mandzsetta szinonimái

főnév
 • kézelő, kisgallér (tájnyelvi)
 • karvédő
 • (szaknyelvi): csőkarmantyú
 • (szaknyelvi): gumipárna

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tusol

ige
 • zuhanyozik

lekicsinylő

melléknév
 • fitymáló, leszóló, ócsárló, lenéző, leereszkedő, megvető, pejoratív, vállveregető
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mandzsetta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

limonádé

főnév
 • citromszörp, citronád (idegen)
 • (pejoratív): giccs, hatásvadászó alkotás
 • szappanopera
 • (jelzőként): érzelgős, giccses, csöpögős, szirupos

közzétesz

ige
 • kiad, közread, publikál, kihoz (bizalmas), kinyomtat, leközöl, lead, lehoz, megjelentet, promulgál (idegen), nyilvánosságra hoz
 • közöl, bejelent, kihirdet, meghirdet

kötöttáru

főnév
 • trikotázs (idegen)

kisdolog

főnév
 • (bizalmas): vizelés, pisilés, hugyozás (durva), pipi (bizalmas), pisi (bizalmas)

magas, magos

melléknév
 • toronymagas, óriási, nyurga, nyúlánk, égimeszelő, atlétatermetű, hosszú, colos (bizalmas), langaléta, hórihorgas, nyakigláb, létra, sudár, jegenye (szleng), szép szál, szálas (régies), száltermetű (régies), szálfa termetű (választékos), termetes, áklítom (tájnyelvi), mécsbél (tájnyelvi), tetszetes (tájnyelvi), lombrágó (szleng), zsiráfgondozó (szleng), villámhárító (szleng), toronypucoló (szleng) Sz: kinőtt az Isten markából; ülve nyalja a holdat; sokat állt az esőn; megnőtt, mint a csalán; akkora, mint a dióverő pózna; hosszú, mint a harangláb; fejével veri a mestergerendát
 • nagyfokú, nagymértékű, kimagasló
 • magasztos, emelkedett, fenséges, magasságos (régies), fölséges (régies), szárnyaló, fennkölt, magasröptű, magasrendű
 • érthetetlen, felfoghatatlan, kínai (szleng)

meghitt

melléknév
 • igaz, hű, hűséges, őszinte, odaadó, közeli, közelálló, szoros, ragaszkodó, szívbéli (bizalmas), avatott (régies)
 • bizalmas, bensőséges, benső (régies), szívélyes, szívből jövő, baráti, közvetlen, mély, személyes, intim, intimus (régies), biztos (régies), kordiális (régies)
 • otthonos, barátságos, családias, kényelmes, kedélyes, meleg, kellemes, vonzó, lakályos, familiáris, idillikus, idilli, derűs, felhőtlen

véderő

főnév
 • haderő, fegyveres erő, honvédség, védősereg
 • honvédelem

kelvirág

főnév
 • karfiol

károsult

melléknév, főnév
 • kárvallott, káros (régies)

gondozott

melléknév
 • ápolt, rendes, rendezett, rendben tartott, takaros, tiszta, nett (bizalmas), jó karban levő

késés

főnév
 • késedelem, elmaradás, hátramaradás, lemaradás, késedelmeskedés, fennakadás, késlekedés, feltartóztatottság, mulasztás, időzés, időmúlatás
 • eltolódás, halasztás, időveszteség, hátrány

megközelítő

melléknév
 • hozzávetőleges, körülbelüli, hasonló, approximatív (régies), durva

méltányos

melléknév
 • méltó, elfogulatlan, részrehajlatlan, helyes, korrekt, pontos, józan, pártatlan, helyénvaló, tárgyilagos
 • mérsékelt, igazságos, illő, jogos, törvényes, jogszerű, legitim (idegen)

bizonyság

főnév
 • bizonyíték, tanúbizonyság, bizonyító jel (régies), tanújel
 • (régies): bizonyságtétel, tanúság, tanúságtétel, tanúskodás, tanúvallomás, tanúbizonyság
 • bizonyosság, meggyőződés

összeráz

ige
 • felkavar, megráz
 • (bizalmas): összehoz (bizalmas), összekapcsol

néző I.

melléknév
 • figyelő, szemlélő, bámészkodó
 • (régies): jósló, varázsoló, jövendölő

mankó

főnév
 • segítség, támasz
 • istáp (régies), hónaljgamó (tájnyelvi), gajmó (tájnyelvi)
 • (szleng): puska, gépágyú (szleng), sorozatlövő (szleng)

levonat

főnév
 • nyomat, kefelenyomat, kefe (bizalmas), másolat, lehúzás, korrektúra (szaknyelvi)

megegyező

melléknév
 • azonos, egyenlő, egybehangzó, összhangban levő, kongruens (idegen), analóg (idegen), hasonló, összeférő, megfelelő, homológ (idegen)
 • összevágó, egybevágó, egyforma, egyazon, ugyanolyan, szakasztott, identikus (idegen), alakhű, paralel (idegen)
 • betűhű

nemzet

főnév
 • nép, faj, náció (régies)
 • ország, haza
 • (régies): nemesség
 • nemzetség, rokonság, család, had (tájnyelvi)

másolat

főnév
 • kópia, másodpéldány, levonat, másodlat (régies)
 • hasonmás, fakszimile, reprint
 • xerox, fénymásolat, stencil
 • utánzat, reprodukció, repró, poszter
 • hamisítvány

kultusz

főnév
 • vallásgyakorlat, tisztelet, istentisztelet, imádat
 • dicsőítés

megfogalmaz

ige
 • megszövegez, leír, megír, írásba foglal, szavakba önt, szavakba foglal, kidolgoz, megszerkeszt, megformuláz, megformál, koncipiál (régies)

nevezetesség

főnév
 • híresség, hírnév, tekintély, renomé (választékos)
 • fontosság, jelentőség
 • látnivaló, látványosság, érdekesség, néznivaló, attrakció, vonzerő, specialitás, kuriózum