tekervényes szinonimái

melléknév
 • kacskaringós, tekergős, cikornyás, kanyargós, girbegurba, girbegörbe (bizalmas), csavargós, csavarforma, tekergő, kígyózó, szerpentines, bodor (tájnyelvi), csinkirgós-csankargós (tájnyelvi)
 • csavaros, furfangos, ravasz, rafinált, körmönfont
 • körülményes, bonyolult, komplikált, összetett, szövevényes, bonyolított, összekuszált, zavaros, nyakatekert, kacifántos, kibogozhatatlan, zagyva

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

április

főnév
 • tavaszhó (régies), negyedhó (régies), Szent György hava (régies)

főparancsnok

főnév
 • fővezér, hadvezér, tábornagy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tekervényes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tántoríthatatlan

melléknév
 • kitartó, szilárd, sziklaszilárd, rendíthetetlen, megingathatatlan, hajlíthatatlan, eltökélt, állhatatos, következetes, elszánt, határozott
 • csökönyös, konok, makacs, akaratos, hajthatatlan

szembesítés

főnév
 • szembeállítás, konfrontálás (idegen), konfrontáció (idegen)
 • összevetés

szaporodik

ige
 • szaporul (tájnyelvi), fiadzik, fiasodik (tájnyelvi), fajzik (tájnyelvi), proliferál (idegen)
 • burjánzik, tenyészik, bokrosodik, sarjadzik, terjed, csemetésedik (régies)
 • sokasodik, gyarapodik, sűrűsödik, gyűlik, gazdagodik, számosodik, hatványozódik, többül (régies), gyülemlik, erősödik, fejlődik, sokszorozódik

sátoroz, sátorozik

ige
 • sátrat üt, sátrat ver, tanyáz, tanyázik
 • táborozik, kempingezik

tavacska

főnév
 • tengerszem
 • (tájnyelvi): tócsa, pocsolya

torlasz

főnév
 • akadály, akadék (régies), torlat (régies)
 • hótorlasz, hóakadály
 • (régies): barikád

ragyog

ige
 • csillog, csillog-villog, csillámlik, csillogzik (tájnyelvi), fénylik, világít, fényeleg (régies), fényeskedik (régies), tündöklik, tündököl, gyöngyellik (régies), gyöngyöl (tájnyelvi), szikrázik, sugárzik, sziporkázik, világlik
 • (lakás): tiszta
 • örül, örvend, örvendezik, ujjong
 • (arc) sugárzik
 • jeleskedik, remekel, brillíroz, pompázik
 • tetszeleg

pudvás

melléknév
 • korhadt, szivacsos, rohadt, üreges, odvas, redves, taplós, fás, mállatag, reves (tájnyelvi), röghenyes (tájnyelvi)

minőségű

melléknév
 • kiképzésű, alkatú

reggelizik

ige
 • früstököl (régies), fölöstökömözik (régies)

tömött

melléknév
 • sűrű, dús, busa (szemöldök), buja, burjánzó, kompakt (idegen)
 • tele, telt, teletömött, duzzadt, dagadó, degesz (tájnyelvi), busa (tájnyelvi), busás (tájnyelvi)
 • zsúfolt
 • hízott, hizlalt (liba, kacsa)

unokafivér

főnév
 • kuzin, unokabáty
 • unokaöcs

indián

melléknév
 • rézbőrű, indus (régies)
 • (tájnyelvi): burgonya

világítógáz

főnév
 • földgáz, városi gáz

tekintve

határozószó
 • lényegében, lényege szerint, valójában
 • tekintetbe véve, számba véve, számot vetve, figyelembe véve, tekintettel (valamire), alapjában, mivelhogy, gyakorlatilag, jóformán, tulajdonképpen(valamitől)

tananyag

főnév
 • ismeretanyag, penzum (régies), lecke, feladat

tevés

főnév
 • (régies): cselekvés, cselekedet, tett, faktum (régies), aktus

vetület

főnév
 • tükröződés, projekció (idegen)
 • vetületrajz
 • hatás, követelmény, kimenetel

tengerszem

főnév
 • tavacska, hegyi tó, krátertó

szenátus

főnév
 • felsőház, tanács

titoktartó

melléknév
 • diszkrét, szómegálló (tájnyelvi) Sz: hallgat, mint a sír

vijjog

ige
 • visong, visít, sivít