szertelen I. szinonimái

melléknév
 • nagyfokú, extrém, túlfűtött, túlhajtott, túlzott, mértéktelen, határtalan, korlátlan, tomboló, végtelen, szélsőséges
 • aránytalan, túlméretezett, enormis (idegen)
 • heves, erős
 • csintalan, pajkos, oktalan, rakoncátlan, fegyelmezetlen
 • féktelen, zabolátlan, egzaltált (idegen), heves, szenvedélyes

szertelen II. szinonimái

határozószó
 • módfelett, rendkívül
 • (régies): nagymértékben

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lasszó

főnév
 • pányva, hurok

tizedesjel

főnév
 • tizedesvessző, tizedespont
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szertelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szegényparaszt

főnév
 • kisparaszt, törpebirtokos
 • zsellér
 • béres
 • napszámos

sántikál

ige
 • sántít, biceg, bicereg (tájnyelvi), csülkösködik (tájnyelvi), iplikel (tájnyelvi), zsámbikál (tájnyelvi), tepeckel (régies)
 • fondorkodik, ármánykodik, mesterkedik, ravaszkodik
 • akadozik, döcög, botladozik

ropogós II.

főnév
 • krokett (idegen)

provinciális I.

melléknév
 • falusi, vidéki, vidékies
 • helyi, tartományi, lokális
 • korlátolt, kisszerű, szűk látókörű, maradi, vaskalapos, szemellenzős

szemüveges

melléknév
 • pápaszemes, ókulárés, négyszemű (tréfás), kukkeros (szleng), kobra (szleng), kobrás (szleng), celofánszemű (szleng)

szükségmegoldás

főnév
 • kényszermegoldás, pótmegoldás

panasz

főnév
 • (szaknyelvi): tünet, szimptóma (szaknyelvi)
 • sérelem, hasfájás (szleng)
 • panaszkodás, kesergés, panaszolkodás (régies), sirám, siralom, jeremiád (szaknyelvi), jajkiáltás (választékos), lamentáció (régies), lamentálás (bizalmas), sopánkodás, nyavalygás, siránkozás, óbégatás (pejoratív), nyafogás, zsémbelődés
 • panasztétel, reklamáció
 • bejelentés, feljelentés, panaszirat, kereset, vád
 • kifogás, óvás, felszólalás, tiltakozás, fellebbezés, apelláta (idegen)

összetalálkozik

ige
 • találkozik, összeakad, összefut, összeszalad, beleszalad (valakibe), belebotlik (valakibe), összekerül (tájnyelvi)
 • összeér, érintkezik
 • egybeesik, megegyezik, egybehangzik

megfogyatkozik

ige
 • csökken, fogy, meggyérül, megritkul, megcsappan, leolvad, megkevesbedik, megkisebbedik
 • gyengül, hanyatlik, apad, visszaesik

páter

főnév
 • szerzetes, pap, atya, lelkipásztor

taksál

ige
 • (valamire): értékel, becsül
 • (valamilyennek): gondol, vél, hisz, tart

tendenciózus

melléknév
 • célzatos, szándékolt, meggondolt, kiszámított, előkészített, irányzatos
 • elfogult, részrehajló, rosszindulatú, egyoldalú, propagandisztikus (idegen), intenciózus (régies)

hatos

főnév
 • szextett (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): hexameter
 • (régies): garas, krajcár, (kis értékű) pénzérme

világosbarna

melléknév, főnév
 • halványbarna, bézs, ekrü, drapp, homokszínű, fahéjszínű, zsemleszínű, mustárszínű, krémszínű, nyersszínű

úszó

főnév
 • uszony
 • bója

szervezés

főnév
 • organizáció (idegen)
 • konstrukció, elrendezés

szavazólap

főnév
 • szavazócédula

szór

ige
 • szétszór, széjjelszór, hint, széthint, dobál, gór (tájnyelvi), hány, hányogat (tájnyelvi), terít
 • (vizet): permetez, spriccel, preckel (tájnyelvi)
 • oszt, osztogat, áraszt, terjeszt, sugároz, (lángot) okád
 • (pénzt): pazarol, herdál, tékozol, fecsérel, elver, elveszteget

újít

ige
 • innovál (idegen), modernizál
 • ésszerűsít, racionalizál, javít, forradalmasít
 • (szleng): lop, rajzol (szleng)
 • szerez, beszerez
 • átalakít, újjáalakít, megújít

szikár

melléknév
 • sovány, csontos, inas, száraz (választékos), vékony, ösztövér, cingár, girhes, vézna, keszeg (bizalmas), vékonypénzű, vékonydongájú, csont és bőr, aszott

sebhely

főnév
 • heg, var, hegesedés, vakseb (régies), forradás, nyom, himlőhely
 • horzsolás

szövegez

ige
 • fogalmaz, formuláz (választékos), szavakba önt, formába önt
 • szerkeszt

urbanizmus

főnév
 • (szaknyelvi): városrendezés, várostervezés