paleontológus jelentése

 • biológia az őslénytan kutatója, tudósa
 • magyar, lásd még: paleontológia (a biológia–biológus és hasonló szópárok mintájára)

További hasznos idegen szavak

kólibacilus

 • orvosi a vastagbélflórához tartozó és az emésztéshez szükséges, de szájon át kórokozó hatású baktérium
 • német Kolibakteriumlatin coli bacterium ‘a vastagbél baktériuma’ ← columgörög kolon ‘vastagbél’

szuffrágium

 • politika szavazat
 • szavazati jog
 • latin, ‘ua.’, tkp. ‘támogatás, helyeslés’ ← suffragari ‘támogat (szavazatával)’: sub- ‘lentről fel’ | fragor ‘helyeslő kiáltások döreje’, tkp. ‘recsegés, ropogás, mennydörgés’ ← frangere ‘tör’
 • lásd még: fragilis, frakció, infrakció, refraktor
A paleontológus és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

aplit

 • ásványtan apró kristályos, főleg kvarcból és földpátból álló magmás telérkőzet
 • német Aplit ‘ua.’: görög aploosz ‘egyszerű’ | -it (ásványra utaló toldalék)

kloroanémia

 • orvosi sápkór, vashiányos vérszegénység
 • tudományos latin chloranaemia ‘ua.’ görög khlórosz ‘zöldessárga’ (a betegség ilyesféle arcszínnel jár) | lásd még: anémia

puriformis

 • orvosi gennyszerű
 • tudományos latin, ‘ua.’: pus, puris ‘genny’ | forma ‘alak’

dixieland

kiejtése: dikszilend
 • zene a dzsessznek az Egyesült Államok déli részén, főleg fehér zenészek által, a 19–20. sz. fordulóján kialakított stílusváltozata
 • amerikai angol Dixieland ‘a déli államok’ (igen vitatott eredetű)

szub-

 • (tudományos szóösszetételek előtagjaként) al-, alatti, pl. szubdiakónus, szubtrópus
 • orvosi hiányos, elégtelen, pl. szubacid
 • orvosi enyhe, kisebb fokú, pl. szubakut
 • latin sub ‘alatt’

mettlachi

 • kerámia padlóburkoló lap
 • Mettlach német város nevéből, ahol először gyártották

rutilizmus

 • orvosi élénkvörös hajszín és fakó, szeplős bőr gyakori együttese
 • tudományos latin rutilismus ‘ua.’, lásd még: rutil, -izmus

giromágnesség

 • fizika az atommag körül keringő elektron mozgásából létrejövő pörgettyűhatás
 • latin gyrusgörög gürosz ‘kör’

akromatizmus

 • optika fényhibáktól való mentesség, akromázia
 • német Achromatismus ‘ua.’, lásd még: akromatikus, -izmus

koleszterin vagy koleszterol

 • orvosi a testszövetekben megtalálható lipoid, policiklikus telítetlen alkohol, az érelmeszesedés egyik okozója
 • német Cholesterin, ill. angol cholesterol ‘ua.’: görög kholé ‘epe’ (felfedezője a ~t az epekőből különítette el) ← sztereosz ‘kemény’ | -in (vegyületre utaló toldalék), ill. lásd még: (alkoh)ol

more consueto

kiejtése: móre konszvetó
 • szokás szerint, a megszokott módon
 • latin, ‘ua.’: mos, moris ‘szokás, erkölcs’ | consuetus ‘megszokott’ ← consuere ‘megszokik’: con- (nyomósító) | suere ‘szokik’
 • lásd még: kosztüm

adjusztírung

 • ruha, öltözet
 • csinosítás, csomagolás, kikészítés
 • felszerelés
 • német Adjustierung ‘ua.’, lásd még: adjusztál

intranszportábilis

 • szállíthatatlan, szállításra nem alkalmas
 • latin in- ‘nem’ | lásd még: transzportábilis

abarognózis

 • orvosi a súlyérzékelés hiánya
 • tudományos latin abarognosis ‘ua.’: görög a- ‘nem’ | barüsz ‘nehéz’ | gnószisz ‘ismeret’, lásd még: gnózis