varázslatos szinonimái

melléknév
 • varázserejű, mágikus, igéző, boszorkányos, ördöngös, bűvös, hipnotikus, delejes
 • gyönyörű, csodálatos, elragadó, bűbájos, lenyűgöző, lebilincselő, megejtő, lélegzetelállító, fenséges, káprázatos, vonzó, elbűvölő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

áttörés

főnév
 • változás, fejlődés, előrelépés
 • passzírozás, átnyomkodás

feszt

határozószó
 • (bizalmas): folyton, mindig, állandóan, szüntelenül, lépten-nyomon, télen-nyáron
 • kitartóan, szívósan
 • erősen, szilárdan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a varázslatos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ütem

főnév
 • taktus
 • ritmus
 • szakasz, menet, etap
 • iram, lendület, sebesség, tempó

tojásdad

melléknév
 • ovális, kerekded, ellipszis

testál

ige
 • hagy, örökül hagy, örökít, hagyományoz, hátrahagy, ráhagy, végrendelkezik, végrendeletet ír, végrendeletet készít, hagyakozik (tájnyelvi), hagyatkozik (tájnyelvi)
 • ajándékoz, adományoz, ad, átruház

szűkös

melléknév
 • szegényes, nyomorúságos, ínséges, mostoha, szerény, sanyarú
 • gyér, kevés, elégtelen, sovány
 • hiányos

választmány

főnév
 • vezetőség, bizottság, bizottmány, testület, tanács, grémium (idegen)

viking

melléknév, főnév
 • varég, normann

szatirikus I.

melléknév
 • gúnyos, gúnyoros, csúfolódó, csúfondáros, fullánkos, epés, maró, csípős, szarkasztikus

szakszótár

főnév
 • műszótár, terminológiai szótár
 • szaklexikon

összecsap

ige
 • (tenyeret): tapsol, csattogtat, összever
 • összeszed, összerak
 • összevág, elhamarkodik, elhirtelenkedik, összeüt, elnagyol, hevenyész, összefércel, elnagyjáz (tájnyelvi), halámol (tájnyelvi), senderít (tájnyelvi), összetákol, rögtönöz, elkapkod, összegór (tájnyelvi), összehány, összerúg, elsiet, rittyent (tájnyelvi)
 • egymásnak ront, összeugrik, összemegy, megütközik, megküzd
 • (régies): szövetkezik, összeáll

szempont

főnév
 • felfogás, álláspont, nézőpont, aspektus, látószög, perspektíva, szemszög, nézőszög, nézet, szemléletmód, látásmód, beállítottság, megközelítés, vélemény
 • irányelv, alapelv

viszonyít

ige
 • összehasonlít, szembeállít

zsibongó II.

főnév
 • aula

kiküldött

főnév
 • megbízott, meghatalmazott, kirendelt, kinevezett, követ, közvetítő, képviselő, közbenjáró, delegátus (idegen), ablegátus (idegen), deputáns (idegen), emisszárius (idegen)

varjúháj

főnév
 • szédum, szaka (tájnyelvi), szarkafű

ünnepély

főnév
 • ünnepség, megemlékezés, ceremónia, gála, fesztivitás (idegen), sollemnitas (idegen)

versenypálya

főnév
 • stadion, versenytér (régies)

védőnő

főnév
 • védasszony (régies)
 • asszisztensnő, ápolónő

torzsa

főnév
 • csutka, csutak, torzs (régies), csuma, kocsány, magtok, magház, tus (tájnyelvi), tuskó, csuga (tájnyelvi), csupka (tájnyelvi)

vetkezik

ige
 • (tájnyelvi): vetkőzik
 • vedlik, hámlik, szőrt hány, szőrét hullatja, bőrt vált