elgyalogol szinonimái

ige
 • elmegy, elsétál, elballag, elkutyagol, elzarándokol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fésületlen

melléknév
 • kócos, borzas, boglyas, gubancos, kuszált, bozontos, zilált, torzonborz, csapzott, bócéros (tájnyelvi), tollaboglyas (tájnyelvi)
 • hanyag, összetákolt, trehány, összecsapott, felületes

építő

melléknév
 • konstruktív (idegen), javító, jobbító, pozitív, hasznos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elgyalogol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eladó I.

melléknév
 • eladandó
 • férjhez menő, férjhez adandó, anyányi, felserdült

cső1

főnév
 • vezeték, csővezeték, tömlő, locsolócső, slag (bizalmas), slaug (idegen), csatorna, kanális, szivornya (régies)
 • drén, kémlő (régies), szonda (szaknyelvi), katéter, tubus

cseveg

ige
 • társalog, beszélget, szót vált, fecseg, locsog, csacsog, csivitel, csicsereg, szájal, dumál (bizalmas), traccsol (bizalmas), trécsel (bizalmas), kaszinózik (bizalmas), pletykál, tereferél, pusmog, sustorog, kotyog, trafikál, jártatja a száját, szövegel (szleng), konverzál (régies), apacsol (szleng), smúzol (szleng), pofázik (durva)

borlap

főnév
 • borjegyzék, italjegyzék, itallap

eleped

ige
 • belepusztul, emészti magát, elsenyved, elsorvad, elfogy (régies), megaszik (régies), meghal
 • vágyakozik, sóvárog

elrebeg

ige
 • elsuttog, elhebeg, eldadog, elnyekereg (bizalmas), elmekeg (pejoratív, bizalmas), kinyög, kimond

máskülönben

határozószó
 • (régies): másként, másképp, másképpen, máshogy
 • különben, egyébként, egyébiránt, másfelől

behúz

ige
 • bevonszol, bevontat, beráncigál, beránt, bevon
 • (ajtót): becsuk, betesz, behajt, bezár
 • (függönyt): összehúz, ráhúz
 • (nyereményt): besöpör
 • (szoknyát): összeráncol, összehúz, szűkít
 • (bizalmas): bebolondít, beugrat, megcsal, becsábít (tájnyelvi), befőz (tájnyelvi), átráz (bizalmas), átejt (bizalmas), megkárosít, megrövidít
 • bevon (valamit valamivel), beburkol, befed, beborít
 • (vonalat): beír (valakibe), striguláz
 • odaüt, odavág, odasóz (bizalmas), odateremt, bepancsol (szleng), lekever
 • (tájnyelvi): (gödröt) betemet, elegyenget
 • (sírt) felhantol
 • (tájnyelvi): betér, bemegy
 • (tájnyelvi): berúg, lerészegedik

bátorít

ige
 • biztat, buzdít, lelkesít, ösztönöz, késztet, motivál, sarkall, ösztökél, nógat, noszogat, serkent, lelket önt (valakibe)

bélrenyheség

főnév
 • székrekedés, székszorulás, szorulás, dugulás, obstipáció (szaknyelvi)

eltartó

főnév
 • gondozó, gondviselő

eseng

ige
 • esedezik, kér, kérlel, könyörög, rimánkodik, instál (régies), esenkedik (régies)
 • kunyerál, kuncsorog, pitizik
 • vágyik, vágyakozik, vágyódik, eped, sóvárog, áhítozik, ácsingózik (tájnyelvi)

gubó

főnév
 • báb, selyemgubó
 • gubacs, suska (tájnyelvi)
 • dudor, daganat

fény

főnév
 • fényesség, világosság, világ (tájnyelvi), fényár, fényözön, fénycsóva, fénynyaláb, fénysáv, fénysugár, fényenergia, csillogás, csillám, csillámlás, sziporkázás, tündöklés, tündöklet (választékos), ragyogás, ragyogvány (régies), tűz (drágakőé), glanc (bizalmas)
 • megvilágítás, megvilágosítás, kivilágítás
 • dísz, szépség, pompa, fényűzés, látványosság, parádé
 • derű, öröm
 • (régies): előrehaladás, felvirágzás, siker, dicsőség, tekintély

elhajlik

ige
 • meghajlik, elgörbül, elhajol, elferdül, deformálódik, elkajszul (tájnyelvi), elvetemedik
 • elkanyarodik, elfordul, leágazik
 • eltér, elkalandozik, csapong
 • tivornyázik, mulatozik, kimarad, lumpol

éjszaka I.

főnév
 • éj (választékos), éjjel, sötétség

elolvas

ige
 • átolvas, végigolvas, kiolvas
 • (tájnyelvi): elszámol, felszámlál

feltűnő, föltűnő

melléknév
 • feltűnést keltő, észrevehető, szembeszökő, szembetűnő, szembeötlő, szemet szúró, felötlő, látszatós (tájnyelvi), kirívó, rikító, virító, harsány, hivalkodó
 • blikkfangos (bizalmas), eklatáns

elkallódik

ige
 • elvész, elveszik, eltűnik, lába kel, elkeveredik, elhányódik
 • (tehetség): elsikkad, veszendőbe megy, elzüllik

csúsztatás

főnév
 • (régies): csempészés
 • (bizalmas): félremagyarázás, megtévesztés, hazugság, ámítás, valótlanság

előreenged

ige
 • előrebocsát, előreereszt, előreküld

fennakadás

főnév
 • elakadás, megakadás, felakadás
 • zökkenő, zökkenés, nehézség, buktató, zavar, szünet
 • meglepődés, megütközés, megbotránkozás, kifogás