véletlen I. szinonimái

melléknév
 • véletlenszerű, váratlan, előre nem látott, alkalom szülte
 • esetleges, helyenkénti, szórványos, bizonytalan, időnkénti, ritka
 • szándéktalan, akaratlan, önkéntelen, gondatlan

véletlen II. szinonimái

főnév
 • véletlenség, véletlen eset, vaksors (régies), kocka (régies), esetlegesség

véletlen III. szinonimái

határozószó
 • véletlenül, akaratlanul, hirtelenül, történetesen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kitalált

melléknév
 • kieszelt, kitervelt, kiagyalt, költött, koholt, alaptalan, mondvacsinált, kifundált (bizalmas), elképzelt, képzeletbeli
 • mondai, mitikus, legendás
 • megtévesztő, félrevezető, légből kapott, fals, fiktív, illuzórikus, abszurd, utópisztikus

széles

melléknév
 • terebélyes, vastag, tágas, bő, terjedelmes, kiterjedt, tág, téres (régies), nagy, terjes (tájnyelvi)
 • vaskos, zömök, tömzsi
 • nagy kiterjedésű, hatalmas
 • részletező, terjengős
 • áradó, túláradó, féktelen, szertelen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a véletlen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

váltóáram

főnév
 • váltakozó áram

törpefenyő

főnév
 • bércifenyő, borostyánfenyő, futófenyő, kígyófenyő, vándorfenyő

tombola

főnév
 • tárgysorsjáték, sorsjáték
 • nyereménytárgy-sorsolás

tanító II.

főnév
 • pedagógus, tanítómester, nevelő, iskolamester (régies), preceptor (régies), instruktor (régies), magiszter (régies)
 • tanítómester, mester

védőnő

főnév
 • védasszony (régies)
 • asszisztensnő, ápolónő

visszavonul

ige
 • visszamegy, visszamasírozik, hátrál, retirál (régies)
 • kivonul, kivonja a csapatait
 • visszakozik, enged, visszavonulót fúj
 • félreáll, félrevonul, visszahúzódik, begubózik, elzárkózik
 • leköszön, lemond, távozik, búcsúzik, elmegy, kiszáll
 • nyugdíjba megy

szemüveges

melléknév
 • pápaszemes, ókulárés, négyszemű (tréfás), kukkeros (szleng), kobra (szleng), kobrás (szleng), celofánszemű (szleng)

szégyenkezik

ige
 • szégyenkedik (tájnyelvi), pironkodik, pirul, irul-pirul, szégyelli magát, restelli magát, zsenírozza magát (bizalmas), restelkedik, ég (szleng) Sz: irul-pirul, mint a főtt rák; majd lesül a bőr a képéről; ég a bőr a pofáján; ég, mint a rongy

padka

főnév
 • pad, lóca
 • (tájnyelvi): kemencepadka, kuckó, sut (tájnyelvi), tőcik (tájnyelvi)
 • útpadka, útszegély

szigetelő

főnév
 • izolátor (idegen), tömítő

vontatás

főnév
 • húzatás, csörlőzés, vonszoltatás

kiskapu

főnév
 • kisajtó, utcai ajtó, bejárati ajtó, ajtó, átjáró, porta
 • színészbejáró
 • mellékajtó, összeköttetés, jó kapcsolatok, protekció
 • ürügy, kibúvó, kifogás, kiút, egérút, mentség

véna

főnév
 • gyűjtőér, vivőér, visszér, véredény
 • (régies): telér
 • tehetség, hajlam

vallás

főnév
 • hit, religio (régies), meggyőződés, hitvallás, krédó (választékos), konfesszió (idegen)
 • felekezet, vallásfelekezet, hitfelekezet (régies)
 • vallási közösség
 • vallástan
 • (régies): vallomás, tanúságtétel, kinyilatkozás, kijelentés

villámlik

ige
 • cikázik, pillámlik (tájnyelvi), pisolyog (tájnyelvi)
 • (gondolat): felötlik, felvillan
 • villog, meg-megvillan

versszak

főnév
 • szakasz, strófa

transzportál

ige
 • szállít, fuvaroz, szállítmányoz
 • (régies): átvisz (könyvelésben)

visszafejlődik

ige
 • hanyatlik, satnyul, korcsosodik, elfajul, elcsökevényesedik, degenerálódik (szaknyelvi), regresszál (szaknyelvi), visszaesik