vegyészet szinonimái

főnév
 • kémia, vegytan, elemtan (régies), boszorkánykonyha (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kinyír

ige
 • kivág, kimetsz, kinyes
 • (szleng): eltávolít, tönkretesz, kitúr, kifúr (bizalmas)
 • (szleng): megöl, megsemmisít, elhallgattat, meggyilkol, elpusztít, lemészárol (szleng), elintéz, likvidál (idegen), kiiktat (szleng), lekaszabol, letaglóz, elbánik (valakivel), eltesz láb alól, másvilágra küld

nádas

főnév
 • ingovány, mocsár, láp, turján (tájnyelvi), nádló (tájnyelvi), bringó (tájnyelvi), cseret (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vegyészet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

valódi

melléknév
 • igazi, őszinte, valós, hiteles, hamisítatlan, eredeti, originális, tősgyökeres, tőrőlmetszett, született, autentikus, virtigli (bizalmas), igazolt, saját kezű, igazándi (tájnyelvi)
 • vérbeli
 • természetes, élethű, egyszerű, keresetlen, mesterkéletlen, közvetlen
 • tényleges, valóságos, effektív

törékeny

melléknév
 • sérülékeny
 • törős (tájnyelvi), töredékeny (régies), fragilis (idegen)
 • (választékos): vékony, filigrán, gyenge, sovány, karcsú, kecses, finom, légies
 • kényes, gyenge, beteges, erőtlen, szubtilis (idegen), nyápic, gyarló, esendő

toldás

főnév
 • kiegészítés, meghosszabbítás, pótlás
 • toldalék, toldat

tanácstalanság

főnév
 • tehetetlenség, határozatlanság, tétovázás, habozás, zavar, zavartság, döntésképtelenség

vázlatos

melléknév
 • kivonatos, tömör, nyers, sematikus, elnagyolt, hevenyészett, hozzávetőleges, megközelítő, kidolgozatlan, kezdetleges (pejoratív)

visszatesz

ige
 • visszarak, visszahelyez, helyre tesz, helyére tesz, visszaállít, visszacsinál
 • visszacsempész, visszalop
 • visszailleszt
 • visszaiktat

szemkápráztató

melléknév
 • villámgyors
 • szép, pompás, káprázatos, sziporkázó, ragyogó, tündöklő

szédítő

melléknév
 • kábító, bódító, mákonyos (régies)
 • szédületes, kápráztató, elvakító, rendkívüli, elképesztő, lenyűgöző, mámorosító

öttusa

főnév
 • pentatlon (idegen)

széttár

ige
 • kitár, kinyit
 • (kart): szétterjeszt, széjjelterjeszt, szétnyit
 • (lábat): szétvet, szétterpeszt

voks

főnév
 • szavazat

kísér

ige
 • visz, vezet, irányít, kalauzol
 • támogat, pártfogol, vigyáz, véd, gardíroz (idegen), eszkortál (idegen), oltalmaz, gyámolít, hazakezel (tájnyelvi)
 • követ, csatlakozik, nyomon követ, nyomon kísér, nyomában van (valakinek), utána indul (valakinek), társul szegődik (valakihez)
 • velejár, együtt jár, követ
 • megfigyel, ellenőriz, felügyel, szemmel tart, számon tart, kontrollál
 • aláfest, kontráz (idegen), szekundál (régies)

vehemencia

főnév
 • hevesség, hév, buzgóság, indulatosság, lobbanékonyság, szenvedélyesség, forrófejűség, túlfűtöttség

válás

főnév
 • elkülönülés, elszakadás, búcsúzás
 • bontás (szaknyelvi)
 • (valamivé): átváltozás, átalakulás

világmindenség

főnév
 • világegyetem, mindenség, kozmosz, makrokozmosz (idegen), univerzum, világ

verőfényes

melléknév
 • napos, napfényes, napsütéses, derült, ragyogó, tiszta, vakító
 • derűs, boldog, nagyszerű

tragacs

főnév
 • targonca, taliga, talicska, furik (tájnyelvi)
 • (szleng): autó, gépkocsi, járgány (bizalmas), gép (bizalmas), szekér (szleng), verda (szleng), roncs (bizalmas)

viszontlát

ige
 • találkozik
 • visszakap
 • (szleng): kihány