vegyeskereskedés szinonimái

főnév
 • vegyesbolt, kisbolt (bizalmas), szatócsbolt (régies), szatócsüzlet (régies), krájzleráj (régies), fűszerkereskedés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ekként

határozószó
 • így, ekképpen, eszerint, eszerént (régies)

megtör

ige
 • összetör, összezúz, darabokra tör, pozdorjává tör, aprít
 • megtilol
 • feltör, felnyit
 • meghajlít, meggyengít
 • lever, legyőz, megkínoz
 • megbont, megzavar, megsért, megszeg, félbeszakít
 • megvisel, tönkretesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vegyeskereskedés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

való II.

főnév
 • valóság, realitás
 • (valója vkinek): lénye, teste-lelke, természete, veleje
 • (valója vminek): mivolta, lényege, veleje, magva
 • igazság, tény

törek

főnév
 • ocsú, pelyva, polyva (tájnyelvi), pozdorja (régies), aprólék (tájnyelvi)

told

ige
 • kapcsol, illeszt, függeszt, ragaszt (tájnyelvi), pótol
 • hozzáad, hozzátesz, hozzáfűz
 • kiegészít

tanácstag

főnév
 • városatya
 • presbiter (régies)

vazallus

főnév
 • hűbéres, alattvaló, jobbágy
 • csatlós, fegyverhordozó, testőr

visszatérítés

főnév
 • visszafizetés, megtérítés, forbát (régies)
 • jóváírás, ristorno (idegen), kompenzálás

szemhéj

főnév
 • szemkupak (régies), szembőr (tájnyelvi)

szedett-vedett

melléknév
 • zagyva, ütött-kopott, vacak, ócska, snassz, mismás, himihumi (tájnyelvi), elegy-belegy (tájnyelvi)
 • vegyes
 • gyülevész, bitang (tájnyelvi), kramázsia (tájnyelvi)

ötszáz

számnév
 • félezer

szétszór

ige
 • széjjelszór, szerteszór, elhint, széthint, elpotyogtat, eldobál, szétdobál, széjjeldobál, elhány, széthány, széjjelhány, szétgór (tájnyelvi)
 • (pénzt): elszór, elherdál, elprédál, elver, elpazarol, elveszteget, elfecsérel, eltékozol
 • szétver, szétkerget, széjjelkerget, szétugraszt, széjjelugraszt, feloszlat

vogul

melléknév, főnév
 • manysi

kisember

főnév
 • tökmag, gyerek
 • közember, szegény ember
 • munkás, proletár
 • tucatember, jelentéktelen alak, hétköznapi figura

vegyül

ige
 • elvegyül, elkeveredik, keveredik, egyesül, elegyedik, kavarodik
 • belevész, beleolvad, egybeforr

valamint

kötőszó
 • továbbá, úgymint, szintén, úgyszintén, azonkívül, azonfelül, meg, ráadásul

világjáró

főnév
 • utazó, vándor, világcsavargó, világutazó, globetrotter (idegen), felfedező

verőér

főnév
 • ütőér, artéria (szaknyelvi), ütő (tájnyelvi), életér (tájnyelvi)

trafikál

ige
 • (bizalmas): beszélget, trécsel (bizalmas), dumcsizik (bizalmas), cseveg, tereferél
 • cimborál, szövetkezik, összejátszik, összeszűri a levet, paktál
 • fondorkodik, mesterkedik, ármánykodik, rosszban sántikál, taktikázik, fortélyoskodik

viszontagság

főnév
 • megpróbáltatás, hányattatás, hányódás, pokoljárás, balszerencse, balsors, szerencsétlenség, kínlódás, gyötrelem, tortúra, baj, csapás, nehézség
 • kaland, élmény