parian jelentése

kiejtése: périen
 • művészet a pároszi márványra emlékeztető fénytelen, áttetsző angol lágyporcelán, szobrocskák és kis domborművek anyaga
 • angol, ‘ua.’, tkp. ‘pároszi’ ← Párosz, sziget az Égei-tengeren, különlegesen szép márvány lelőhelye

További hasznos idegen szavak

planetológia

 • csillagászat bolygókutatás
 • tudományos latin planetologia ‘ua.’, lásd még: planéta, -lógia

proskripció

 • történelem politikai ellenfelek törvényen kívül helyezése vagyonelkobzással, száműzetéssel, gyakran fizikai megsemmisítéssel az ókori Rómában
 • latin proscriptio ‘ua.’, lásd még: proskribál
A parian és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

brevitatis causa

kiejtése: brevitátisz kauza
 • rövidség okáért, röviden, tömören
 • latin, ‘ua.’: brevitas, brevitatis ‘rövidség’ ← brevis ‘rövid’ | causa ‘ok, ügy’

pszichológia

 • tudomány lélektan
 • átvitt értelemben gyakorlati lélekismeret
 • tudományos latin psychologia ‘ua.’, lásd még: pszicho-, -lógia

aptótosz

 • nyelvtan ragozhatatlan (főnév)
 • görög, ‘ua.’, tkp. ‘eset nélküli’: a- ‘nem’ | ptószisz ‘eset, esés’ ← (pi)ptó ‘esik’

elektrokoaguláció

 • orvosi élő szövet roncsolása, elpusztítása nagy frekvenciájú elektromos árammal
 • lásd még: elektro-, koaguláció

plutokratikus

 • politika a plutokrácia rendjén alapuló
 • angol plutocratic ‘ua.’, lásd még: plutokrácia

kontagiozitás

 • orvosi ragályosság, járványos jelleg
 • tudományos latin contagiositas ‘ua.’, lásd még: kontagiózus

kaskavál

 • juh- vagy kecskesajt
 • román caşcaval ← török kaşkaval ‘ua.’ ← olasz caciocavallo ‘körte alakúra sajtolt délolasz sajt’, tkp. ‘sajtló’: cacio ‘sajt’ ← latin caseus ‘ua.’ | cavallo ‘ló’ ← latin caballus ‘igásló’

szociábilis

 • társaságkedvelő, nyájas
 • német soziabel, angol sociable ‘ua.’, tkp. ‘(könnyen) társuló’ ← sociare ‘társul’ ← socius ‘társ, szövetséges’ ← sequi, secutus ‘követ’
 • lásd még: szekvens

hekus

 • bizalmas detektív, nyomozó
 • rendőr
 • tréfás, latinos alak ← ‘rendőrség, rendőrkapitányság’ ← német argó he ‘ua.’ ← cigány chev, chew ‘lyuk, barlang, zárka’

Deo gratias

kiejtése: deó gráciász
 • hála Istennek
 • latin, ‘ua.’: Deus ‘isten’ | gratia ‘kegyelem, hála’, tkp. ‘kedvesség’ ← gratus ‘kedves, szeretett’
 • lásd még: grácia, graciőz, gratulál, grazioso

buddhizmus

 • vallás Kelet-Ázsiában uralkodó vallás, melyet a legendás Buddha alapított
 • angol buddhism ‘ua.’ ← Buddha, Sziddhárta Gautama indiai (kósalai) királyfi (Kr.e. 6. század) utóbb fölvett neve, lásd még: buddha

mikroprocesszor

 • számítástechnika számítógép központi egysége, néhány négyzetcentiméteres szilícium lapkán kialakított egymillió vagy még több elemi áramkör
 • angol microprocessor ‘ua.’: lásd még: mikro-, processzor

prakticista

 • főnév a prakticizmus vallója
 • melléknév a prakticizmus alapján álló
 • német Praktizist ‘ua.’, lásd még: prakticizmus

inspiráció

 • sugalmazás, ihletés, ösztönzés
 • latin inspiratio ‘belégzés, belelehelés’, lásd még: inspirál

cikloalkán vagy cikloparaffin

 • kémia a telített egygyűrűs, CnH2n képletű szénhidrogének gyűjtőneve
 • német Zykloalkan ‘ua.’: lásd még: ciklus, alkán