érvénytelen szinonimái

melléknév
 • semmis (szaknyelvi), hatálytalan
 • lejárt, elavult, elévült, érvényét vesztett, tárgytalan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nagycsütörtök

főnév
 • zöldcsütörtök

szennyes I.

melléknév
 • koszos, piszkos, mocskos, szutykos, fekete, tisztátalan, csetres (tájnyelvi), szurtos, maszatos, mosdatlan, cirmos (tájnyelvi), pocskos (tájnyelvi), éktelen
 • gyalázatos, aljas, erkölcstelen, tisztátalan, szemérmetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a érvénytelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

emelkedés

főnév
 • növekedés, fokozódás, erősödés, nagyobbodás, gyarapodás, szaporodás, öregbedés (régies)
 • előlépés, előmenetel, előrehaladás
 • emelkedő, kiemelkedés, meredek, domb, magaslat, halom, bucka, lanka, hát, földhát, kaptató (tájnyelvi), part (tájnyelvi)

élemedett

melléknév
 • idős, koros, öreg, agg, vén, éltes (választékos), ősz, meglett korú, tisztes korú, matuzsálemi korú, hajlott korú

ejt

ige
 • hullat, hullajt, pottyant, potyogtat, perget, heppent (tájnyelvi)
 • (vadat): fog, leterít, lelő, lepuffant
 • (foglyot): elfog, megfog, kézre kerít, elcsíp, nyakon csíp, fülön fog, fülön csíp, kaptivál (idegen)
 • (vmilyen helyzetbe): hoz, juttat
 • (hangot): artikulál, kimond, mond, képez, kiad
 • szakít (valakivel), otthagy, elhagy, kiadja az útját, dob (szleng), lekoptat (szleng), lepasszol (szleng) leléptet (bizalmas), megszabadul (valakitől) (valakivel)

daganat

főnév
 • dudorodás, dudor, duzzanat, kidomborodás, púp, bibircsók (régies), szömörces (régies), csomósodás, kinövés, csomó, göb, gubó, gümő, kelés, kelevény (régies), fakadék (régies), furunkulus (szaknyelvi), püffedék, hopori (tájnyelvi), émely (régies), bog (tájnyelvi), csimbók (tájnyelvi), duncs (tájnyelvi), guga (tájnyelvi), hupolyag (tájnyelvi)
 • ciszta, rák, tumor (szaknyelvi), papilloma (szaknyelvi), szarkóma (szaknyelvi), neoplazma (szaknyelvi), karcinóma (szaknyelvi)

eredményez

ige
 • okoz, hoz, hajt, megérlel, létrehoz, létesít, életre hív, magával von, vezet (valamire), előidéz, szül, előmozdít, elősegít, megveti az alapját (valaminek), kelt, kivált, támaszt

fekvőhely

főnév
 • ágy, fekhely, hálóhely, alvóhely, nyughely, kerevet, rekamié, pamlag (régies), nyoszolya (régies), heverő, hencser (tájnyelvi), sezlon, dívány, ottomán (régies), kanapé, dikó (tájnyelvi), priccs, ágyszék (tájnyelvi), hálópad (tájnyelvi), hálólóca (tájnyelvi)
 • alom, tanya, vacok

ment2

melléknév
 • (valamitől): mentes, mentesített, ellenálló, biztos

bús

melléknév
 • szomorú, bánatos, kedveszegett, levert, csüggedt, vigasztalan, lógó orrú, lehangolt, borongós, örömtelen, elszontyolodott, szontyoli (bizalmas), melankolikus, elégikus, deprimált, boldogtalan, komor
 • (régies): bősz, bőszült, haragos

böjt

főnév
 • jejunium (idegen)
 • nagyböjt
 • koplalás, éhezés
 • fogyókúra, diéta
 • önmegtartóztatás
 • ínség, szükség, nélkülözés

címkéz

ige
 • vignettáz (idegen), céduláz
 • minősít, besorol

felértékel, fölérték

ige
 • felbecsül, felmér, megbecsül
 • leltároz
 • feljavít (értéket), revalvál (idegen), valorizál (idegen)
 • magasztal, dicsér, dicsőít, túlértékel

fényképezés

főnév
 • fényképészet, fotózás, fotográfia (régies), fényírászat (régies)

hétköznap

főnév
 • munkanap, köznap, dolgosnap (tájnyelvi), mérőnap (tájnyelvi), munkásnap (tájnyelvi), művelőnap (tájnyelvi), hétinap (tájnyelvi), művesnap (régies), dologtevő nap

gyalázatos

melléknév
 • szégyenletes, szégyenteljes, ocsmány, rút, csúfos, csúnya, ronda, cudar, förtelmes, vérlázító, felháborító, iszonyú, megbotránkoztató, kriminális, égbekiáltó, vérforraló
 • aljas, becstelen, hitvány, nemtelen (régies), istentelen, gaz, alávaló, galád, szégyentelen, szemtelen, arcátlan, komisz, mocsok, piszok, rohadt
 • pocsék, vacak, ócska, csapnivaló

érzékenység

főnév
 • fogékonyság, szenzibilitás (szaknyelvi), hajlamosság, inklináció (szaknyelvi)
 • sérülékenység, szuszceptibilitás (szaknyelvi), izgékonyság
 • sértődékenység, érzékenykedés

elzár

ige
 • bezár, elcsuk (bizalmas), elreteszel, berigliz, belakatol, ellakatol (régies), elrácsol (régies)
 • bebörtönöz, börtönbe vet, börtönbe zár, becsuk (bizalmas), lecsuk, leültet (bizalmas), bekasztliz (tájnyelvi), hűvösre tesz (bizalmas), lakat alá tesz, rács mögé tesz, rács mögé dug (bizalmas), kivon a forgalomból (bizalmas), besittel (szleng), sittre vág (szleng), bekóteroz (tájnyelvi), bekopertáz (tájnyelvi)
 • (nyílást): eltöm, betöm, betapaszt, eldugaszol, eldugít
 • (utat): eltorlaszol, elbarikádoz, lezár, elrekeszt, elválaszt
 • (készüléket): kikapcsol, lezár

fanyalodik

ige
 • (valamire): ráfanyalodik, rászánja magát, rászorul

görögdinnye

főnév
 • dinnye, zölddinnye (régies), tökdinnye (régies)

esztendős

melléknév
 • éves, egyéves

elfáraszt

ige
 • kimerít, elgyötör, elgyöngít, elcsigáz, ellankaszt, elbágyaszt, kitikkaszt, kiszipolyoz, megvisel, összetör, kicsinál (szleng), kikészít (bizalmas), kinyuvaszt (szleng)

fegyelmi

főnév
 • büntetés, szankció, számonkérés, sedes (régies)

gürcöl

ige
 • gürizik (szleng), fáradozik, dolgozik, erőlködik, verejtékezik, küszködik, töri magát, strapálja magát (bizalmas), hajt, hajból (tájnyelvi), brusztol (szleng), lejsztol (szleng), kulizik (szleng), keccsöl (szleng), robotol (bizalmas), melózik (szleng), gályázik (szleng), güzül (szleng)