szemhéj szinonimái

főnév
 • szemkupak (régies), szembőr (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

színkép

főnév
 • spektrum

szélkakas

főnév
 • érckakas, szélforgattyú (régies), szélzászló, szélforgony (régies), szélvitorla, anemoszkóp (idegen), szélmutató, szélzsák
 • szélfogó (kéményen)
 • köpönyegforgató, kétkulacsos
 • szeles, szeleburdi
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szemhéj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

számos

számnév
 • sok, nagyszámú, nem egy, fölös (régies), számtalan, megszámlálhatatlan, töméntelen, tömérdek, hemzsegő, sokféle, több, sereg, rengeteg, megannyi

rozzant

melléknév
 • rozoga, roskatag, roskadozó, roskadt, roggyant, düledező, omladozó, omlatag, kidőlt-bedőlt, ragyva (régies), viharvert, ütött-kopott, lepusztult, pusztuló, ócska, dugadőlt (tájnyelvi), tropa (szleng)
 • megviselt, erőtlen, gyenge, gyönge, legyengült, beteges, erőtlen, tántorgó, bizonytalan

rezzen

ige
 • megrezzen, rezdül, rebben, moccan, mozdul, riad
 • (régies): rendül, ijed, rázódik

pótolható

melléknév
 • leváltható, elmozdítható, helyettesíthető, nélkülözhető
 • helyrehozható, orvosolható, jóvátehető

szekta

főnév
 • felekezet
 • csoport, klikk
 • közösség

szóvirág

főnév
 • sallang, cikornya, frázis, ciráda, szólam, szódísz (régies)

összetrombitál

ige
 • összehív, egybehív, összegyűjt, egybegyűjt, összecsődít, összeterel, összetoboroz, verbuvál, egybecsődít, összeszed, összeharangoz, összedobol, összekolompol, összekürtöl, gyülekeztet

összeáll

ige
 • összegyűlik, tömörül, sorakozik
 • társul, összefog, szövetkezik, bandába verődik
 • létrejön, kialakul
 • (pejoratív): összeköltözik, együtt él (valakivel) Sz: bagóhiten él vele; összeszűrik a levet
 • összetapad, egybeforrad, összenő, csomósodik, összeszigorosodik (tájnyelvi), megszilárdul, megköt, megkeményedik, megdermed, besűrűsödik, jeged (régies)

megcukroz

ige
 • cukorral meghint, cukorral beszór, megédesít

paralízis

főnév
 • (szaknyelvi): gyermekbénulás
 • bénulás, hűdés (régies), szélhűdés (régies)
 • tehetetlenség, bénultság, cselekvőképtelenség

szuterén

főnév
 • alagsor, pincelakás

tehénpásztor

főnév
 • gulyás, csordás, pásztor, tehenes (tájnyelvi)
 • tehenész, cowboy (idegen)

harcias

melléknév
 • harcos, katonás, hadi, háborús, harckedvelő, vérszomjas, marciális (régies), bellicosus (régies)
 • veszekedős, kötekedő, támadó, hadakozó, agresszív, civakodó, verekedős, házsártos, kardos, ellentmondást nem tűrő, pattogó (bizalmas)

vesztés

főnév
 • vereség, legyőzetés, alulmaradás, bukás
 • (régies): rontás, rombolás, pusztítás
 • kivégzés

ugat

ige
 • csahol, nyüszít, szűköl, csahitál (régies), vakkant, kaffant, baugat (tájnyelvi), buhungat (tájnyelvi)
 • (durva): beszél, pofázik (durva), dumál (szleng)
 • (bizalmas): köhög

szemléltet

ige
 • ábrázol, illusztrál, megvilágít, bemutat, megmutat, megjelenít, értelmez, interpretál
 • bizonyít, demonstrál, reprezentál, megerősít

szalonka

főnév
 • lebenke (régies), sneff (bizalmas), snyefmadár (tájnyelvi)

színvonalas

melléknév
 • magas színvonalú, értékes, jelentékeny, igényes, rangos, nívós (bizalmas), kvalitásos

tutor

főnév
 • gyám
 • pártfogó, gyámolító, mentor (régies)

szerencsétlenség

főnév
 • balszerencse, pech, sorscsapás, istencsapás, csapás, baj, vész, malőr (bizalmas)
 • katasztrófa, baleset, karambol
 • végveszély, végromlás, pusztulás, tragédia, kataklizma (idegen), vakeset (tájnyelvi)

rutin

főnév
 • jártasság, ügyesség, készség, gyakorlat, tapasztalat, megszokás, szokás

szokványos

melléknév
 • szokott, megszokott, szokásos, szokásszerű, hagyományos, normális, rendes, mindennapos, mindennapi, közönséges, köznapi, átlagos, bevett
 • sablonos, sematikus, sztereotip (idegen), érdektelen, jellegtelen, semmitmondó, banális, közhelyszerű, szürke

tyúkász

főnév
 • (tájnyelvi): baromfigondozó, baromfitenyésztő
 • (régies): baromfi-kereskedő
 • (tájnyelvi): baromfitolvaj, tyúktolvaj
 • (tájnyelvi): szoknyapecér, szoknyabolond, nőcsábász, kakas