vékony szinonimái

melléknév
 • hajszálvékony, leheletvékony, lapos, hártyaszerű, hártyavékony, áttetsző, átlátszó, könnyű, finom
 • sovány, keskeny, karcsú, filigrán, nyúlánk, cingár, cinege, vézna, girhes, keszeg, csontkollekció, csihás (tájnyelvi), hígóc (tájnyelvi), peszlek (tájnyelvi), szilimán (tájnyelvi)
 • híg, üres
 • gyenge, gyér
 • kevés, szűkös

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

brazil

melléknév, főnév
 • brazíliai

alantas II.

főnév
 • beosztott, alárendelt
 • alattos (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vékony szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

valószínűleg

határozószó
 • bizonyára, alighanem, föltehetően, előreláthatólag, minden bizonnyal, emberi számítás szerint, alkalmasint, vélhetően, gyaníthatólag, remélhetően
 • nincs kizárva, könnyen lehet, úgy látszik, talán, lehet

törmelék

főnév
 • hulladék, töredék, morzsalék, forgács, málladék, omladék, aprólék (tájnyelvi), csörmelék (tájnyelvi), ramaty (tájnyelvi)
 • sitt (bizalmas)

tologat

ige
 • tologál (tájnyelvi), toszogat (tájnyelvi), taszigál
 • halogat, halaszt, húz-halaszt, elodáz, elnapol, kitol, elnyújt, későbbre tesz, patópáloskodik (választékos), késleltet, lassít, hátráltat

tandíj

főnév
 • iskolapénz (régies), leckepénz (régies)

védenc

főnév
 • pártfogolt, kedvenc, védett (személy), kegyenc
 • kliens, ügyfél

visszavágyik

ige
 • visszakívánkozik, visszavágyódik

szempilla

főnév
 • pilla, szemszőr (régies), pillantó (tájnyelvi)

szegényes

melléknév
 • egyszerű, elégtelen, topis (szleng), kopottas, elnyűtt, kopott, viseltes, snassz (bizalmas), ínséges, gyarló, toplák (szleng), csóró (szleng)
 • sovány, gyér, ritka, gyatra, hitvány, szűkös, szerény, tartalmatlan
 • hiányos, fogyatékos

özvegy

főnév
 • özvegyasszony
 • özvegyember

szétzúz

ige
 • széttör, összetör, összezúz
 • szétroncsol, összeroncsol
 • megsemmisít, elpusztít, tönkrever, lerombol
 • megcáfol, megbírál

vonat1

ige
 • húzat

kisétál

ige
 • kimegy, kijön, kiballag, kibaktat, kicammog, kikötyög (tájnyelvi)
 • sétálni megy

véleményez

ige
 • minősít, értékel, lektorál, megítél, vélelmez (régies)
 • bírál, kritizál
 • helyesel, támogat

válik

ige
 • (valamivé): változik, alakul, formálódik
 • lesz, kerekedik, fejlődik
 • szétválik, elágazik, széthasad, szétszakad, elkülönül
 • elválik, különválik, válófélben van, szétmegy (bizalmas)

világrész

főnév
 • földrész, kontinens, szárazföld

versenyfelhívás

főnév
 • versenykihívás
 • felhívás, felszólítás, pályázatkiírás, pályázat

trambulin

főnév
 • (szaknyelvi): ugródeszka

visszaborzad

ige
 • idegenkedik, visszahőköl, megtorpan, visszaretten, visszariad, perhorreszkál (idegen)
 • eláll (valamitől), meghátrál