tisztán szinonimái

határozószó
 • csak, pusztán, csupán, merőben, kizárólag, egyedül
 • érthetően, világosan, pontosan, jól
 • teljesen, egészen, tisztára

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hevül

ige
 • melegszik, izzik, megtüzesedik, tüzet fog, tűzre gerjed (régies), gyúl (régies)
 • lelkesül, felbuzdul, felindul, fellobban, felingerlődik, indulatra gerjed, felgerjed, gerjedez

bédekker

főnév
 • útikalauz, útikönyv
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tisztán szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tendenciózus

melléknév
 • célzatos, szándékolt, meggondolt, kiszámított, előkészített, irányzatos
 • elfogult, részrehajló, rosszindulatú, egyoldalú, propagandisztikus (idegen), intenciózus (régies)

szintúgy I.

határozószó
 • ugyanúgy, éppúgy, éppen úgy

szertelen I.

melléknév
 • nagyfokú, extrém, túlfűtött, túlhajtott, túlzott, mértéktelen, határtalan, korlátlan, tomboló, végtelen, szélsőséges
 • aránytalan, túlméretezett, enormis (idegen)
 • heves, erős
 • csintalan, pajkos, oktalan, rakoncátlan, fegyelmezetlen
 • féktelen, zabolátlan, egzaltált (idegen), heves, szenvedélyes

specializál

ige
 • specifikál (idegen), szakosít

testál

ige
 • hagy, örökül hagy, örökít, hagyományoz, hátrahagy, ráhagy, végrendelkezik, végrendeletet ír, végrendeletet készít, hagyakozik (tájnyelvi), hagyatkozik (tájnyelvi)
 • ajándékoz, adományoz, ad, átruház

túlterhel

ige
 • megerőltet, túlerőltet, kimerít, megterhel
 • elhalmoz, telezsúfol

rest II.

főnév
 • semmirekellő, naplopó, lajhár, dologkerülő, munkakerülő

régies

melléknév
 • régimódi, antikizált (szaknyelvi), ódivatú, avult, elavult, divatjamúlt, régi divatú, idejétmúlt, túlhaladott, régi vágású, ódon
 • archaikus, archaizáló, antikizáló, patinás, veretes

náció

főnév
 • (régies): nép, nemzet, lakosság
 • (pejoratív): fajta, szerzet, népség

rongálódik

ige
 • romlik, kopik, nyűvődik, nyúzódik, roncsolódik

tűzrevaló

főnév
 • tüzelő, fűtőanyag, tüzelőanyag
 • (jelzőként): limlom, vicik-vacak, értéktelen
 • (jelzőként): gonosz, aljas, hitvány

vajon

határozószó
 • hogy, vajh (régies), ha (régies), vajontén (régies)
 • ugyan (tájnyelvi)

javában

határozószó
 • nagymértékben
 • nagyban, erősen, ugyancsak, istenigazában, jócskán

zajló

melléknév
 • hullámzó, háborgó, morajló
 • nyugtalankodó, békétlen, zajongó
 • mozgalmas, zajos
 • történő, folyó

tisztelendő I.

melléknév
 • tiszteletreméltó

telik

ige
 • tele lesz, töltődik, megtelik, től (tájnyelvi)
 • hízik, gömbölyödik, dagad, dalmahodik (tájnyelvi), vastagodik, testesedik
 • (idő): múlik, jár, siet, repül, elszáll, elröppen, kereg-forog (tájnyelvi), halad, haladózik
 • jut (valamire), kerül, megengedheti magának, módjában van, kitelik (valamiből), futja

törvényszerű

melléknév
 • igazságos, jogos, legitim (idegen), méltányos, korrekt, törvényes, legális, törvény szabta, jogszerű, szabályszerű, szabályos, helyénvaló
 • szükségszerű, szükségképpeni, elkerülhetetlen, kikerülhetetlen, feltétlen, elengedhetetlen

vízszintes

melléknév
 • fekvő, horizontális

tombola

főnév
 • tárgysorsjáték, sorsjáték
 • nyereménytárgy-sorsolás

szódavíz

főnév
 • szóda, szikvíz, kányavíz (tájnyelvi), kutyaijesztő (tájnyelvi)

trónörökös

főnév
 • királyi herceg, koronaherceg, koronaörökös, királyfi, várományos
 • cárevics
 • (bizalmas): fiúgyermek, fiú utód, elsőszülött

xilofon

főnév
 • facimbalom