összecserél szinonimái

ige
 • felcserél, összekever, összezavar, kicserél
 • összetéveszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szétfoszlik

ige
 • szétmegy, szétmállik, elrongyolódik, szétrongyolódik, elkopik
 • semmivé lesz, szertefoszlik, megsemmisül, eltűnik

megyeháza

főnév
 • elöljáróság, vármegyeháza, prefektúra (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összecserél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

osztálykönyv

főnév
 • osztálynapló, napló, napesz (bizalmas), napi (bizalmas)

nagystílű

melléknév
 • nagyvonalú, nagyvilági, pompás, előkelősködő, klassz (szleng), menő (szleng), világi (szleng), látványos, fényűző, pazar, luxus

munkás I.

melléknév
 • szorgalmas, szorgos, dolgos, serény, tevékeny, aktív, munkálkodó, energikus
 • nehéz, hajszás, strapás

megtépáz

ige
 • hajba kap, meggyepál (tájnyelvi), megcibál, megrángat, megszaggat, megtép, cupfol (tájnyelvi), megbúbol (tájnyelvi), megcincál (bizalmas), megkontyol (tájnyelvi)
 • csökkent, levág (bizalmas)

ördög

főnév
 • sátán, gonosz, devla (idegen), diabolus (idegen), beliál (idegen), Belzebub, sátánfajzat, Lucifer, Mefisztó, drómó (tájnyelvi), démon, kísértő, kígyó, krampusz (bizalmas), fene (régies), sötétség szelleme; kecskelábú, kalánfülű angyal

patkol

ige
 • (lovat) vasal

máskor

határozószó
 • más alkalommal, másszor (tájnyelvi), egyébkor
 • egyébként

majd1

határozószó
 • aztán, később, egyszer, másszor (tájnyelvi), máskor, valamikor, utóbb, idővel, kisvártatva, majdan

kereső II.

főnév
 • tárgymutató, névmutató, katalógus, jegyzék

megdolgoz

ige
 • megművel, megmunkál
 • meggyúr, megnyomkod, sulykol, döngöl
 • (bizalmas): rábeszél, meggyőz, rábír, megpuhít (bizalmas), rávesz, vallat, lelkére beszél, megfőz (bizalmas)
 • kihúz, kifaggat, elővesz

pénzügyőr

főnév
 • finánc (régies), vámos, vámtisztviselő

protokoll

főnév
 • etikett (régies), illem, illendőség
 • (régies): jegyzőkönyv

elvisz

ige
 • átvisz, elhord, elcipel, elvonszol, elhurcol, elfuvaroz, elszállít, eltranszparál (tájnyelvi)
 • elragad, magával ragad
 • ellop, elrabol, elvesz, eltulajdonít, elemel, elcsór (bizalmas)
 • elvezet, elkísér
 • (elemi csapás): elpusztít, tönkretesz
 • (díjat): elnyer, megnyer, megszerez, elér, megkap, hazavisz

szentségház

főnév
 • tabernákulum (idegen)

segédkezik

ige
 • segít, segítséget nyújt, közbenjár, segítségére van, asszisztál, szekundál (régies), közreműködik

összeegyeztethetetle

melléknév
 • kibékíthetetlen, összeférhetetlen, inkompatíbilis (idegen), diszparát (idegen), ellentétes(idegen)

ortopéd

melléknév
 • testegyenesítő (szaknyelvi)
 • (szleng): furcsa, abnormális, idomtalan

papírsás

főnév
 • iszapsás, papiruszsás, papirusznövény

sansz

főnév
 • kilátás, esély, eshetőség, lehetőség, valószínűség, mód, alkalom, perspektíva

összespórol

ige
 • összegyűjt, megspórol (bizalmas), megtakarít, félretesz, összerak, összekuporgat, összehoz (bizalmas)

nefelejcs

főnév
 • emlény (régies), myosotis (szaknyelvi), békaszemfű (tájnyelvi)

párnás

melléknév
 • párnázott, kényelmes
 • telt, puha, kövérkés, pufók, dundi, gömbölyded

sebes2

melléknév
 • gyors, fürge, villámsebes, friss, élénk, rapid, hamari (tájnyelvi), futó, villámgyors, sürge (régies), szapora, sietős
 • expressz