sajnálat

főnév
 • sajnálkozás, részvét, bánat, együttérzés, szánalom, szánakozás, szánat (régies), könyörület, irgalom
 • megbánás

sűrű II.

főnév
 • sűrűség (régies), erdő
 • liget, bozót

nyakas

melléknév
 • makacs, konok, akaratos, engedetlen, makrancos, önfejű, csökönyös, ellenkező, dacos, megátalkodott, megrögzött, hajthatatlan, hajlíthatatlan, keménynyakú (régies), keményfejű, merev, kérlelhetetlen, ellenálló, kuruc (régies), kálvinista (tréfás)

népfelkelés

főnév
 • lázadás, forradalom, revolúció (régies), rebellió (régies)

leginkább

határozószó
 • elsősorban, főként, főképp, főképpen, jobbára, különösen, túlnyomórészt, főleg, leggyakrabban, kiváltképpen, mindenekelőtt, többnyire, nagyrészt, fölötte, dandárján (tájnyelvi), nagyobbadán (tájnyelvi)

nyüszít

ige
 • (kutya): vonít, szűköl, vinnyog, nyivákol, nyöszörög, csivog (tájnyelvi), kajikol (tájnyelvi), nyiffan, nyifog
 • (pejoratív): panaszkodik, sír, jajong

szakkör

főnév
 • önképzőkör, szakmai kör, hivatáskör (régies)

szeretett

melléknév
 • kedves, drága, édes, drágalátos, aranyos, szerelmes, szerelmetes (régies), szeretetre méltó
 • tisztelt, nagyra becsült
 • népszerű, közkedvelt, keresett, divatos, felkapott (bizalmas), kapós (bizalmas), híres, frekventált, kitüntetett, menő (szleng)
 • kedvenc, kegyelt (régies), kedvelt, favorit

garnitúra

főnév
 • készlet, felszerelés, berendezés, bútorzat, sor, sorozat, széria, kollekció, termékcsalád
 • (bizalmas): közösség, csoport, kollektíva, gárda
 • (szaknyelvi): betűcsalád

újból

határozószó
 • újra, ismét, ismételten, újólag, megint, újfent, még egyszer, megint csak

telefonkönyv

főnév
 • távbeszélőnévsor (szaknyelvi), távbeszélő-névjegyzék (szaknyelvi)

segéd

főnév
 • inas, famulus (régies), kisegítő, segítő, tanonc, legény (régies), vkinek a jobb keze
 • párbajsegéd, szekundáns (régies)
 • kisegítő
 • (régies): segítség, segély (régies), gyámol (régies), segedelem (régies)

rohamkocsi

főnév
 • rohammentő
 • URH-s kocsi, URH (bizalmas)

sötétedés

főnév
 • szürkület, alkonyat, alkony, esteledés, este, félhomály, homály, barnulás (tájnyelvi)

teátrális

melléknév
 • színpadias, hatásvadászó, patetikus, mesterkélt, szónokias, megjátszott
 • (régies): színházi, színpadi, színi

sérthetetlen

melléknév
 • sebezhetetlen, védett, támadhatatlan, immúnis
 • szent, érinthetetlen
 • megszeghetetlen

prés

főnév
 • sajtó, satu

strapás

melléknév
 • fáradságos, fárasztó, nehéz, hajszás, kimerítő, megterhelő, megerőltető, verejtékes, izzasztó, gyötrelmes, küzdelmes, embert próbáló, keserves

tekintet

főnév
 • pillantás, nézés, szemvillanás, kacsintás, hunyorgás
 • ábrázat, arckifejezés
 • tekintetbevétel, figyelembevétel, figyelem
 • szempont, vonatkozás, nézőpont, aspektus, megvilágítás
 • (régies): tisztelet, tekintély