csermelyciprus szinonimái

főnév
 • átán, atkafű, hangafa, jászfenyő, némettamariska, tamarik, tamariska

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kontó

főnév
 • folyószámla
 • (régies): tartozás, adósság

vízjel

főnév
 • vízjegy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csermelyciprus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ciripel

ige
 • cirpel, prücsköl (tájnyelvi), frityeg (tájnyelvi), csirikel (tájnyelvi), csirikol (tájnyelvi), csürköl (tájnyelvi), fütyül (tájnyelvi)

beszélőképesség

főnév
 • sváda (bizalmas), beszélő (bizalmas), beszélőke (tájnyelvi)

bélsár

főnév
 • széklet, szék (választékos), ürülék, salak, végtermék, kaka (bizalmas), kaki (bizalmas), bogyó (bizalmas), üríték (régies), emésztet (régies), fos (durva), szar (durva), kula (szleng), fekália (szaknyelvi), trágya, piszok, ganéj (tájnyelvi), ganaj (tájnyelvi), excrementum (szaknyelvi), fécesz (szaknyelvi)

áthárít

ige
 • átruház, átenged, áttol, átpasszol (bizalmas)

csattan

ige
 • cserdül, csattanít (tájnyelvi), csetten, pattan, durran, dörren, csörren, dördül, pukkan, rittyen (régies)
 • cuppan (csók)

differenciálódik

ige
 • elkülönül, szétválik, megoszlik, szétágazik, bonyolódik, árnyalódik

középnagyságú

melléknév
 • közepes, középméretű

akárhonnan

határozószó
 • akárhonnét, bárhonnan, bármiből, bárhonnét, ahonnan csak, akármerről

adogat

ige
 • ad, kézről kézre ad, adogál (tájnyelvi), adosgat (tájnyelvi)
 • passzolgat, tologat
 • szervál (szaknyelvi)

alkalmazkodás

főnév
 • igazodás, illeszkedés, simulás, akkomodáció (szaknyelvi), konformizmus (szaknyelvi), mimikri (szaknyelvi), helyezkedés, opportunizmus, megalkuvás (pejoratív)

dolmány

főnév
 • kabát, férfikabát, felöltő, zubbony (régies), atilla, dóka (régies), bujka (tájnyelvi), öltönyke (régies)

éktelenkedik

ige
 • díszeleg (pejoratív), ékeskedik (pejoratív), dísztelenkedik, csúfoskodik, csúnyálkodik (tájnyelvi)

felindul, fölindul

ige
 • felbuzdul, fölhevül, nekihevül, indulatba jön, felbosszankodik, indignálódik (régies), felgerjed, felingerlődik, feldühödik, dühbe gurul, dühbe jön, felhergelődik, felfortyan, felgyúlad (régies), felmérgelődik, méregbe gurul, felbőszül, megvadul

embercsoport

főnév
 • tömeg, népség, sokaság, népréteg, embersereg, nyáj (pejoratív), csürhe

csevej

főnév
 • csevegés, társalgás, beszélgetés, szóváltás, fecsegés, locsogás, terefere, eszmecsere, pletykálkodás, diskurálás, elmefuttatás, pusmogás, szájjártatás, letyepetye (bizalmas), latyapaty (tájnyelvi), csacsogás, gágogás, gagyogás, konverzáció (régies), purparlé (régies), traccs (bizalmas), triccs-traccs (bizalmas), dumaparti (szleng), plausch (idegen), kaszinózás, csicserkélés (tájnyelvi), csiripolás (tájnyelvi), csáfor (tájnyelvi), csevet (tájnyelvi)

címertan

főnév
 • címerleírás, címermagyarázat, címerfejtés, heraldika (szaknyelvi)

dalos

főnév
 • énekes, énekmondó, dalnok, dalár (régies), igric (régies), lantos, regős (régies), trubadúr (régies), bárd
 • költő, poéta, rapszódosz (idegen)

elújságol

ige
 • elmond, közöl, tudtul ad, tudtára ad

csiszolt

melléknév
 • (padló): gyalult, sima
 • metszett
 • finom, jól nevelt, jó modorú, kiművelt, pallérozott, választékos, kulturált, civilizált

betűrím

főnév
 • előrím, alliteráció (idegen)

derék2

melléknév
 • erényes, jellemes, jámbor, tisztességes, tisztes, becsületes, szolid, igaz, kötelességtudó, rendíthetetlen, rátermett, ügyes, alkalmas, jóravaló, korrekt, nyílt, egyenes, méltó, érdemes, lelkiismeretes, jóindulatú, tiszteletreméltó, példaadó, példás, klassz (szleng), stramm (bizalmas), fair (idegen) Sz: ember a talpán; legény a talpán; legény a gáton; megállja a helyét; állja a sarat; kivágja a rezet
 • (dolog): derekas, rendes, tisztességes, dicsérendő, becsületes, megbízható, helyes, kifogástalan, mintaszerű, jeles, nevezetes, kitűnő, tökéletes, dicső, nagyszerű
 • vastag, nagy, termetes, megtermett, embernyi, kifejlett, hatalmas, óriási, szálas (régies), erős, jóvágású, tekintélyes, kemény, katonás, délceg, daliás, testes, robusztus, tagbaszakadt, keménykötésű, kövér, pocakos, hasas (bizalmas)

elvonul

ige
 • eltávozik, elmegy, (madárraj) elhúz
 • elhalad, elléptet, eldefilíroz (régies), elmasírozik (régies), elmenetel
 • félrevonul, félrehúzódik, elkülönül, begubózik, visszahúzódik, félrehúzza magát (régies), elvonja magát (régies), elzárkózik, eltemetkezik (valahol)
 • (tájnyelvi): eltűnik, tovatűnik