párbeszéd szinonimái

főnév
 • eszmecsere, véleménycsere, társalgás, beszélgetés, értekezés, szóváltás, dialógus, dialóg (régies), csevegés, terefere, traccs (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szemetel2

ige
 • szemerkél, permetezik, csepereg, cseperészik, csurog-csepeg, szitál

terméshozam

főnév
 • terméseredmény, hozam, hozadék, jövedelem (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a párbeszéd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összesít

ige
 • összead, összegez, összeszámol, summáz
 • (régies): egyesít

nyaral

ige
 • üdül, vakációzik, pihen
 • táborozik
 • (szleng): börtönben ül

népfelkelés

főnév
 • lázadás, forradalom, revolúció (régies), rebellió (régies)

méteráru

főnév
 • rövidáru, rőfösáru, kelme

pályázó

főnév
 • induló, nevező, jelentkező, résztvevő, versenyző, játékos
 • jelölt, aspiráns (szaknyelvi), kandidátus (régies)

póló

főnév
 • vízilabda, vízilabdajáték
 • lovaspóló
 • gyeplabda
 • trikó, atléta
 • pólóing

meghamisít

ige
 • megváltoztat, elferdít, eltorzít, kiforgat, félremagyaráz, megront (régies), elhajlít (tájnyelvi), elkajszít (tájnyelvi), megmásít (tájnyelvi), elgörbít (tájnyelvi), kicsavar (bizalmas), kiteker (bizalmas), rágalmaz, meghazudtol, hamis színben tüntet fel, kiforgat a valójából
 • (bort): pancsol (pejoratív), hígít, felvizez, megkeresztel (tréfás)
 • (olajat): szőkít

megegyezés

főnév
 • megállapodás, alku, egyetértés, kiegyezés, konszenzus (szaknyelvi)
 • szerződés, egyezség, konvenció (szaknyelvi), kompromisszum, paktum (régies)
 • együttműködés
 • harmónia, béke
 • egybeesés, egybevágóság, összeesés
 • megfelelés, hasonlóság, analógia

kifutópálya

főnév
 • leszállópálya, gurulópálya, kifutó

megnevez

ige
 • megszólít, felszólít, fordul (valakihez)
 • hivatkozik, említ, fölemlít, előnevez (régies), nevén nevez
 • nevet ad, elnevez, elkeresztel
 • megjelöl, meghatároz, közöl, szóba hoz, előhozakodik (valamivel), előszámlál

pörköl

ige
 • pirít, éget, roston süt, pergel (tájnyelvi), perzsel, pörzsöl (tájnyelvi), parázsol (tájnyelvi)
 • (szleng): száguld, söpör (szleng), tép, hajt, dönget (szleng)
 • (tájnyelvi): szid, korhol, pirongat, rápirít, megszégyenít, megleckéztet
 • (valakire, valamire): rálő

rege

főnév
 • mese, monda, mítosz, hitrege, legenda, história, beszély (régies)
 • elbeszélés

esőfelhő

főnév
 • nimbusz (régies), viharfelhő, zivatarfelhő

szólista

főnév
 • szólóénekes, magánénekes

stigma

főnév
 • bélyeg, embléma, ismertetőjel, ismertetőjegy, jegy, billog (tájnyelvi)
 • szégyenbélyeg, szégyenfolt, bűnbélyeg, szenny, szeplő, makula (régies)

pari

főnév
 • névérték, paritás (szaknyelvi), egyenérték

összejövetel

főnév
 • rendezvény, gyűlés
 • találkozó
 • összeröffenés (bizalmas), vendégség, parti (bizalmas), zsúr, piknik (idegen), mulatság, estély, fogadás, szeánsz (bizalmas), buli (bizalmas), hábé (szleng), banzáj (szleng), meeting (idegen)

pikszis

főnév
 • doboz, skatulya, szelence (régies), persely

soványít

ige
 • fogyaszt, koplaltat
 • (öltözet): karcsúsít, vékonyít, slankít (bizalmas)

patetikus

melléknév
 • ünnepélyes, emelkedett, fenséges, fennkölt, szárnyaló, magasztos, méltóságteljes
 • dagályos, fellengzős, szenvelgő, sallangos, cikornyás
 • hatásvadász, teátrális, színpadias
 • lángoló, heves, szenvedélyes

nyitány

főnév
 • bevezetés, előjáték, prelűd (idegen), prelúdium (idegen), ouverture (szaknyelvi), introdukció (régies)
 • előkészület

pitypalatty

főnév
 • (tájnyelvi): fürj

sróf

főnév
 • csavar