ózondús szinonimái

melléknév
 • (levegő): üde, friss, tiszta

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

színtelen

melléknév
 • vízszínű, víztiszta (szaknyelvi), fakó, színehagyott, seszínű, savószínű (tájnyelvi)
 • sápadt, halottsápadt, holtsápadt, fakó, vértelen, halvány, kísértethalvány, hideglelős színű (tájnyelvi)
 • jellegtelen, szürke, egysíkú, egyhangú, lapos, érdektelen, se sava, se borsa, se íze, se bűze, fád, unalmas, élettelen, sótlan, szellemtelen

asztma

főnév
 • fojlás (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ózondús szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

okfejtés

főnév
 • fejtegetés, okoskodás, észjárás, magyarázat, bizonyítás, érvelés, elmélkedés, következtetés, levezetés
 • szónoklás, vita

mulandó

melléknév
 • múló, múlékony, átmeneti, véges, tiszavirág-életű, kérészéletű, efemer (idegen), pusztuló, pillanatnyi, rövid, ideiglenes, tünékeny, röpke, futó, tovasuhanó (választékos)
 • halandó, veszendő

misztérium

főnév
 • szertartás
 • titok, rejtély, csoda, hittitok, enigma (idegen)
 • misztériumjáték

megneszel

ige
 • (tájnyelvi): megérez, meghall, észrevesz, kifürkész, kimatat (tájnyelvi), kiszagol (bizalmas), megszimatol, megsejt, megorront, megnesszent (tájnyelvi)
 • megtud, ráérez, rájön

ormótlan

melléknév
 • idomtalan, alaktalan, formátlan, otromba, aránytalan, bumszli (tájnyelvi)
 • vaskos, ügyetlen, nehézkes, behemót, esetlen, trampli

pályamester

főnév
 • pályagondnok
 • gyepmester
 • pályaőr, pályafelvigyázó, vasúti felvigyázó

macskazene

főnév
 • zenebona, hangzavar, kakofónia (szaknyelvi), nyávogás, nyivákolás, vernyákolás (tájnyelvi)

licenc, licencia

főnév
 • gyártási jog, gyártási engedély, szabadalom, szabadalmi jog, patent (idegen)
 • (tájnyelvi): egyetemi záróvizsga

kavargás

főnév
 • forgatag, örvény
 • mozgás, forgás, gomolygás, örvénylés

mártíromság

főnév
 • vértanúság, mártírium (idegen), mártírhalál, vértanúhalál
 • üldöztetés, megpróbáltatás
 • szenvedés, kínszenvedés, gyötrelem

párbeszéd

főnév
 • eszmecsere, véleménycsere, társalgás, beszélgetés, értekezés, szóváltás, dialógus, dialóg (régies), csevegés, terefere, traccs (bizalmas)

polgári II.

főnév
 • (bizalmas): polgári iskola

elrendezés

főnév
 • rendberakás, rendbetevés, helyretevés, megigazítás
 • csoportosítás, átcsoportosítás, osztályozás, rangsorolás
 • (ügyé): elsimítás, tisztázás, megoldás, elintézés, egybehangolás, egyeztetés
 • tagozás, felépítés, alakzat, kompozíció, megszerkesztés, szerkezet, struktúra, beosztás

szavazat

főnév
 • voks (idegen), vótum (idegen), suffragium (idegen)
 • szavazati jog
 • (régies): szavazás

rovátka

főnév
 • rovátkolás, rovátkázás, bemetszés, bevágás, bemélyedés, horony, vájat, vágat, metszés, bevagdalás, incisio (idegen)

öklel

ige
 • döf, taszít, szúr, bök, döfköd, bökdös, lököl (tájnyelvi), tusál (tájnyelvi)
 • viaskodik, mérkőzik, küzd, párbajozik

odasimul

ige
 • odalapul, odabújik
 • odailleszkedik, megfelel, odaillik
 • kedveskedik, hízeleg
 • sündörög (tájnyelvi)

összeomlás

főnév
 • összedőlés, bedőlés, beomlás, romba dőlés, összerogyás, összeroskadás
 • tönkremenés, csőd, bukás, kudarc, fiaskó, krach (régies), összeroppanás, megsemmisülés, vereség, katasztrófa, kataklizma (idegen), pusztulás, végromlás, tragédia

rohan

ige
 • fut, szalad, siet, üget, száguld, rohangál, vágtat, robog, viharzik, lohol, iramlik, szedi a lábát, nyaka köré szedi a lábát, nyaka közé kapja a lábát, nyargal, iszkol, spurizik (szleng), sprintel (bizalmas), tép (szleng), söpör (bizalmas), repeszt (szleng), rongyol (szleng), teker (szleng), rúgtat (tájnyelvi) Sz: talpa sem éri a földet; úgy megy, mint a veszett állat; megy, mint a szélvész; úgy szalad, mint akit ostorral vágnak
 • (idő): múlik, repül, száll

öntudatos

melléknév
 • önérzetes, büszke, magabiztos, magabíró (régies)
 • gondolkodó, öntudatra ébredt, tudatos

muzeális

melléknév
 • múzeumi
 • régi, ósdi, ódon, idejétmúlt, elavult

ösztönző

melléknév
 • bátorító, biztató, buzdító, lelkesítő, ösztökélő, serkentő, mozgató, stimuláló, sarkalló, előmozdító, motiváló, gyorsító

rosszcsont

főnév
 • csibész, gézengúz, pernahajder, ördögadta, himpellér, lókötő, semmirekellő, rosszaság