mainasz jelentése

További hasznos idegen szavak

kemotróf

 • növénytan táplálkozása során vegyi energiát felhasználó (növény)
 • német chemotroph ‘ua.’, lásd még: kemotrófia

felicitál

 • gratulál, szerencsét kíván
 • késő latin felicitari, felicitatus ‘szerencsét kíván’ ← latin felix, felicis ‘szerencsés, boldog’
A mainasz és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

dimisszoriális

 • vallás elbocsátó levél a plébános részéről, amely engedélyezi, hogy valaki más egyházközség lelkésze előtt kössön házasságot
 • latin (littera) dimissorialis ‘elbocsátó (levél)’ ← dimissor ‘elbocsátó’ ← dimittere, dimissum ‘elbocsát, megbocsát’: di(s)- ‘el’ | mittere ‘küld’

devaporáció

 • fizika gőzök visszaalakulása folyadékcseppekké
 • tudományos latin devaporatio ‘ua.’: de- ‘le, el’ | vapor ‘pára, gőz’

korrespondeál

 • megfelel, egyezik (valamivel)
 • összeköttetésben áll, kapcsolatban áll (valakivel)
 • + levelez
 • német korrespondierenfrancia correspondre ‘ua.’ ← középkori latin correspondere, tkp. con-respondere ‘üzleti kapcsolatban áll’: con- ‘össze, együtt’ | respondere ‘felel’, lásd még: reszponzábilis

prezumpció

 • képzelődés, elképzelés, föltevés
 • latin praesumptio ‘ua.’ ← praesumere, praesumptum ‘elővételez, elképzel, sejt’: prae- ‘előre’ | sumere ‘vesz’
 • lásd még: konzumál, rezümé

renováció

 • felújítás, tatarozás, helyreállítás
 • megújítás
 • latin renovatio ‘ua.’, lásd még: renovál

rezervált

 • tartózkodó, kimért, begombolkozott, óvatos
 • tartalékolt, fenntartott
 • német reserviertfrancia réservé ‘ua.’, lásd még: rezervál

ciklometrikus

 • matematika az egyszerű szögfüggvények inverzét képező (függvény)
 • angol cyclometric ‘ua.’, lásd még: ciklometria

hidratáció

 • orvosi bőrszövet telítése nedvességgel
 • kémia vízmolekulák megkötése oldott anyagokban
 • geológia légköri vagy mélységi víz behatolása ásványokba
 • német Hydratation ‘ua.’, lásd még: hidratál

adaptív

 • alkalmazkodó
 • az alkalmazkodáson alapuló
 • német adaptivfrancia adaptif ‘ua.’, lásd még: adaptál

ecl-

markőr

 • némely játékban a pontokat felíró személy
 • német Markörfrancia marqueur ‘ua.’ ← marquer ‘jelez, megjelöl’, lásd még: markáns

akkulturáció

 • néprajz egymással érintkező népek, népcsoportok kulturális egymásra hatása
 • néprajz az a folyamat, amelynek során egyik nép a másik kultúrájának elemeit magáévá teszi
 • francia acculturation ‘ua.’: latin ad- ‘hozzá’ | lásd még: kultúra

sedes

kiejtése: szédesz
 • + iskolaszék
 • + törvényszék
 • latin, ‘szék’ ← sedere ‘ül’