tántoríthatatlan szinonimái

melléknév
 • kitartó, szilárd, sziklaszilárd, rendíthetetlen, megingathatatlan, hajlíthatatlan, eltökélt, állhatatos, következetes, elszánt, határozott
 • csökönyös, konok, makacs, akaratos, hajthatatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

emlékezik, emlékszik

ige
 • visszaemlékezik, visszaidéz, felidéz, emlékezetébe idéz, felelevenít, eszébe jut, eszébe ötlik, visszatekint, visszagondol, életre hív, előhív, megőriz (emlékezetében), észben tart, fejben tart, visszaeszmél (régies), fülébe cseng (valami)

tanúsít

ige
 • bizonyít, igazol, tanújelét adja (valaminek), megerősít, alátámaszt, dokumentál, attesztál (régies), bizonyságot tesz (valamiről), tanúságot tesz
 • hitelesít, fémjelez, ellenjegyez, lepecsétel, plombál, zárjelez
 • mutat, kifejez, kinyilvánít, jelét adja, manifesztál (idegen), viseltetik (valami iránt)
 • kifejt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tántoríthatatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szunyókál

ige
 • alszik, szundít, szunyókál, szundikál, szunnyad, bóbiskol, szendereg, huny (bizalmas), csicsikál (bizalmas) Sz: szeme héján néz keresztül

szállítószalag

főnév
 • szalag, futószalag, járószalag, futószár
 • elevátor (szaknyelvi)

suttog

ige
 • sugdos, sustorog, sugdolódzik, susmog (tájnyelvi), susmusol (bizalmas), pusmog, mormol, sziszeg, csendeleg (tájnyelvi), pusmotol (tájnyelvi), sutyorog (bizalmas), setteg (tájnyelvi), setyepetyál (tájnyelvi), sopotyál (tájnyelvi)
 • susog, zizeg, zümmög
 • sugdolózik, súg, rebesget, setesutál (tájnyelvi)
 • pletykál, híresztel, terjeszt

rokkant

melléknév, főnév
 • nyomorék, fogyatékos, sérült, mozgássérült, mozgáskorlátozott, munkaképtelen, csökkent munkaképességű, kripli (durva), inaszakadt (régies), erőfogyott (régies)
 • hadirokkant, invalidus (régies)
 • roskatag, düledező, romos, rogyadozó, pusztuló

talál

ige
 • rálel, rábukkan, ráakad, rátalál, felfedez, belebotlik, szembekerül, meglát, észrevesz, föllel (régies), meglel
 • megkap, hozzájut, megszerez
 • eljut, jut (valahová)
 • rátapint, rájön, elevenére tapint, célt ér
 • elejt, lelő, leterít, ledurrant (bizalmas), lepuffant, agyonlő
 • ráillik, klappol (bizalmas), rápászol (régies)
 • vél, vélekedik, gondol, ítél, képzel, hisz, alít (régies), sejt, feltesz, feltételez

természetrajz

főnév
 • biológia, természetleírás, természethistória (régies)

predesztináció

főnév
 • elrendelés, eleve elrendelés, sors

pojáca

főnév
 • bohóc, paprikajancsi, ripacs, komédiás, bajazzo (idegen), harlekin (választékos), pierrot (idegen), buffó
 • piperkőc, bájgúnár, ficsúr, gigerli (régies), divatbáb, jampec (régies), divatmajom, divatbolond, szépfiú, díszhím, arszlán (régies), uracs (régies), dandy (régies)

menetjegyiroda

főnév
 • jegypénztár, utazási iroda

ráció

főnév
 • ész, értelem
 • érv, ok, ésszerű magyarázat

tilt

ige
 • tilalmaz (régies), megtilt, betilt
 • ellenez
 • gátol

tudott

melléknév
 • tudvalevő, ismert, közismert, ismeretes, nyilvános

hűlt

melléknév
 • kihűlt, élettelen, hideg, érzéketlen

vendéglátó II.

főnév
 • házigazda, háziasszony
 • (régies): fogadós, vendéglős

tanulmányoz

ige
 • megvizsgál, megszemlél, megnéz, áttekint, átvizsgál, elolvas, szemügyre vesz, búvárol
 • foglalkozik (valamivel), ismerkedik (valamivel), elemez, analizál, kutat, studíroz (bizalmas)

szövetkezés

főnév
 • társulás, egyesülés, egyesület, szövetkezet, szövetség, kooperatíva (idegen), kollektíva (idegen)
 • együttműködés, összefogás
 • szervezkedés

televízióállomás

főnév
 • tévéállomás, tévétorony, tévéadó
 • műhold

végignéz

ige
 • végigmér, végigszemlél, végigmustrál, végigtekint
 • átnéz, megnéz, átolvas, átlapoz

társaskör

főnév
 • egylet, kaszinó, klub

szánt

ige
 • barázdál, művel, felszánt
 • hasít, szel, vág
 • ráncossá tesz

tépés

főnév
 • szakítás, szaggatás
 • szakadás
 • fásli, kötszer, kötözőszer, pólya, sebkötő, bandázs (idegen)

véletlen II.

főnév
 • véletlenség, véletlen eset, vaksors (régies), kocka (régies), esetlegesség