végbemegy szinonimái

ige
 • megtörténik, megvalósul, megesik, bekövetkezik, beteljesedik, lefolyik, lezajlik, lebonyolódik, lejátszódik, lepereg (választékos), kitelik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

deklaráció

főnév
 • nyilatkozat, bejelentés, kijelentés, felhívás, kiáltvány, szózat, proklamáció (idegen), manifesztum (idegen)
 • (régies): bevallás, bejelentés

rendszabály

főnév
 • utasítás, rendelet, törvény, intézkedés, szabály, regula (régies), előírás, norma, normatívum (idegen)
 • rendtartás, szabályozás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a végbemegy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vakaródzik

ige
 • vakarja magát, kaparódzik, kaparkódzik (tájnyelvi), rühelődik (tájnyelvi), nyihelődzik (tájnyelvi)
 • lustálkodik, tesped, henyél
 • szöszmötöl, piszmog, húzódozik (valamitől), viszolyog (valamitől)

tőgy

főnév
 • emlő, tejedény (régies)
 • (durva): mell, emlő, csecs, tejcsarnok (szleng), cici (bizalmas), didi (bizalmas), duda (szleng), csöcs (durva), lökhárító (szleng)

tisztelendő I.

melléknév
 • tiszteletreméltó

taksál

ige
 • (valamire): értékel, becsül
 • (valamilyennek): gondol, vél, hisz, tart

varjúháj

főnév
 • szédum, szaka (tájnyelvi), szarkafű

viszonyul

ige
 • hozzááll, hozzáállást tanúsít
 • viszonylik, aránylik

szellőzik

ige
 • ventilál (idegen)
 • levegőzik, hűtőzik (tájnyelvi)

szar I.

főnév
 • (durva): széklet, bélsár, ürülék, végtermék, salak, nagydolog (bizalmas), fekália (szaknyelvi), fécesz (szaknyelvi), excrementum (szaknyelvi), kaka (bizalmas), trutyi (szleng), trágya, ganéj (tájnyelvi)
 • (durva): baj, probléma, nehézség, akadály, kellemetlenség, gubanc (szleng), pác, lekvár (szleng), slamasztika (bizalmas)
 • (szitokszóként): fene

összeszed

ige
 • összeszedeget, felszed, felszedeget, összekapkod, összeválogat
 • betakarít, learat
 • megszerez, harácsol, összehord, felhalmoz, begyűjt, összekapar (bizalmas), bespájzol (bizalmas), rekvirál
 • (betegséget): megkap, elkap
 • összegyűjt, egybegyűjt, összeterel, összehív, összetoboroz, összeverbuvál, összehajhász (tájnyelvi)
 • (összeszedi magát): erőt vesz magán, összpontosít

szertelen II.

határozószó
 • módfelett, rendkívül
 • (régies): nagymértékben

vitet

ige
 • küldet, juttat, hordat, szállíttat

kiönt

ige
 • kifolyat, kiürít, önt, kiömleszt, locsol, csurgat (bizalmas), öntöz, csepegtet, kidönt, kiloccsant, kilohint (tájnyelvi), elletyikel (tájnyelvi)
 • kidob, kiszór, kirak, lerak, kiborít
 • (haragot) kiad, kitálal, (szívet) kitár
 • megformál, formáz, formába önt, mintáz, megmunkál, alakít, kidolgoz, körvonalaz, alkot
 • (folyóvíz): kiárad, kicsap, kilép a medréből, kiözönlik, túlfolyik, kifakad (tájnyelvi)

vegetál

ige
 • tengődik, teng, teng-leng, tengeti életét, nyomorog

vágás

főnév
 • metszés, nyírás, hasítás
 • nyom, hasadék, rés, hasadás
 • seb, sebhely, heg, hegedés, var, forradás, forradat (régies), forrács (tájnyelvi)
 • ütés, csapás, sújtás
 • irtás, fakitermelés
 • vágat, szelet
 • ölés, disznóölés, mészárlás
 • aratás, sarolás, betakarítás, kaszálás, aratat (tájnyelvi)
 • montázs (szaknyelvi)

vezetőség

főnév
 • direkció (idegen), kupaktanács (tréfás), stáb, plénum (idegen), választmány, elöljáróság, igazgatóság, elnökség, parancsnokság, irányítás

véna

főnév
 • gyűjtőér, vivőér, visszér, véredény
 • (régies): telér
 • tehetség, hajlam

törhetetlen

melléknév
 • (választékos): megingathatatlan, tántoríthatatlan, rendületlen, rendíthetetlen, szilárd, eltökélt, elszánt, kemény, hajlíthatatlan, hajthatatlan, állhatatos, kérlelhetetlen

világtáj

főnév
 • égtáj, irány