szellem szinonimái

főnév
 • kísértet, árny, árnyék, jelenés, fantom, látomás, rém, démon, mumus, szilfid (régies), lidérc, dzsinn (idegen)
 • ész, értelem, elme, tudat, gondolkodás, spiritusz (bizalmas)
 • zseni, lángész, lángelme, géniusz
 • korszellem, közszellem, szellemiség, lélek, felfogás
 • szellemesség, fantázia

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ingadozik

ige
 • bizonytalankodik, kételkedik, habozik, vacillál (bizalmas), dubitál (idegen), meginog, tétovázik, megtorpan, kétség fogja el, visszariad, hezitál
 • inog, ing, ide-oda mozog, imbolyog, billeg, támolyog, tántorog, dülöng, botladozik, sántikál
 • lengedezik (régies), hajladozik (régies)
 • hullámzik, váltakozik, fluktuál (szaknyelvi), oszcillál (szaknyelvi)

tok

főnév
 • doboz, kapszula, skatulya, szelence (régies)
 • tartó, mappa, dosszié
 • burok, huzat, boríték (régies), tasak
 • hüvely, töltényhüvely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szellem szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szaknyelv

főnév
 • műnyelv, szakmai zsargon, szakzsargon, csoportnyelv, szakmai nyelv, szakmai tolvajnyelv
 • szakszókincs, szakterminológia, nómenklatúra (választékos)

rokon II.

melléknév
 • hasonló, hasonlatos, párhuzamos, egyrendű (régies), egyező, analóg (idegen), hasonnemű (választékos)

rest II.

főnév
 • semmirekellő, naplopó, lajhár, dologkerülő, munkakerülő

pólus

főnév
 • sark, sarok
 • véglet, szélsőség, túlzás, extremitás (idegen), szertelenség

szatirikus I.

melléknév
 • gúnyos, gúnyoros, csúfolódó, csúfondáros, fullánkos, epés, maró, csípős, szarkasztikus

szokványos

melléknév
 • szokott, megszokott, szokásos, szokásszerű, hagyományos, normális, rendes, mindennapos, mindennapi, közönséges, köznapi, átlagos, bevett
 • sablonos, sematikus, sztereotip (idegen), érdektelen, jellegtelen, semmitmondó, banális, közhelyszerű, szürke

összeilleszt

ige
 • összedug, összeereszt, összeró, összekapcsol, összeszerkeszt, egybeszerkeszt, összeigazít, összepasszít (bizalmas), összetesz, összerak
 • összehangol (színeket)

öreges

melléknév
 • vénes, öregecske (bizalmas), koros, vénecske (bizalmas)
 • nehézkes, megfáradt
 • koravén
 • öregítő, öreghez illő

megalázkodó

melléknév
 • meghunyászkodó, szolgalelkű, csúszó-mászó, szolgai, talpnyaló, hódoló, hajbókoló, szervilis (pejoratív), lakájtermészetű

pályaudvar

főnév
 • vasútállomás, állomás, megállóhely, fejállomás (szaknyelvi), pályafő (régies)
 • vasúti épület, állomásépület, indóház (régies)

szőrmentében

határozószó
 • szőrmentén, óvatosan, kíméletesen, tapintatosan, körültekintően, csínján

táskás

főnév
 • felpuffadt, dagadt, duzzadt, püffedt

hanglemez

főnév
 • lemez
 • gramofonlemez
 • CD

verőér

főnév
 • ütőér, artéria (szaknyelvi), ütő (tájnyelvi), életér (tájnyelvi)

tüdőfű

főnév
 • darázsvirág, dongóvirág, emberképűfű, gálna, méhvirág, szopókavirág

szellőzik

ige
 • ventilál (idegen)
 • levegőzik, hűtőzik (tájnyelvi)

szájíz

főnév
 • ízlés, tetszés, gusztus

szignál2

főnév
 • jel, jelzés, jeladás
 • gong
 • cégjelzés, márkanév

túl2

határozószó
 • túlságosan, nagyon, szerfelett, szerfölött, felettébb, fölöttébb

szemüveges

melléknév
 • pápaszemes, ókulárés, négyszemű (tréfás), kukkeros (szleng), kobra (szleng), kobrás (szleng), celofánszemű (szleng)

rovó

főnév
 • megrovás, rovás, intő
 • (szaknyelvi): kádárkés
 • (régies): adókivető, adószedő

szippant

ige
 • szív, slukkol (szleng), cúgol (tájnyelvi)
 • felszív, beszív

tus2

főnév
 • (régies): éljenzés, áldomás, felköszöntés, pohárköszöntő