bádogos szinonimái

főnév
 • üstfoltozó, üstkészítő, drótostót (régies), kolompár (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zacskó

főnév
 • papírzacskó, tasak, stanicli (bizalmas), zacsek (bizalmas), acskó (tájnyelvi)
 • táska, nejlonszatyor, reklámszatyor

megkeményít

ige
 • megedz, megacéloz, megerősít, megszilárdít, megsúlyosít (régies)
 • megszigorít, megszilárdít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bádogos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ateista

melléknév
 • istentagadó, hitetlen, istentelen, vallástalan, pogány
 • vallásellenes, szkeptikus, szabadgondolkodó

ágál

ige
 • gesztikulál, hadonászik, motollál (tájnyelvi)
 • szónokol, handabandázik, hetvenkedik, nagyzol, pofázik (durva), szájhősködik, hangoskodik, fontoskodik, felvág
 • vitatkozik, tiltakozik, szájaskodik, kapálódzik (valami ellen)

átvált

ige
 • átcserél, becserél, kicserél, lecserél (bizalmas), átöltözik
 • áttér, átcsap
 • (pénzt): bevált, vált, konvertál (szaknyelvi)
 • átkapcsol, átállít, módosít, átalakít (váltót)
 • átkapcsolódik
 • (tájnyelvi): átpártol

beleszédül

ige
 • beleájul, beleesik, belezuhan, belefordul
 • elszédül (valamitől), megszédül (valamitől), megtántorodik (valamitől)
 • (bizalmas): beleszeret, belebolondul, belegabalyodik (bizalmas), belehabarodik, beleesik (bizalmas), belezúg (bizalmas)

kapituláció

főnév
 • fegyverletétel, megadás
 • feladás, meghátrálás, behódolás

bepiál

ige
 • (bizalmas): berúg, lerészegedik, beszív (bizalmas), bekávézik (szleng), becsiccsent (bizalmas), bepityókázik (bizalmas), becsíp, van egy kis nyomása (szleng), beiszik (bizalmas), leittasul, elázik, felönt a garatra, bevedel, becsókol (szleng), beszittyózik (szleng), betörülközik, betintázik (szleng), beseggel (durva) Sz: leissza magát a sárga földig

boltozatos

melléknév
 • bolthajtásos, boltíves, boltozott, boltos, félköríves, csúcsíves, árkádos, íves, ívelt, karajos (tájnyelvi), tekerületes (tájnyelvi)

élelmezés

főnév
 • étkeztetés, ellátás, etetés, táplálás, kosztoltatás (bizalmas), menázsi (régies), gondoskodás (valakiről), penzió (szaknyelvi), alimentáció (régies)

csúf

melléknév
 • csúnya, rút, ronda, rusnya, pocsék, ocsmány
 • torz, eltorzult, idomtalan, formátlan, deformis (idegen, régies)
 • démoni, pokoli, sátáni, ördögi, irtózatos, iszonyatos, groteszk, poronda (tájnyelvi), puruttya (tájnyelvi), csivasz (régies), pranda (tájnyelvi), remonda (tájnyelvi), sandra (tájnyelvi)
 • undorító, kellemetlen, visszatetsző, visszataszító, utálatos, ízléstelen, undok
 • illetlen, erkölcstelen, szemérmetlen, trágár
 • (csúful): szégyenletesen, csúfosan, gyalázatosan
 • felháborítóan

bajlódik

ige
 • vesződik, veszkődik (tájnyelvi), fáradozik, erőlködik, küszködik, nyűglődik, győzködik, viaskodik, tusakodik, bíbelődik, kínlódik, tökölődik (durva), bajmol (tájnyelvi), bajmolódik (tájnyelvi), babrákol (tájnyelvi)
 • szenved, betegeskedik, kínlódik

asztalfoglalás

főnév
 • asztalrendelés, rezerválás (idegen)

behúz

ige
 • bevonszol, bevontat, beráncigál, beránt, bevon
 • (ajtót): becsuk, betesz, behajt, bezár
 • (függönyt): összehúz, ráhúz
 • (nyereményt): besöpör
 • (szoknyát): összeráncol, összehúz, szűkít
 • (bizalmas): bebolondít, beugrat, megcsal, becsábít (tájnyelvi), befőz (tájnyelvi), átráz (bizalmas), átejt (bizalmas), megkárosít, megrövidít
 • bevon (valamit valamivel), beburkol, befed, beborít
 • (vonalat): beír (valakibe), striguláz
 • odaüt, odavág, odasóz (bizalmas), odateremt, bepancsol (szleng), lekever
 • (tájnyelvi): (gödröt) betemet, elegyenget
 • (sírt) felhantol
 • (tájnyelvi): betér, bemegy
 • (tájnyelvi): berúg, lerészegedik

csomagolópapír

főnév
 • csomagolóanyag, csomagoló, borítópapír, borító

bárányfark, bárányfa

főnév
 • bókoló amaránt, csüngő amaránt

áhítozik

ige
 • áhít, vágyik, vágyakozik, vágyódik, kívánkozik, sóvárog, eped, epedezik, epekedik, ácsingózik, szomjazik, szomjúhozik (választékos), emészti a vágy (valamiért), kíván, óhajt

belebonyolódik

ige
 • belegabalyodik
 • belezavarodik, belekeveredik, belevész

csörömpöl

ige
 • csörög, zörög, zakatol, kerepel, zötyög, dörög, zurbol (tájnyelvi), lármázik, csirimpel (tájnyelvi), csörinkel-bölinkel (tájnyelvi), kelamol (tájnyelvi), lömötöl (tájnyelvi)