szentatya szinonimái

főnév
 • pápa, őszentsége, egyházfő, pontifex maximus (idegen), Róma püspöke
 • (bizalmas): pap, lelkész
 • egyházatya

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

teasütemény

főnév
 • aprósütemény, keksz

simogat

ige
 • cirógat, becézget, dédelget, szeretget, tapogat, cirókál (bizalmas), lapogat, babusgat
 • (szellő) legyezget
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szentatya szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szaporít

ige
 • dugványoz
 • termeszt, tenyészt
 • növel, gyarapít, bővít, sokszoroz, többszöröz, többít, sokasít, fokoz, nagyobbít

rövidít

ige
 • kurtít, tömörít, kisebbít, kevesbít, elvon, elvesz, visszanyer, megnyirbál, csökkent, rövidre fog, meghúz
 • összevon, levág, nyír

ripacs

főnév
 • komédiás, csepűrágó, pojáca, paprikajancsi, kókler, szemfényvesztő, hisztrió (régies)
 • bohóc
 • (tájnyelvi): himlőhely, himlő, ragya, forradás, pörsenés

precíziós

melléknév
 • precíz, pontos, érzékeny, finom

szélső

melléknév
 • külső, oldalsó, marginális
 • utolsó, végső, legtávolabbi, befejező

szőröstül-bőröstül

határozószó
 • teljesen, egészen, mindenestül, en bloc (idegen)

ösztövér

melléknév
 • (tájnyelvi): sovány, szikár, csontos, nyurga, vékony, vékonydongájú, vékonypénzű (régies), girhes (pejoratív), cingár, vézna, keszeg (bizalmas), csont és bőr, ványadt
 • sovány, terméketlen, kopár, sivár, meddő
 • szegényes, szűkös, vérszegény, vértelen

összefon

ige
 • befon, összefűz, egybefűz, együfon (tájnyelvi), összesodor, összeteker, összecsavar
 • (lábat): összekulcsol, kalácsol (régies), keresztbe tesz

megéhezik

ige
 • megehül (tájnyelvi), megéhül (tájnyelvi)
 • vágyakozik (valami után), sóvárog(valamivel)

paripa

főnév
 • ló, mén, hátasló, táltos, csataló
 • (szaknyelvi): herélt, paripaló (régies)

szűnik

ige
 • csökken, alábbhagy, csillapodik, enyhül, múlik, csendesedik, csendesül, halkul, csitul, mérséklődik, múlófélben van
 • oszlik, tisztul
 • abbamarad, elmúlik, leáll

tekerő

főnév
 • (tájnyelvi): forgólant, tekerőlant, nyenyere, kolduslant (tájnyelvi)
 • csörlő

hárs

főnév
 • hársfa, szádok, szádokfa
 • (régies): háncs, fakéreg

vezényel

ige
 • vezet, irányít, kommandíroz (idegen), parancsnokol (régies), kormányoz, igazgat
 • diktál, megszab, előír, parancsol
 • dirigál
 • küld, rendel, áthelyez

újévi

melléknév
 • újesztendei

szentségház

főnév
 • tabernákulum (idegen)

szamovár

főnév
 • teafőző, teakatlan (régies)

szívesen

határozószó
 • készséggel, készségesen, jó szívvel, kedvesen, nyájasan, szívélyesen
 • kedvvel, kedvtelve, boldogan, örömmel, örömest, kész örömmel, ezer örömmel, kész örömest, édes örömest, szíves örömest
 • (tájnyelvi): szívből, őszintén

türtőztet

ige
 • visszafog, visszatart, elfojt, mérsékel, csillapít, moderál (bizalmas)

szervezkedik

ige
 • csoportosul, szövetkezik, társul
 • konspirál (idegen)

salak

főnév
 • kohósalak, ércsalak, troszka (tájnyelvi), pörk (szaknyelvi), reve (szaknyelvi), cunder (szaknyelvi)
 • hulladék, hamu, alja (valaminek), üledék, slakni (régies), slag (régies)
 • bélsár, sár, ürülék, excrementum (szaknyelvi), kaka (bizalmas), kaki (bizalmas), trágya, ganaj (tájnyelvi), gané (tájnyelvi), szar (durva)

szopik

ige
 • emik (régies), cumizik, cuclizik, szopikál, dudlizik (tájnyelvi), cicil (tájnyelvi), didiz (tájnyelvi), csecsel (tájnyelvi)

ugyanott

határozószó
 • ugyanottan (tájnyelvi), éppen ott, épp ott, ibidem (idegen)