átír szinonimái

ige
 • lemásol, átmásol, tisztáz, átvezet (szaknyelvi)
 • transzkribál (idegen), sifríroz (szaknyelvi)
 • átfogalmaz, átszövegez, átkölt, átalakít, átstilizál, átdolgoz, átigazít, kijavít, átgyúr, módosít, megváltoztat, átformál, átkomponál
 • áttesz, átültet, átdolgoz, feldolgoz, adaptál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bojtorján

főnév
 • bogáncs, szamártövis

télapó

főnév
 • Mikulás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a átír szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

aranymező

főnév
 • aranylelőhely, aranybánya, aranyércbánya

aszociális

melléknév
 • antiszociális, emberkerülő, mizantróp, zárkózott, társadalomellenes, közösségellenes, társaságkerülő

befőz

ige
 • tartósít, eltesz, elrak, konzervál
 • belefőz (valamit valamibe)
 • (tájnyelvi): becsap, rászed

jótékonykodik

ige
 • adakozik, adományoz, osztogat, szíveskedik, kegyeskedik (régies), alamizsnálkodik (régies), bőkezűsködik, gyűjt (valakinek)

beköszönt

ige
 • betér, belép, benéz, beállít, bekopogtat, bevetődik, betoppan, beugrik, meglátogat
 • beáll, megkezdődik, elkezdődik

bidé

főnév
 • ülőmosdó, altestmosó

együttlét

főnév
 • együttélés, együttlétezés, életközösség, közös háztartás
 • összetartozás, összetartás
 • találkozó, találka, randevú, négyszemközt (tájnyelvi), szemtől szembe (régies), légyott (régies), pásztoróra (régies), szeánsz (bizalmas)

csicsóka

főnév
 • csókapityóka, csókarépa, kocirépa, pucokrépa, földialma (régies), tótrépa (régies), pityóka (tájnyelvi)
 • krumpli, burgonya

átkapcsol

ige
 • átcsatol, átszerel
 • átállít, átvált, vált, átáll

aprópénz

főnév
 • apró, váltópénz, pénzérme, érme, fémpénz

baptista

melléknév, főnév
 • újrakeresztelő, bolondista (tájnyelvi)

cselekvő

melléknév
 • tevékeny, tevékenykedő, ténykedő, tevőleges, tettre kész, tetterős, dolgos, alkotó, ható, teremtő, gyakorló, munkás, dolgozó, munkálkodó, működő, művelő, szorgalmas, igyekvő, buzgó, eleven, teljesítő, fáradozó, szolgáló, fáradhatatlan, iparkodó, törekvő, sürgölődő, nyüzsgő, fontoskodó, lendületes, robotoló, aktív, energikus, dinamikus

átvált

ige
 • átcserél, becserél, kicserél, lecserél (bizalmas), átöltözik
 • áttér, átcsap
 • (pénzt): bevált, vált, konvertál (szaknyelvi)
 • átkapcsol, átállít, módosít, átalakít (váltót)
 • átkapcsolódik
 • (tájnyelvi): átpártol

beáztat

ige
 • áztat, megnedvesít, benedvesít, átnedvesít, bemerít, átitat
 • (szleng): beárul, besúg, bevádol, bemárt (szleng), beköp (szleng), lebuktat (szleng)

csermelyciprus

főnév
 • átán, atkafű, hangafa, jászfenyő, némettamariska, tamarik, tamariska