proponál szinonimái

ige
 • indítványoz, javasol, ajánl, javall, előterjeszt, benyújt, előad, kommendál (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyászjelentés

főnév
 • partecédula, gyászlevél, értesítés
 • nekrológ

halaszthatatlan

melléknév
 • elodázhatatlan, múlhatatlan (választékos), sürgős, sietős, sürgető, rögtöni, azonnali
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a proponál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

plecsni

főnév
 • (bizalmas): folt, szennyeződés, zsírfolt
 • kitüntetés, érem, érdemrend, érdemérem, rendjel
 • (szleng): pofon, tasli (bizalmas), nyakleves, frász (bizalmas)

öreganya

főnév
 • nagyanya, szépanya, peszeanyika (tájnyelvi), szülike (tájnyelvi)

oszlop

főnév
 • pillér, tartóoszlop, állvány, pilon (idegen), támaszték, kariatida (szaknyelvi), atlasz (szaknyelvi), obeliszk, bálvány (régies)
 • pózna, rúd, cövek, karó, cölöp
 • támasz, gyám, dúc
 • hasáb, kolumna (szaknyelvi)

nekiszegez

ige
 • (fegyvert): ráirányít, ráfog, rátart, rászegez, megcéloz
 • (kérdést): címez (valakinek), intéz (valakihez)

póz

főnév
 • testtartás, testhelyzet, testállás, elhelyezkedés, pozitúra
 • modor, attitűd, affektálás (idegen)

rendezvény

főnév
 • összejövetel
 • vigalom, mulatság
 • előadás

menny

főnév
 • mennyország, paradicsom, túlvilág
 • másvilág
 • üdvösség
 • (választékos): boldogság, gyönyörűség, gyönyör
 • ég, égbolt, égboltozat
 • világűr, világegyetem, mindenség, éter
 • mennybolt

megzavarodik

ige
 • (folyadék): felkavarodik, felzavarodik, megzavarosodik (tájnyelvi)
 • elveszti a fejét, összezavarodik, zavarba jön, azt se tudja, hol áll a feje
 • megbolondul, megháborodik, meghibban, megbomlik (választékos), bedilizik (bizalmas), meghabarodik (tájnyelvi), megkattan (szleng), megtébolyodik, megőrül, elborul, megkeveredik

konflis

főnév
 • bérkocsi, komfortábli (régies)

mindenkor

határozószó
 • mindig, bármikor, mindenha (régies), koroskint (régies)(bizalmas)

rettenetes

melléknév
 • rettentő, rémületes, rémes, rémséges, rémítő, rémisztő, félelmes (régies), félelmetes, borzasztó, borzalmas, iszonyú, iszonyatos, embertelen, szörnyű, szörnyűséges, irtózatos, irtóztató, förtelmes, ijesztő, terribilis (idegen), horribilis, hajmeresztő, hátborzongató
 • éktelen, irtó (bizalmas), roppant, hallatlan, égbekiáltó, mértéktelen, kibírhatatlan, leírhatatlan, megdöbbentő
 • pocsék, csapnivaló, gyalázatos, szörnyű

semhogy

kötőszó
 • mintsem, hogysem

felkoncol, fölkoncol

ige
 • legyilkol, kivégez, megöl, lemészárol, leöldös, levág, kardélre hány, lekaszabol, masszakrál (régies), agyonvág, agyonszúr, felprédál (tájnyelvi), felpástol (tájnyelvi)

tekerő

főnév
 • (tájnyelvi): forgólant, tekerőlant, nyenyere, kolduslant (tájnyelvi)
 • csörlő

szerez

ige
 • hozzájut, megkap, elér, elnyer, kerít, szed, szert tesz, akvirál (régies)
 • (tájnyelvi): gyarapít, gyűjt, gazdálkodik
 • kaparint, elcsíp, habzsol, szervál (szleng), tarhál (szleng), happol (szleng), harácsol, portyázik, suvaszt (tájnyelvi), elcsen, csen, csór, lop, bezsebel, szajréz (szleng), zabrál (szleng), megbuliz (szleng), megkártyáz (szleng), oroz, elemel
 • előidéz, okoz, elősegít, kivált, kelt
 • teremt, létrehoz, megformál, alkot, költ, ír, komponál
 • (régies): rendel, intéz, alapít, fundál (régies)

protokoll

főnév
 • etikett (régies), illem, illendőség
 • (régies): jegyzőkönyv

piszkavas

főnév
 • kutacs (tájnyelvi), szítóvas, kotróvas, tűzkaparó, vaslapocska (régies)

ráta

főnév
 • arány, mérték
 • hányad, rész
 • részlet

szende I.

melléknév
 • szerény, ártatlan, szemérmes, szégyenlős, naiv, csöndes, szolid, szűzies

rábámul

ige
 • ránéz, rámered, rácsodálkozik, elbámul, rábambul (tájnyelvi), rámereszti a szemét (valakire), rászegezi pillantását (valakire), mereven néz

őszes

melléknév
 • deres, szürke, szürkés, őszülő

regiszter

főnév
 • névmutató, jegyzék, lajstrom (régies), névsor, névjegyzék
 • nyilvántartás, tárgymutató
 • hangfekvés

szerencsejáték

főnév
 • hazárdjáték, lottó, lutri (régies), tombola, sorsjáték, fogadás