tulajdonképp, tulajd szinonimái

határozószó
 • voltaképpen, voltaképp, végül is, végeredményben, valójában, elvégre, lényegében, igazában, igazándiból (bizalmas), igazából, jelesül
 • egyáltalán, egyáltalában
 • eredetileg, alapjában véve

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elképesztő

melléknév
 • meglepő, meghökkentő, megdöbbentő, döbbenetes
 • fantasztikus, szédületes, káprázatos, fölfoghatatlan, hihetetlen, óriási, bámulatos, tüneményes, rendkívüli, valószínűtlen, mellbevágó, falrengető
 • hallatlan, szörnyű, vérlázító, égbekiáltó, felháborító, szégyenletes, példátlan, hajmeresztő, orcátlan

fellendít, föllendít

ige
 • fejleszt, felvirágoztat, felemel, talpra állít, feltámaszt, feléleszt, újjáéleszt, megújít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tulajdonképp, tulajd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

többszöröz

ige
 • szoroz, multiplikál (szaknyelvi), sokasít, sokszoroz, megnövel, szaporít
 • megismétel

talpalatnyi

melléknév
 • kicsi, kis területű

szurok

főnév
 • kátrány, bitumen, aszfalt

százszázalékos

melléknév
 • hiánytalan, teljes, abszolút (idegen), maradéktalan

trágyáz

ige
 • ganéz (tájnyelvi), ganajoz (tájnyelvi), termékenyít, kövérít (régies), poszmatol (tájnyelvi), teleköl (tájnyelvi), feljavít
 • (régies): zsírosít, zsíroz
 • fűszerez, ízesít

üresség

főnév
 • semmi, vákuum (idegen)
 • űr
 • sivárság, kifejezéstelenség, tartalmatlanság, laposság, banalitás

savhiány

főnév
 • anaciditás (idegen)

rövidlátás

főnév
 • miópia (szaknyelvi), közellátás

nyárs

főnév
 • karó, fapálca, hegyesvas (tájnyelvi), szúróvas
 • (régies): dárda, kopja, lándzsa, tőr, gerely

sitt2

főnév
 • (szleng): börtön, fogda, fogház, fegyház, tömlöc, dutyi (bizalmas), áristom (régies), kóter (régies), karcer (régies), jég (szleng)

vagon

főnév
 • kocsi
 • szerelvény (szaknyelvi), vonat
 • (régies): csille, bányakocsi, gurítókocsi, görgőkocsi
 • (jelzőként): vagonnyi
 • rengeteg

verő II.

főnév
 • ütő, bot
 • cimbalomverő (tájnyelvi)
 • dióverő (tájnyelvi)
 • habverő (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kalapács, pöröly (régies)
 • kaszaverő (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): fény, verőfény, ragyogás, napfény

káromkodik

ige
 • szitkozódik, szidalmaz, gyaláz, káromol, átkozódik, szentségel, adtateremtéz, szedtevettézik, ebugattázik, teremtettézik, teringettézik, becstelenkedik (tájnyelvi), mocskolódik (tájnyelvi), kárhozkodik (tájnyelvi), istenez (tájnyelvi), cifráz (tájnyelvi), anyázik (szleng), szakrázik (szleng), szakkermentez (régies), szakramentíroz (régies) Sz: átkozódik, mint a kereketört kocsis; átkozódik, mint a zupás őrmester; erősen fújja az adtát; káromkodik, mint a zápor; lábuknál fogva húzza le a szenteket az égből; majd lerántja az eget; megereszti a huszármiatyánkot; szalonnát evett, megcsúszott a szája; szórja, mint katona az adtát; úgy káromkodik, mint egy kocsis; vasvillát köpköd

túlfeszít

ige
 • túlerőltet, túlhajt, túlhajszol, kimerít, lestrapál (bizalmas)
 • kiélez

torzsa

főnév
 • csutka, csutak, torzs (régies), csuma, kocsány, magtok, magház, tus (tájnyelvi), tuskó, csuga (tájnyelvi), csupka (tájnyelvi)

utánajárás

főnév
 • fáradozás, fáradság, járkálás, talpalás, futkosás, szaladgálás, előszobázás, kilincselés, utánjárás, keresés

türelem

főnév
 • nyugalom, béketűrés, tűrés, kitartás, szenvedet (régies), moderáció (idegen), türedelem (régies)
 • tolerancia, engedékenység, elnézés

tántoríthatatlan

melléknév
 • kitartó, szilárd, sziklaszilárd, rendíthetetlen, megingathatatlan, hajlíthatatlan, eltökélt, állhatatos, következetes, elszánt, határozott
 • csökönyös, konok, makacs, akaratos, hajthatatlan

üdülő I.

melléknév
 • vakációzó, pihenő, nyaraló, táborozó
 • (régies): lábadozó