öklömnyi szinonimái

melléknév
 • maroknyi, maréknyi, ökölnyi, ököl nagyságú, kujakomnyi (tájnyelvi), öklömkora (tájnyelvi)
 • apró, pöttöm, morzsányi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kénytelen-kelletlen

határozószó
 • akarva-akaratlan, kedvetlenül, kényszerűen, nolens volens (idegen)

grillsütő

főnév
 • sütőrostély, grill, grillező
 • mikrohullámú sütő, mikró (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a öklömnyi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

okoz

ige
 • előidéz, eredményez, létrehoz, eszközöl, kelt, csinál, kivált, gerjeszt, indukál (szaknyelvi)
 • alkalmat ad (valamire)
 • jelent (valakinek valamit), szerez
 • művel, tesz, támaszt
 • teremt, szül, ébreszt
 • (régies): okol

múlt I.

melléknév
 • régi, régmúlt, egykori, hajdani, ódon, ó (választékos), ősi

mobiltelefon

főnév
 • rádiótelefon, mobil (bizalmas), bunkofon (tréfás), maroktelefon (bizalmas)

megnyirbál

ige
 • megkurtít, megnyes, stuccol (bizalmas), lenyisszent (bizalmas), lecsippent (bizalmas), megrövidít
 • megcsorbít, megszorít, korlátoz, szűkít, csökkent, kisebbít, mérsékel, redukál, elvesz, kihagy

orrszarvú

főnév
 • rinocérosz

panasz

főnév
 • (szaknyelvi): tünet, szimptóma (szaknyelvi)
 • sérelem, hasfájás (szleng)
 • panaszkodás, kesergés, panaszolkodás (régies), sirám, siralom, jeremiád (szaknyelvi), jajkiáltás (választékos), lamentáció (régies), lamentálás (bizalmas), sopánkodás, nyavalygás, siránkozás, óbégatás (pejoratív), nyafogás, zsémbelődés
 • panasztétel, reklamáció
 • bejelentés, feljelentés, panaszirat, kereset, vád
 • kifogás, óvás, felszólalás, tiltakozás, fellebbezés, apelláta (idegen)

maga2

névmás
 • ön, kegyed, kend (régies), kegyelmed (régies), kelmed (régies), magácska (bizalmas)

likvidál

ige
 • felszámol, feloszlat, megszüntet
 • kivégez, megöl, meggyilkol, elintéz, elpaterol (szleng), megsemmisít, kicsinál (szleng), kinyír (szleng), kinyuvaszt (durva), kivon a forgalomból (szleng), eltesz láb alól, félretesz az útból (szleng)

kebel

főnév
 • mell, emlő, csecs, csöcs, cici, didi (bizalmas), duda (szleng), begy (tájnyelvi), tőgy (durva)
 • mellüreg, szívtájék
 • szív, lélek

máshova, máshová

határozószó
 • egyebüvé, egyébhova (tájnyelvi)

paripa

főnév
 • ló, mén, hátasló, táltos, csataló
 • (szaknyelvi): herélt, paripaló (régies)

pollen

főnév
 • virágpor, hímpor

elsápad

ige
 • elfehéredik, elszíntelenedik, elszürkül, elhalványul, elhalványodik, kiszalad az arcából a vér, kifut az arcából a vér, megkókad (tájnyelvi), elzöldül

százlábú

főnév
 • pinceféreg, szkolopendra (idegen)

rózsaszín

melléknév, főnév
 • pink, testszínű, gyenge színű (tájnyelvi), rózsás, pirosas, vörhenyes, vöröses, mályvaszínű

ökörfarkkóró

főnév
 • ökörfarkvirág, misegyertya (tájnyelvi), gyapjúfű (régies), királygyertya (régies), királydárda (régies)

odautazás

főnév
 • odaút

összeroppan

ige
 • összetörik, széttörik, elhasad, megreped
 • megsemmisül
 • megtörik, tönkremegy, lerobban (szleng), kiborul (bizalmas), kikészül (szleng), kipurcan (szleng), szétesik

rokon I.

főnév
 • vérrokon, hozzátartozó, családtag, atyafi (régies), retyerutya (tájnyelvi), vérség (régies) Sz: segge vége (durva)

ördögcérna

főnév
 • elevengát (tájnyelvi), lícium, semfűsemfa (tájnyelvi)

műbíráló

főnév
 • kritikus, műkritikus, recenzens (szaknyelvi), bíráló, műértő, műítész (régies)

ötvöz

ige
 • összeolvaszt, eggyé olvaszt, elegyít
 • kombinál
 • szerkeszt, fogalmaz, javítgat

rotyog

ige
 • fortyog, fő, fől, fötyög (tájnyelvi), roszog (tájnyelvi), rityeg-rotyog (tájnyelvi)
 • (szleng): szellent, púzik (bizalmas), elszólja magát (tréfás)