ural szinonimái

ige
 • hatalmában tart, ellenőriz, uralkodik (valamin), dominál (idegen), uralmat gyakorol, hatalmat gyakorol
 • birtokol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közgazdaságtan

főnév
 • gazdaságtan, nemzetgazdaságtan, ökonómia (szaknyelvi), közgáz (bizalmas)

simlis

melléknév
 • (szleng): ravasz, furfangos, hamis, rafinált, dörzsölt (bizalmas), fifikus, fineszes (szleng), hétpróbás
 • (szleng): megbízhatatlan, szélhámos, csaló, széltoló (bizalmas), hóhányó, imposztor (régies), link (szleng), svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), kókler (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ural szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tulajdonképp, tulajd

határozószó
 • voltaképpen, voltaképp, végül is, végeredményben, valójában, elvégre, lényegében, igazában, igazándiból (bizalmas), igazából, jelesül
 • egyáltalán, egyáltalában
 • eredetileg, alapjában véve

távollevő, távollévő

melléknév, főnév
 • hiányzó, mulasztó, távol maradó

tanuló I.

melléknév
 • kezdő, gyakorlatlan, járatlan
 • okuló, okosodó
 • magoló, emléző (régies)

szerencselovag

főnév
 • kalandor

udvarló

főnév
 • gavallér, imádó, hódoló (régies), rajongó, kérő, széptevő, lovag (bizalmas), rómeó (bizalmas), szeladon (régies)
 • kedves, szerető, szerelmes, barát
 • fiú

van

ige
 • létezik, leledzik (tréfás), létez (tájnyelvi), él, megvan, vagyon (tájnyelvi), egzisztál (idegen), akad
 • tart, folyik, zajlik, fennáll, megvan, érvényben van
 • történik, végbemegy
 • bekövetkezik, beköszönt
 • megesik, megtörténik, előfordul
 • (valaki valahol): tartózkodik, lakik, dolgozik
 • megjelenik
 • (valami valahol): található, elhelyezkedik, elterül
 • (valami valamihez): tartozik, jár (valamihez)
 • (áru) kapható
 • (természeti jelenség): érzékelhető
 • (vmi ábrázolva, megjelenítve): látható, szemlélhető
 • (vkin van vmilyen ruhadarab, ékszer): hord, visel, felvesz, felölt
 • (műalkotásban eszme): rejlik, kifejeződik, szerepel
 • (valaki valahogyan): érzi magát
 • (vmilyen nyelven): mondják, írják
 • (valakinek van valamije): birtokol (valamit), rendelkezik (valamivel), rendelkezésére áll

som

főnév
 • somfa

sertésvágás

főnév
 • disznóvágás, vágás, disznóölés

odavan

ige
 • messze van, távol van, el van
 • hiányzik
 • elpusztult, vége, kampec (szleng), fuccs (bizalmas), vízbe esett (tréfás), kútba esett (tréfás), veszendőbe ment
 • elmúlt, eltűnt, elveszett
 • kivan, kimerült, kikészült, beteg, meggebed (durva), halálán van
 • (valakiért): rajong, bolondul, imád, bele van esve (valakibe) (bizalmas), lelkesedik, odáig van (valamiért), lepetézik (szleng)
 • megrökönyödik, elképed, megijed(valakiből)

süket

melléknév
 • siket (választékos), nagyothalló, csökkent hallóképességű, halláskárosult, töksüket (bizalmas), földsüket (bizalmas), sükebóka (tájnyelvi), nehézhalló (tájnyelvi) Sz: nem hallja a harangszót; a fülén ül; süket, mint az ágyú
 • (bizalmas): botfülű
 • figyelmetlen, szórakozott
 • közönyös, érzéketlen
 • ügyefogyott, együgyű, ostoba, fafejű, szamár, tökfilkó, nehézfejű, kuka (tájnyelvi), buta, bárgyú, tompa agyú, mafla, hülye
 • (telefon): rossz, néma
 • (szleng): unalmas, haszontalan
 • felesleges
 • (vidék): csendes, néma, elhagyatott

védangyal

főnév
 • védőangyal, őrangyal, nemtő (régies)

virágzás

főnév
 • nyílás, virágnyílás, virulás, virágfakadás
 • aranykor, fénykor, virágkor, kivirágzás, kiteljesedés, prosperitás (szaknyelvi), konjunktúra (szaknyelvi)
 • csúcspont
 • ifjúság, fiatalság
 • (tájnyelvi): menstruáció, menses

kerekezik

ige
 • kerékpározik, biciklizik, bringázik (bizalmas), teker, pedálozik, tapos, cangázik (bizalmas)
 • karikázik

urbanizáció

főnév
 • (szaknyelvi): városiasodás

tubus

főnév
 • flakon
 • (régies): hallócső (régies), szócső
 • (régies): távcső
 • (szaknyelvi): lélegeztető cső

vadorzó

főnév
 • orvvadász, orvlövész, lesipuskás, rapsic (bizalmas)

utónév

főnév
 • keresztnév, személynév

tekervényes

melléknév
 • kacskaringós, tekergős, cikornyás, kanyargós, girbegurba, girbegörbe (bizalmas), csavargós, csavarforma, tekergő, kígyózó, szerpentines, bodor (tájnyelvi), csinkirgós-csankargós (tájnyelvi)
 • csavaros, furfangos, ravasz, rafinált, körmönfont
 • körülményes, bonyolult, komplikált, összetett, szövevényes, bonyolított, összekuszált, zavaros, nyakatekert, kacifántos, kibogozhatatlan, zagyva

választóvíz

főnév
 • királyvíz (régies), salétromsav, légsav (régies), aqua fortis (idegen)