rózsaszín szinonimái

melléknév, főnév
 • pink, testszínű, gyenge színű (tájnyelvi), rózsás, pirosas, vörhenyes, vöröses, mályvaszínű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

antológia

főnév
 • gyűjtemény, szöveggyűjtemény, versgyűjtemény, szemelvénygyűjtemény, florilegium (választékos), válogatás, összeállítás, verscsokor (választékos), versfüzér (régies), kresztomátia (szaknyelvi)

egyházmegye

főnév
 • püspökség, egyházkerület, egyházkör (régies), érsekség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rózsaszín szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rest I.

melléknév
 • lusta, tunya, henye, renyhe, tétlen, dologtalan, léha, tünye (tájnyelvi), lajha (tájnyelvi) Sz: arra is rest, hogy ágyát megvesse; olyan lusta, hogy restell még restellni is; rest, mint a herélt bika; rest, mint a metszett bika; rest, mint a bivaly; rest, mint az ördög a jóra; rest, mint a papok szolgája; egy zsák alá valót egy hétig szánt; egy sült máléért elalszik egész nap; fekve vizel; hiába szarja a gyöpöt; körmét sem vágja, hanem rágja; lábát is a vállára venné, ha úgy mehetne; legnagyobb haszna két oldala; mindig fekszik, mint a kígyó; nekidűlt a fának, tán ki akar dűlni; szőrszálat talált a dologban, megundorodott tőle
 • lomha, lassú, komótos (bizalmas)

pingpongozik

ige
 • asztaliteniszezik

példa

főnév
 • minta, recept, példakép, mintakép, eszménykép, ideál, exemplum (idegen), más (régies)
 • példaadás, példamutatás
 • tanulság, útmutatás
 • példázat, példabeszéd, parabola (szaknyelvi)
 • eset, adat, tény, előfordulás, precedens (idegen), alkalom
 • feladat, gyakorlat

ökológia

főnév
 • (szaknyelvi): környezettan, környezettudomány

roham

főnév
 • támadás, attak (idegen), megrohanás, lerohanás, rajtaütés, előretörés, offenzíva, invázió, agresszió, ostrom (idegen)
 • görcs, rosszullét, kitörés, paroxizmus (szaknyelvi)
 • felindultság, dühroham
 • (régies): rohanás

sorsol

ige
 • sorsot húz, sorsot vet, kockát vet (régies), nyilat húz (régies), húz (bizalmas)

nem2

módosítószó
 • dehogy, semmiképpen

nagyravágyó

melléknév
 • becsvágyó, ambiciózus, nagyra törő, karrierista (pejoratív), nagyralátó (régies), törtető, könyöklő (pejoratív), dicsvágyó, dicsszomjas (régies), polcleső (bizalmas) Sz: az ágon jár a szeme; mély vízbe veti a hálóját; nagy fára akar hágni

lángvörös

melléknév
 • vérvörös, tűzpiros, tűzvörös, pipacspiros, lángszínű

nyaklánc

főnév
 • kösöntyű (régies), nyakék, collier (választékos)
 • gyöngysor, gyöngyfüzér, kláris (tájnyelvi)

stramm

melléknév
 • derék, kemény, keménykötésű, daliás, délceg, deli, erős, izmos, jó kiállású, klassz (szleng), belevaló (bizalmas), remek, katonás, nagyszerű, huszáros, peckes, kiváló, elsőrendű, pompás
 • egészséges

széllelbélelt

melléknév
 • léha, üresfejű, megbízhatatlan, komolytalan, mitugrász

frontharcos

főnév
 • frontkatona

tulajdonos

főnév
 • gazda, tulaj (szleng), úr, birtokos, birtokló, bírlaló (régies)

tároló I.

melléknév
 • gyűjtő

rögös

melléknév
 • darabos, göcsörtös, buckás, hegyvölgyes, göröngyös, döcögős, hepehupás, egyenetlen, göbörcös (tájnyelvi), hoporcsos (tájnyelvi), rögöcsös (tájnyelvi), göbös (tájnyelvi), gajos (tájnyelvi)
 • fáradságos, küzdelmes, nehéz, viharos, hányatott, kemény, zord

reng

ige
 • megrendül, rázkódik, megrázkódik, megreszket (tájnyelvi), rázódik, rengedez (régies), bödzög (tájnyelvi)
 • inog, ing, himbálódzik, imbolyog, remeg, reszket
 • hullámzik

sérv

főnév
 • hernia (szaknyelvi), sérvés (régies), szakadás (régies)
 • tökösödés (régies)
 • (tájnyelvi): sérülés, seb

tanúbizonyság

főnév
 • tanúságtétel, tanúvallomás, tanúskodás
 • bizonyíték, bizonyság, igazolás

sakkfigura

főnév
 • sakkbábu, bábu, figura

plénum

főnév
 • vezetőség
 • nyilvánosság

skandál

ige
 • ütemez, hangsúlyoz, megnyom (szótagot), nyomatékol (szaknyelvi), nyomatékoz (régies), kiemel (szót), akcentuál (idegen)

tárgytalan

melléknév
 • érvénytelen, időszerűtlen, lényegtelen, érdektelen, almás (szleng)