vádol1 szinonimái

ige
 • gyanúsít, rágalmaz, rámond, ráfog, hibáztat, okol, bepanaszol, vádat emel
 • inkriminál (idegen), inkulpál (régies)

vádol2 szinonimái

ige
 • (tájnyelvi): gyalogol, bandukol, vándorol
 • gázol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

passzív

melléknév
 • tétlen, szótlan, hallgatag
 • közönyös, közömbös, részvétlen
 • (szaknyelvi): szenvedő(szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): veszteséges

vasvilla

főnév
 • trágyázóvilla, almozóvilla, villa
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vádol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

utalvány

főnév
 • postautalvány, pénzesutalvány, nyugta, csekk, értékjegy, váltó, bon (idegen)
 • jegy, talon (idegen)

territórium

főnév
 • (szaknyelvi): felségterület, államterület
 • terület, kerület, térség

téli

melléknév
 • télies, jeges, fagyos
 • (öltözék): meleg, bélelt, bundás

szolgálatkész

melléknév
 • segítőkész, készséges, udvarias, előzékeny, szíves, szívélyes, lekötelező, gáláns, lovagias

ünnepel

ige
 • ünnepet ül, ünnepet tart, jubilál (idegen), celebrál
 • dicsőít, tapsol (valakinek), éljenez, magasztal, tömjénez
 • istenít, bálványoz, hozsannáz, sztárol (szleng)

verkli

főnév
 • kintorna (régies), sípláda (régies), csimpolya (régies), máriaorgona (tájnyelvi)
 • (bizalmas): taposómalom, gépiesség

szájhős

főnév
 • poltron (régies), háryjános, szájvitéz (választékos), hankács (tájnyelvi), szájahős (tájnyelvi), nagyszájú Sz: hegyet is mozdíthat a nyelvével; asztal körül nagy vitéz; nyelvvel veszen igazat

sudár I.

melléknév
 • karcsú, nyúlánk, vékonytestű, nyurga, egyenes, nyílegyenes
 • szép szál, nagy szál, szálegyenes, szálas (régies), daliás, délceg, deli, magas, sugár (tájnyelvi) Sz: egyenes, mint a nád

ökörfarkkóró

főnév
 • ökörfarkvirág, misegyertya (tájnyelvi), gyapjúfű (régies), királygyertya (régies), királydárda (régies)

szavajárás

főnév
 • szófordulat

vetítés

főnév
 • filmvetítés, projekció (idegen)
 • (szleng): hallucináció, érzékcsalódás, káprázat, képzelődés, utazás (szleng), mozi (szleng)

zamatos

melléknév
 • finom, ízes, ízletes, íncsiklandozó, aromás, fűszeres, bukés
 • (kifejezésmód): jellegzetes, népies, régies

kiegészítő

melléknév
 • kibővítő, pótló, pótlólagos, utólagos, kisegítő, pót, szuplementer (idegen), akcesszórius (idegen), komplementer (idegen)
 • mellékes, járulékos, másodlagos, mellék-

vágány

főnév
 • sínpár, sínpálya, pályatest, sín
 • (régies): hegyszoros, völgy, hasadék, nyílás, vágaték (régies), vákány (régies)

uralkodóház

főnév
 • dinasztia, uralkodócsalád, ház

végállomás

főnév
 • célállomás, fejállomás
 • végcél

II.

főnév
 • üzletember
 • aspiráns (választékos), jelölt, pályázó

tévedés

főnév
 • félreértés, melléfogás, elnézés, elvétés, balfogás, baklövés, baki (bizalmas), gikszer (bizalmas), botlás, csalhit (régies), tévhit, káprázat, illúzió

vékonya, véknya

főnév
 • (valakinek, valaminek): lágyék, oldal, szügy