traktorállomás szinonimái

főnév
 • gépállomás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tekervényes

melléknév
 • kacskaringós, tekergős, cikornyás, kanyargós, girbegurba, girbegörbe (bizalmas), csavargós, csavarforma, tekergő, kígyózó, szerpentines, bodor (tájnyelvi), csinkirgós-csankargós (tájnyelvi)
 • csavaros, furfangos, ravasz, rafinált, körmönfont
 • körülményes, bonyolult, komplikált, összetett, szövevényes, bonyolított, összekuszált, zavaros, nyakatekert, kacifántos, kibogozhatatlan, zagyva

messziről

határozószó
 • távolról, messzinnen (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a traktorállomás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

toldás

főnév
 • kiegészítés, meghosszabbítás, pótlás
 • toldalék, toldat

tabletta

főnév
 • pirula, pasztilla, labdacs (régies), dilibogyó (szleng)
 • gyógyszer

szóval

határozószó
 • röviden, egyszóval
 • következésképpen, tehát, vagyis, azaz, mármint

számottevő

melléknév
 • jelentős, tekintélyes, nem elhanyagolható, lényegbevágó, lényeges, fontos, mértékadó, kiemelkedő, nyomós, meglehetős (tájnyelvi), komoly, figyelemre méltó, jelentékeny
 • tetemes, nagy, sok, jókora, nagyfokú
 • nagyhírű, híres, tekintélyes

tönkretesz

ige
 • romlásba dönt, tönkresilányít, elnyomorít, romba dönt, felőröl, felmorzsol (választékos), kettétör (választékos), kinyír (szleng), megfojt, sírba visz, elpusztít, nyakát szegi
 • elront, megrongál, elkoptat, elnyű (választékos), összeront, összetör, lestrapál (bizalmas), hazavág, elfuserál
 • (tervet): halomra dönt, aláás, aláaknáz
 • elszegényít, csődbe juttat
 • (hangulatot, helyzetet): agyoncsap, agyonvág, megmérgez, szétzülleszt, feldúl, szétzilál

utóvizsga

főnév
 • javítóvizsga, pótvizsga, uvé (bizalmas)

sáfárkodik

ige
 • gazdálkodik, gondját viseli (valaminek), gondoskodik (valamiről), törődik (valamivel)

romlott

melléknév
 • ehetetlen, rothadt, avas, poshadt, redves, pudvás, erjedt, penészes, pimpós (tájnyelvi), büdös, dohos, állott, fülledt, penyvedt (tájnyelvi) Sz: olyan, mint az ecetágy; enné meg a kukac, nem is másra való
 • (tojás) záp
 • (fog): szuvas, lukas
 • erkölcstelen, züllött, feslett, immorális, elvetemült, korrupt, cudar, aljas, gyalázatos, becstelen, gonosz, léha, ledér, szabados, zabolátlan, parázna, buja, perverz Sz: jól tudja, mi a rőfnek az ára
 • (régies): romos
 • eltorzult

nincs

ige
 • nuku (szleng), alma (szleng), almás (szleng)
 • hiányzik, távol van, mulaszt

serény

melléknév
 • gyors, ügyes, fürge, friss, fürcse (tájnyelvi), sebes, eleven, mozgékony, borbás (tájnyelvi)
 • szorgalmas, szorgos, buzgó, fáradhatatlan, energikus, tevékeny, dolgos, aktív, agilis, tűzrőlpattant, lankadatlan, kitartó, lendületes, életerős, tetterős, igyekvő, iparkodó

űrrepülés

főnév
 • űrhajózás, űrutazás, rakétautazás
 • űrkutatás, asztronautika

vegyészet

főnév
 • kémia, vegytan, elemtan (régies), boszorkánykonyha (bizalmas)

kántor

főnév
 • (egyházi) énekes, hangász (tájnyelvi), elöléneklő (régies)
 • (régies): diák

transzplantáció

főnév
 • (szaknyelvi): átültetés, szervátültetés

titulál

ige
 • szólít (valaminek), nevez (valaminek)
 • (régies): címez

ujj

főnév
 • (régies): hüvelyk (mértékegység)

zsugorodás

főnév
 • összezúzódás, összemenés, összetöpörödés, összefonnyadás, aszás, sorvadás, összeszűkülés

túlbecsül

ige
 • túlértékel, felértékel, felfúj, nagyít, túlzásba esik

találgat

ige
 • latolgat, studíroz (bizalmas), totózik, tippel

úszómedence

főnév
 • fürdőmedence