távollevő, távollévő szinonimái

melléknév, főnév
 • hiányzó, mulasztó, távol maradó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

medália

főnév
 • kitüntetés, érdemérem, érem
 • medál (idegen)
 • medalion (régies)

doboz

főnév
 • skatulya, iskátula (régies), kazetta, pikszis (régies), szelence (régies), ládika, ládikó, tok, káva (televízióé), dózni (tájnyelvi), pakli (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a távollevő, távollévő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

talpalatnyi

melléknév
 • kicsi, kis területű

szégyenkezik

ige
 • szégyenkedik (tájnyelvi), pironkodik, pirul, irul-pirul, szégyelli magát, restelli magát, zsenírozza magát (bizalmas), restelkedik, ég (szleng) Sz: irul-pirul, mint a főtt rák; majd lesül a bőr a képéről; ég a bőr a pofáján; ég, mint a rongy

szalonka

főnév
 • lebenke (régies), sneff (bizalmas), snyefmadár (tájnyelvi)

sajtó

főnév
 • prés, satu, sutu (tájnyelvi)
 • sajtológép
 • nyomdagép, nyomógép
 • zsurnalisztika
 • média, tömegkommunikáció
 • újság, hírlap

tarkít

ige
 • tarkáz, színez, színesít, cicomáz, cifráz, mintáz, variál, változatossá tesz
 • (bizalmas): megtűzdel, megspékel

tivornya

főnév
 • mulatság, mulatozás, muri (bizalmas), dáridó, dínomdánom, eszem-iszom, dorbézolás, ramazúri (bizalmas), ivászat, vigalom, tobzódás (pejoratív), kicsapongás, vigasság, devernya (tájnyelvi)
 • bacchanália (idegen), orgia, dőzsölés, banzáj (szleng), buli (bizalmas)

rábíz

ige
 • megbíz, átad, odaad, nekiad, ráruház, átruház, ráhagy, hagyományoz, rátestál, kiszolgáltat, átszármaztat, gondjaira bíz, őrizetére bíz

próbál

ige
 • megkísérel, megkísért (régies), próbálkozik, kísérletezik, nekifog, nekilát, igyekszik, törekszik, erőlködik, erőfeszítést tesz
 • felpróbál
 • gyakorol

mihamarabb

határozószó
 • mielőbb, csakhamar, hamarosan, gyorsan

rátapad

ige
 • hozzátapad, rásimul, hozzásimul, ráragad
 • (tekintet) odairányul

totyog

ige
 • csoszog, tötyög (bizalmas), tötyörög (bizalmas), tipeg, tityeg-totyog (tájnyelvi)

ugyanakkora

névmás
 • ugyanolyan, épp akkora, éppen akkora, pont akkora

ildomos

melléknév
 • jólnevelt, derék, illemtudó, illedelmes, finom modorú, dicséretre méltó, okos (régies), tanult (régies), erényes (régies)
 • illendő, illő, odavágó, helyes

vezérigazgató

főnév
 • vezér (bizalmas), fejes, góré (szleng), diri (bizalmas)

teafőző

főnév
 • szamovár
 • teáskanna

tákolmány

főnév
 • alkotmány, csinálmány, kontármunka, fércmunka, susztermunka, fusimunka, fabrikáció
 • ollózás, fércmű

térség

főnév
 • terület, tér, hely, róna, terep
 • régió, kerület, vidék, körzet, övezet, földterület, territórium (idegen)

vertikális

melléknév
 • (szaknyelvi): függőleges, álló

telegrafál

ige
 • (régies): táviratoz, sürgönyöz

szembesítés

főnév
 • szembeállítás, konfrontálás (idegen), konfrontáció (idegen)
 • összevetés

tiktakol

ige
 • ketyeg, jár, perceg, pötyög, ketyetel (tájnyelvi), klattyog (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi), kotyog (tájnyelvi)
 • ver, üt

vétkezik

ige
 • bűnözik, bűnbe esik, hibázik, megtéved, eltévelyedik, botlik
 • félrelép, elcsábul