pollen szinonimái

főnév
 • virágpor, hímpor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alagcső

főnév
 • dréncső (szaknyelvi), talajcső, szivárgócső, levezetőcső, lefolyócső, csatorna

hüppög

ige
 • szipog, zokog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pollen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pénztárca

főnév
 • tárca, erszény, buksza (bizalmas), tarsoly (régies), bugyelláris (régies), bugyesz (tájnyelvi), tüsző (tájnyelvi), levéltárca, briftasni (bizalmas), brifkó (szleng)

orvos

főnév
 • doktor, doki (bizalmas), gyógyász
 • felcser (régies), kirurgus (régies), szanitéc (régies)

okoz

ige
 • előidéz, eredményez, létrehoz, eszközöl, kelt, csinál, kivált, gerjeszt, indukál (szaknyelvi)
 • alkalmat ad (valamire)
 • jelent (valakinek valamit), szerez
 • művel, tesz, támaszt
 • teremt, szül, ébreszt
 • (régies): okol

nádas

főnév
 • ingovány, mocsár, láp, turján (tájnyelvi), nádló (tájnyelvi), bringó (tájnyelvi), cseret (tájnyelvi)

pisil

ige
 • vizel, pipil, pislant (tréfás), csurgat, csorgat, kiengedi a fáradt gőzt (tréfás), leereszti fejéről a vizet (tréfás), pössent (tájnyelvi), level (tájnyelvi), kukorál (tájnyelvi), pisál (durva), brunyál (szleng), hugyozik (durva)

rántott

melléknév
 • panírozott, bundázott

megvág

ige
 • belevág, belemetsz, megmetsz, megnyisszent (tájnyelvi), felhasít, elvág
 • megszeg
 • felvág, összevág, darabol, felaprít, megszeg
 • (szleng): megkopaszt, kicsal, megfej (szleng), pumpol (bizalmas), kiuzsoráz (bizalmas), levág (szleng), meghúz (bizalmas)
 • (szleng): megbuktat, elhúz (bizalmas), elránt (bizalmas)

megsérül

ige
 • megsebesül
 • károsul, megrongálódik, tönkremegy

kíváncsi

melléknév
 • érdeklődő, kíváncsiskodó, kérdezősködő, tudakozó, fürkésző, búvárkodó, ég a kíváncsiságtól, leskelődő, kémlelő, kukkoló (szleng), indiszkrét (választékos), kotnyeles, minden lében kanál, kandi (tájnyelvi), bámészkodó Sz: mindenbe beleüti az orrát; fúrja az oldalát (valami); majd kifúrja az oldalát a kíváncsiság

mennydörgés

főnév
 • égzengés, dörgés, égdörgés, égzörgés (tájnyelvi)
 • (választékos): robaj, moraj, morajlás, dübörgés, zengés, dördülés, csattanás, zúgás

reggel II.

főnév
 • napkelte, napkelet

rúgás

főnév
 • billentés
 • kíméletlenség
 • bántás, sértés

felcseperedik, fölcs

ige
 • felnő, fölserdül, felgindárodik (tájnyelvi), felteperedik (tájnyelvi)
 • (bizalmas): megvagyonosodik, feltör, kiemelkedik

tárgy

főnév
 • dolog, holmi, eszköz, cikk, portéka, egy-más, cucc (bizalmas), cókmók
 • ügy
 • objektum (szaknyelvi)
 • téma, tartalom, anyag
 • kérdés
 • tantárgy

széllelbélelt

melléknév
 • léha, üresfejű, megbízhatatlan, komolytalan, mitugrász

pongyola I.

melléknév
 • hanyag, lompos, rendetlen, slampos, pacuha (tájnyelvi), gondozatlan, slendrián, felöltözetlen (régies)
 • henye, laza, lezser, pontatlan, zilált

pelikán

főnév
 • gödény

rabiga

főnév
 • elnyomás, elnyomatás, szolgaság, szolgasors, fogság, rabság, rabszolgaság, járom
 • zsarnokság, önkény, diktatúra

század1

számnév
 • századrész

pöffeszkedik

ige
 • páváskodik, hivalkodik, henceg, kevélykedik, kidülleszti a mellét, feszít, fontoskodik, döngeti a mellét, nagyzol, kérkedik, dölyfösködik, adja a nagyot (bizalmas), proccol (bizalmas), dikheckedik (tájnyelvi), fúvászkodik (tájnyelvi), hámfárolódik (tájnyelvi), fújja a pofáját (tájnyelvi)

ő

névmás
 • az, amaz

ráhatás

főnév
 • hatás, behatás, befolyás, befolyásolás, nyomás, ösztönzés, sugalmazás, sugallat, ihlet, inspiráció, szuggesztió

szeleburdi

melléknév
 • szeles, szeleverdi (tájnyelvi), kerge, ugrifüles (bizalmas), kelekótya, kelekóla (tájnyelvi), szélházi (régies), széllelbélelt, szélfejű (tájnyelvi), hebehurgya, könnyelmű, csajbókos (tájnyelvi), kótyomfitty (tájnyelvi), félszita (tájnyelvi), hetrefüles (tájnyelvi), szélgörcs (tájnyelvi), szelekótya (tájnyelvi), ugrabugra (tájnyelvi)
 • elhamarkodott, hirtelen, meggondolatlan, magagondolatlan (régies)