vegyész szinonimái

főnév
 • kémikus, vegyészmérnök
 • vegyésztechnikus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

államtanács

főnév
 • tanács
 • díván (régies)

megkopik

ige
 • elhasználódik, tönkremegy, elvásik, elvékonyodik, elnyűsződik (tájnyelvi), megválik (tájnyelvi), megviselődik (tájnyelvi)
 • elhalványul, elhalványodik (választékos), elhomályosodik (választékos), megfakul (választékos)
 • (tájnyelvi): megkopaszodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vegyész szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

valóban

határozószó
 • igazán, tényleg, csakugyan, valójában, kétségkívül, bizonyosan, persze, igazában, komolyan

törekedik, törekszik

ige
 • igyekszik, iparkodik, fárad, akar (valamit), fáradozik, szepelkedik (tájnyelvi), gyúródik (tájnyelvi), aspirál, gravitál, pályázik (valamire), tendál (idegen), ambicionál (régies), szándékoskodik (tájnyelvi)

toldalék

főnév
 • toldat, toldás, járulék
 • pótlás, melléklet, függelék, kiegészítés, tartozék, appendix (régies), szupplementum (idegen)
 • (szaknyelvi): formáns (szaknyelvi), affixum (szaknyelvi)

tanácstalan

melléknév
 • tehetetlen, határozatlan, tétovázó, tétova, habozó, zavart, zavarodott, döntésképtelen

vázlat

főnév
 • vázlatrajz, skicc (bizalmas), előtanulmány, előrajz
 • tervrajz, alaprajz, sablon, minta, séma
 • gondolatmenet, áttekintés, magva (valaminek), vezérfonal
 • piszkozat, fogalmazvány, tervezet, terv, konspektus (idegen), sillabusz (bizalmas)
 • kivonat, összefoglalás, rezümé, absztraktum (idegen), szinopszis (szaknyelvi)
 • óravázlat, tematika
 • (szaknyelvi): rajz, karcolat, kroki

visszatérő

melléknév
 • hazajövő, visszajövő
 • ismétlődő, gyakori, periodikus, ciklikus, intermittens (idegen)

szeminárium

főnév
 • tanulókör, tankör
 • gyakorlat, praktikum
 • intézet
 • papnevelde, papnevelő intézet
 • konviktus (régies)

szédít

ige
 • bódít, kábít
 • hiteget, ámít, telebeszéli a fejét, ujja köré csavar, csábít, megtéveszt, félrevezet, ugrat (bizalmas), lépre csal, fírol (szleng), fűz (szleng), etet (szleng), megdumál (szleng)

ötszázforintos

főnév
 • ötszázas (bizalmas), lila (szleng), ady (szleng), öt kiló (szleng)

szétszóródik

ige
 • széjjelszóródik, elszóródik, széthull, széjjelhull, szétpotyog, elgóródik (tájnyelvi)
 • elhányódik, elkallódik
 • (csoport): szétszéled, széjjelszéled, elszéled, feloszlik, szétoszlik, széjjeloszlik, elszerteledik (tájnyelvi)
 • (figyelem): megoszlik, elkalandozik, csökken, lanyhul

vokális

főnév
 • (szaknyelvi): magánhangzó, hangzó (régies)(szaknyelvi)

kisemmiz

ige
 • megfoszt, kiforgat, kitúr, kiszorít, elüt (valamitől), kifoszt, megkopaszt, kinulláz (bizalmas), kifírundcvancigol (bizalmas), kitud (tájnyelvi), kiciberéz (tájnyelvi), kifigliz (tájnyelvi), kipergel (tájnyelvi) Sz: cigánysorra vet

vegyület

főnév
 • vegyülék, elegy
 • (régies): keverék, kotyvalék (pejoratív), habarék, habarcs, vegyülés, mixtúra (bizalmas)

valamirevaló

melléknév
 • tisztességes, rendes
 • épkézláb, használható, megfelelő, alkalmas

világlátott

melléknév
 • tapasztalt, verzátus (régies), jártas-keltes (tájnyelvi)

verőfény

főnév
 • napsütés, ragyogás, napfény
 • életöröm, derű, vidámság

trafikos

főnév
 • szivarárus, dohányárus

viszontagságos

melléknév
 • hányatott, küzdelmes, viharos, nehéz, megpróbált, válságos, hányt- vetett
 • kalandos, izgalmas, kimerítő