csatarend szinonimái

főnév
 • harcrend (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

érdem

főnév
 • becs, érték, meritum (régies), virtus, erény, kiválóság, kitűnőség, jelentőség
 • lényeg, veleje

bábos

főnév
 • bábsütő (tájnyelvi), mézeskalácsos
 • bábjátékos, bábszínész
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csatarend szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

céloz

ige
 • megcéloz, célba vesz, irányoz, puskavégre fog, célol (tájnyelvi)
 • kitűz
 • utal, célzást tesz, megpendít, célozgat, sejtet, jelez, felvet, odavet, érzékeltet

benyomás

főnév
 • hatás, élmény, érzés, érzet, kép, tapasztalat, impresszió

beleárt

ige
 • (beleártja magát): beleavatkozik, beleelegyedik (választékos), belekontárkodik, beleüti az orrát, belekotyol (tájnyelvi), belebakalászik (tájnyelvi), belekapcáskodik (tájnyelvi), belekotyog (bizalmas), beledumál (szleng), belekavar (szleng), belepofázik (durva), beleugat (durva), közbepofázik (durva), közbeugat (durva)

árverés

főnév
 • árverezés, aukció, licitálás, licitáció, kótyavetye (régies)

cukorgyár

főnév
 • cukorfábrika (régies)

dekrétum

főnév
 • kormányrendelet, határozat, rendelet, végzés, rendelés (tájnyelvi), dekréta (tájnyelvi), parancsolat (régies)
 • (régies): okirat, oklevél, kinevezés

kőszén

főnév
 • szén, karbon (szaknyelvi), fekete gyémánt (választékos)
 • fekete szén

ágens

főnév
 • ügynök, kém, spion, besúgó
 • közvetítő, ügyvivő
 • cselekvő (szaknyelvi)

alaktan

főnév
 • morfológia (szaknyelvi), formatan (régies)

didaktika

főnév
 • tanítástan, oktatástan

egyidős

melléknév
 • egykorú, azonos korú, kortárs, egyívású, egykorbeli (tájnyelvi), egykeletű (tájnyelvi), egybeli (tájnyelvi), egyját (tájnyelvi), egykorács (tájnyelvi), egykorású (tájnyelvi)

felelés

főnév
 • beszámolás, kollokvium, vizsga, számonkérés, gyónás (szleng), homorítás (szleng), makogás (szleng)
 • válaszolás, válaszadás
 • (régies): felelősség

eltévelyedik

ige
 • megtéved, rossz útra tér, hibázik, vétkezik, megbotlik Sz: letér az országútról

csatol

ige
 • (valamit valamihez): kapcsol, erősít, fűz, rögzít, illeszt, biggyeszt
 • mellékel, fűz, hozzáfűz, told, hozzátold, hozzáad, hozzátesz, inkludál (szaknyelvi)
 • annektál (szaknyelvi), bekebelez, elfoglal

bűzös

melléknév
 • büdös, bűzhödt (régies), fojtó, orrfacsaró, dögletes, poshadt, áporodott, oroszlánszagú (bizalmas), penetráns

csökevény

főnév
 • maradvány, maradék, vég, csonk

élsportoló

főnév
 • bajnok, csúcstartó

cseremisz

főnév, melléknév
 • mari

besétál

ige
 • beballag, beslattyog (bizalmas), bebaktat, beséfindál (tájnyelvi)
 • befárad
 • (csapdába): beleesik

dac

főnév
 • dacosság, ellenállás, engedetlenség, ellenszegülés, ellenkezés, makacsság, nyakasság, fejesség, csökönyösség, gőg, trucc (bizalmas), megátalkodottság, konokság, makrancosság, akaratosság, önfejűség, berzenkedés, rezisztencia (szaknyelvi), durca, büszkeség, dölyf

eltelik

ige
 • jóllakik, belakik, eltöltőzik (tájnyelvi), elege van, megelégel, megcsömörlik
 • (idő): elmúlik, elröppen (választékos), elrepül, elfut, elszalad, lefolyik, eljár, leforog (régies)