védőnő szinonimái

főnév
 • védasszony (régies)
 • asszisztensnő, ápolónő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lobogó I.

melléknév
 • lengő, lebegő
 • heves, lángoló, langallós (tájnyelvi)
 • (víz): forró, zubogó, gyöngyöző

dugaszol

ige
 • bedug, lezár, betöm, tömít, dugacsol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (növényt) ültet, duggat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a védőnő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vajon

határozószó
 • hogy, vajh (régies), ha (régies), vajontén (régies)
 • ugyan (tájnyelvi)

többé-kevésbé

határozószó
 • viszonylag, aránylag, relatíve (idegen), annyira-amennyire, nagyjából, úgy-ahogy, körülbelül, valamennyire, megközelítőleg, kis híja, kis híján, majdnem, csaknem, hozzávetőleg

tisztán

határozószó
 • csak, pusztán, csupán, merőben, kizárólag, egyedül
 • érthetően, világosan, pontosan, jól
 • teljesen, egészen, tisztára

takarmányrépa

főnév
 • marharépa, burgundirépa, burgundi (tájnyelvi), tarlórépa

varázslatos

melléknév
 • varázserejű, mágikus, igéző, boszorkányos, ördöngös, bűvös, hipnotikus, delejes
 • gyönyörű, csodálatos, elragadó, bűbájos, lenyűgöző, lebilincselő, megejtő, lélegzetelállító, fenséges, káprázatos, vonzó, elbűvölő

viszontagság

főnév
 • megpróbáltatás, hányattatás, hányódás, pokoljárás, balszerencse, balsors, szerencsétlenség, kínlódás, gyötrelem, tortúra, baj, csapás, nehézség
 • kaland, élmény

szellem

főnév
 • kísértet, árny, árnyék, jelenés, fantom, látomás, rém, démon, mumus, szilfid (régies), lidérc, dzsinn (idegen)
 • ész, értelem, elme, tudat, gondolkodás, spiritusz (bizalmas)
 • zseni, lángész, lángelme, géniusz
 • korszellem, közszellem, szellemiség, lélek, felfogás
 • szellemesség, fantázia

szántóföld

főnév
 • szántó, szántóterület, termőterület (szaknyelvi), mező, termőföld, szántás, vetés, vetésterület, rét, kaszáló, rög, talaj

összesároz

ige
 • besároz, összefröcsköl, összespriccel, beszennyez, bepocskol (tájnyelvi)

szerint

névutó
 • megfelelően, egyezőleg, fogva (valaminél), következtetve (valamiből), képest, fogvást
 • tekintettel (valamire), nézve (valamire)
 • alapján, után

visszhangzik

ige
 • visszaverődik, visszhangzik, ismétlődik, echóz (régies), rezonál
 • kong, zeng
 • (valamitől): zajos, hangos
 • fölsejlik, fölidéződik, visszaidéződik

kiolvas

ige
 • kiles, kipuskáz (bizalmas)
 • kibetűz, kisilabizál
 • végigolvas
 • kiérez, kikövetkeztet, sejt, gyanít
 • megjósol
 • (régies): számlál, kioszt, kiad
 • (tájnyelvi): megszámol

végbemegy

ige
 • megtörténik, megvalósul, megesik, bekövetkezik, beteljesedik, lefolyik, lezajlik, lebonyolódik, lejátszódik, lepereg (választékos), kitelik (tájnyelvi)

vádol2

ige
 • (tájnyelvi): gyalogol, bandukol, vándorol
 • gázol

vezéreszme

főnév
 • vezérelv, vezérgondolat, idea, sarkcsillag (bizalmas), vezércsillag, főgondolat, irányelv, alapgondolat

véletlen I.

melléknév
 • véletlenszerű, váratlan, előre nem látott, alkalom szülte
 • esetleges, helyenkénti, szórványos, bizonytalan, időnkénti, ritka
 • szándéktalan, akaratlan, önkéntelen, gondatlan

töredékes

melléknév
 • (régies): töredezett, darabos
 • hiányos, töredékben maradt, befejezetlen, félbemaradt, részleges

világosbarna

melléknév, főnév
 • halványbarna, bézs, ekrü, drapp, homokszínű, fahéjszínű, zsemleszínű, mustárszínű, krémszínű, nyersszínű