aszociális szinonimái

melléknév
 • antiszociális, emberkerülő, mizantróp, zárkózott, társadalomellenes, közösségellenes, társaságkerülő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

minősül

ige
 • (valaminek): bizonyul, mutatkozik, számít

békeharc

főnév
 • békemozgalom, békeoffenzíva
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a aszociális szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

angyal

főnév
 • védangyal, őrangyal, nemtő (régies)
 • főangyal, arkangyal, kerubim, kerub, szeráf
 • puttó
 • tündér, jótét lélek, jó lélek
 • (megszólításként): kedves, szerető, szerelmese (valakinek), édes, aranyos, drága

áristom

főnév
 • börtön, fogház, fogda, tömlöc, zárka
 • sitt (szleng), kóter (régies), dutyi (bizalmas), karcer, cella, börtöncella, stekli (szleng), kalitka, kaszni (bizalmas), steka (szleng), áresz (szleng), hűvös (bizalmas), bála (szleng), kaptár (szleng)
 • szabadságvesztés, fogság, őrizet, letartóztatás

bátorkodik

ige
 • mer, merészel, merészkedik, veszi magának a bátorságot
 • (tájnyelvi): bizakodik

jelkép

főnév
 • jel, ismertetőjel, embléma, jelvény, prefiguráció (régies), szimbólum
 • metafora (szaknyelvi), allegória

befűt

ige
 • begyújt, tüzet rak, (kazánt) felfűt, bedurrant (tréfás), betüzel (tájnyelvi), beböffent (tájnyelvi), bedörrent (tájnyelvi), behevít (tájnyelvi), bekongat (tájnyelvi), bepernyeszt (tájnyelvi)
 • (helyiséget): átfűt, bemelegít, felmelegít
 • (valakinek): elintéz (valamit), megtáncoltat, megszorongat, elbánik (valakivel), kitol (valakivel) (bizalmas), betesz (valakinek) (szleng), alátesz (valakinek) (szleng), betart (valakinek) (szleng)

betétkönyv

főnév
 • takarékkönyv, takarékbetétkönyv

egyenletes

melléknév
 • elegyengetett, sima, sík, lapos, csiszolt, egyszintű, redőtlen, ránctalan, lapályos (tájnyelvi)
 • egységes, egyforma, egyöntetű, változatlan, szabályos, arányos, folytonos, folyamatos, állandó, lankadatlan, szakadatlan, kiegyensúlyozott, kiszámítható, ütemes, fokozatos, zökkenőmentes, megingathatatlan, gördülékeny (stílus), stacioner (idegen), stabil

csecsemő

főnév
 • újszülött, kisbaba, baba, bébi (bizalmas), pólyás, pólyás baba, pólyabeli (tájnyelvi), csecsszopó, szopós (régies), bölcsős gyerek (tájnyelvi), kisded, pici, csöppség, kicsi, kicsike

asszociál

ige
 • társít, kapcsol, kapcsolatba hoz, összefüggésbe hoz, összehoz (bizalmas), összekapcsol, hozzákapcsol, hozzáköt

amiként

határozószó
 • miként, ahogyan, amiképpen, ahogy

bábu

főnév
 • tekebáb, tekebábu, kuglibábu
 • báb, bábfigura
 • sakkbábu, sakkfigura, figura
 • (régies): baba, játékbaba, buba (tájnyelvi)

csalárd

melléknév
 • csaló, megbízhatatlan, állhatatlan, álnok, csalfa, szószegő, hitszegő, hazug, hamis, alattomos, ravasz, kétszínű, képmutató, sunyi, perfid, csapzi (tájnyelvi), tisztességtelen, hűtlen
 • megtévesztő, csalóka, csalékony, becsapós (bizalmas)

átír

ige
 • lemásol, átmásol, tisztáz, átvezet (szaknyelvi)
 • transzkribál (idegen), sifríroz (szaknyelvi)
 • átfogalmaz, átszövegez, átkölt, átalakít, átstilizál, átdolgoz, átigazít, kijavít, átgyúr, módosít, megváltoztat, átformál, átkomponál
 • áttesz, átültet, átdolgoz, feldolgoz, adaptál

bankár

főnév
 • pénzember, tőkepénzes, banktulajdonos, bankvezér (régies), bankigazgató
 • pénzváltó (régies)
 • hitelező, uzsorás
 • (társasjátékban): bankos

csattan

ige
 • cserdül, csattanít (tájnyelvi), csetten, pattan, durran, dörren, csörren, dördül, pukkan, rittyen (régies)
 • cuppan (csók)